netto

Hoger inkomen voor ruim 106.000 senioren

Personen die geen of weinig pensioen hebben opgebouwd, kunnen in aanmerking komen voor de Inkomensgarantie voor Ouderen , kortweg IGO. ©Photo News

Vanaf juli krijgen ruim 106.000 gepensioneerden een hogere uitkering.

De ministerraad zette vorige week het licht op groen om de Inkomensgarantie voor Ouderen ( IGO) vanaf 1 juli te verhogen.

De IGO is een minimuminkomen voor personen die geen of onvoldoende pensioen hebben opgebouwd,  die minstens 65 jaar oud zijn en die minstens tien jaar in BelgiĆ« verblijven, waarvan vijf jaar onafgebroken.

Het basisbedrag voor alleenstaanden verhoogt vanaf 1 juli met 13,20 euro van 1083,28 tot 1096,48 euro per maand.

Ook voor voor gehuwde of samenwonende 65-plussers, volgt een verhoging van de uitkering. Voor hen stijgt de IGO van 722,18 naar 730,98 euro per maand, een stijging met 8,8 euro. 

Ook in september van vorig jaar ging het bedrag van de uitkering al eens opmhoog.

 'Daarmee drukt de regering zijn wil uit om het armoederisico onder de gepensioneerden te verminderen', zegt de federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine ( MR). 

 

Automatisch

In januari 2017 konden 106.222 personen op deze uitkering rekenen.

Als iemand zijn pensioen aanvraagt, gaat de federale pensioendienst na of de aanvrager voor dit minimuminkomen in aanmerking komt. Wie meent er recht op te hebben, kan de uitkering ook zelf aanvragen. 

Wie geen recht heeft op een IGO, kan een leefloon krijgen. Maar dat ligt doorgaans nog een vijfde lager dan de IGO.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect