Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hospitalisatieverzekering bij DKV duurder

DKV, de Belgische marktleider in hospitalisatieverzekeringen, voert een premieverhoging door voor het type eenpersoonskamer. Voor 50-plussers bedragen de premieverhogingen meer dan 4 procent. Voor 65-plussers gaat het zelfs om een verhoging van 5,73 procent.
Verzekerden die bij DKV een waarborg eenpersoonskamer afsloten, zullen daar een fors hogere premie voor moeten betalen. ©Chris Keulen/Hollandse Hoogte

DKV verwijst in een brief naar de verzekerden naar de oplopende kosten in de gezondheidszorg om de premieverhogingen te verantwoorden. 'Door de evolutie van de medische technologie en de vergrijzing van de bevolking blijft de kostprijs van de medische zorg stijgen. De overheid erkent deze stijging en heeft voor 2014 een groeinorm van 3 procent voor de gezondheidsbegroting voorzien. Onvermijdelijk heeft deze alsmaar stijgende kost ook voor DKV belangrijke gevolgen. Om ervoor te kunnen zorgen dat we u een goede dekking van uw medische kosten kunnen blijven aanbieden, zijn we genoodzaakt om onze premies te verhogen'.

DKV, met een marktaandeel dat aanleunt tegen 70 procent, is daarbij naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan en bekwam van de Nationale Bank de toelating om de premies voor de hospitalisatiewaarborgen van het type eenpersoonskamer aan te passen. Normaal mag de verzekeraar de premies alleen aanpassen aan de index van de consumptieprijzen. De Nationale Bank kan echter uitzonderingen toestaan als de verzekeraar aantoont dat zijn rendabiliteit, zonder de premieverhoging, onder druk komt te staan.

Hoeveel duurder de premies worden, hangt af van de bereikte leeftijd van de verzekerde in 2015.

- Voor kinderen tot en met 19 jaar is er geen premieaanpassing

- Vanaf 20 tot en met 34 jaar bedraagt de premieaanpassing 3,24 procent

- Vanaf 35 tot en met 49 jaar: 3,88 procent

- Vanaf 50 tot en met 64 jaar: 4,09 procent

- En vanaf 65 jaar : 5,73 procent

Het is niet de eerste keer dat de marktleider zijn premies aanpast. De premieverhoging van 7,84 procent die DKV in 2010 doorvoerde voor zijn aanvullende hospitalisatieverzekering eenpersoonskamer, leiddde zelfs tot een procedure voor het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelde in 2013 dat de Belgische overheid premieverhogingen van hospitalisatieverzekeraars aan banden kan leggen.

Of DKV die betwiste premieverhogingen aan de aangeslotenen zal moeten terugbetalen, is nog steeds niet duidelijk. Er is daarover nog steeds een procedure hangende voor het hof van beroep in Brussel.

De grootste concurrent van DKV op het terrein van de individuele hospitalisatieverzekeringen, AG Insurance, past de premies aan aan de evolutie van de gezondheidsindex. Dat resulteert in een premieverhoging van 0,36 procent. AG Insurance beperkt de terugbetaling in de erg dure Brusselse ziekenhuizen soms wel maar tot 50 procent.

Ziekenfondsen

Ondertussen rijst de vraag of DKV niet begint te lijden onder de toenemende concurrentie van de ziekenfondsen. Ook zij bieden tegenwoordig hospitalisatieverzekeringen aan en vaak tegen een goedkoper tarief. Maar volgens Birgit Hannes, de directeur strategie bij DKV, is de in- en uitstroom van aangeslotenen bij DKV over de jaren heen vrij stabiel gebleven en is 'de rechtstreekse impact van de concurrentie van de ziekenfondsen beperkt'. 

'Onze premies liggen weliswaar hoger, maar onze terugbetalingen zijn ook groter', aldus Hannes. 'Bovendien zijn onze premies genivelleerd, wat wil zeggen dat we bij de berekening ervan al rekening houden met de risico's van de verzekerde in de toekomst. Een jonge aangeslotene bij DKV betaalt misschien 100 euro, wat veel lijkt in vergelijking met de premie voor een jonge aangeslotene bij een ziekenfonds. Maar  onze aangeslotene zal de premie op latere leeftijd veel minder sterk zien stijgen dan bij een ziekenfonds.  Bij ons spaart een jong iemand voor later', legt Hannes uit.

Eenpersoonskamer

Het gebeurt regelmatig dat een verzekerde toch niet kan opgenomen worden in een eenpersoonskamer, bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis te veel patiënten in dezelfde periode moet opnemen. Denk bijvoorbeeld aan de drukke periode na Nieuwjaar, toen veel oudere patiënten een ppos in het hospitaal dienden te verblijven.  Als de verzekerde toch moet opgenomen worden in een meerpersoonskamer,  zal de verzekeraar niets van de toeslag voor een eenpersoonskamer terugbetalen. 

'Maar die verzekerden behouden altijd het recht om hun arts vrij te kiezen', zegt Hannes. 'Wie verzekerd is via een ziekenfonds en in een meerpersoonskamer terecht komt, heeft niet altijd de mogelijkheid om de geneesheer zelf te kiezen. Er zijn immers artsen die niet optreden als ze geen ereloonsupplementen aan de patiënten kunnen aanrekenen', aldus Hannes.

 


 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud