Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hospitalisatieverzekering soepel voor uitgestelde opnames

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden niet alleen de kosten van de ziekenhuisopname, maar ook de ambulante kosten vooraf en achteraf. Maar wat als corona uw opname uitgesteld heeft?
Geplande ingrepen werden uitgesteld om plaats te maken voor coronapatiënten. ©Photo News

Bij het uitbreken van de coronacrisis hebben de ziekenhuizen alle niet-dringende zorg uitgesteld. Geplande raadplegingen en ingrepen werden geschrapt om plaats te maken voor coronapatiënten. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor een hospitalisatieverzekering. De meeste polissen vergoeden niet alleen de kosten gemaakt tijdens uw opname in het ziekenhuis, maar ook ambulante kosten tijdens een vastgelegde periode voor uw opname en erna.

Voorbeelden van kosten voor uw opname zijn een doktersbezoek, onderzoeken, scans en medicatie. Na een opname kan het gaan om controlebezoeken bij uw arts en een revalidatie bij een kinesist. De verzekerde periode is in de algemene voorwaarden van de verzekering vastgelegd. In veel contracten is dat een maand voor de opname en drie maanden erna.

Het uitstel van de hospitalisatie kan ertoe leiden dat u al kosten maakte, maar dat die niet meer binnen de voorziene termijn vallen. En de mogelijke opvolging na een ingreep zal mogelijk maar gebeuren na het verstrijken van de verzekerde periode.

Zo goed als alle verzekeraars en ziekenfondsen verlengen de vergoedingstermijnen.

Toch betekent dat niet dat uw hospitalisatieverzekering de gemaakte medische kosten niet vergoedt. Zo goed als alle verzekeraars en ziekenfondsen stellen zich door de uitzonderlijke omstandigheden flexibel op en verlengen de vergoedingstermijnen voor medische afspraken of onderzoeken die door de coronacrisis niet konden plaatsvinden. De concrete invulling en de voorwaarden kunnen wel verschillen naargelang de verzekeringspolis.

Verzekeraars

Bij de privéverzekeraars zijn AG en DKV twee grote spelers. ‘AG betaalt tijdelijk de ambulante kosten terug in de periode voorafgaand aan de initieel geplande opname. Ook de ambulante kosten gemaakt tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De opname moet wel vooraf gemeld zijn aan onze medische diensten, bijvoorbeeld via Medi-Assitance’, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van AG.

‘Ook voor de kosten na de ingreep is er een aangepaste regeling. Nemen we het voorbeeld van iemand die op 13 februari een knie-operatie onderging, waarbij de polis een dekking tot drie maanden later bepaalde. Er liep een kinebehandeling van 13 februari tot 13 maart, die daarna door de uitbraak van het coronavirus werd stopgezet. Als de behandeling opnieuw wordt voortgezet, worden de kosten nog twee maanden terugbetaald omdat er al een maand voor de coronacrisis vergoed werd.

210
De privéverzekeraar DKV verlengt de post-hospitalisatieperiode van 90 naar maximaal 210 dagen.

Ook DKV heeft de vergoedingstermijnen verlengd voor medische afspraken of onderzoeken die door het coronavirus niet konden plaatsvinden. ‘De verlenging is van toepassing tot de situatie weer genormaliseerd is’, zegt Emmanuel de Talhouët, directielid bij DKV Belgium. Voor de prehospitalisatiekosten moeten klanten DKV via een formulier op de hoogte brengen van het uitstel.

‘De normale posthospitalisatieperiode van 90 dagen wordt voor ziekenhuisopnames tussen 15 december 2019 en 30 april 2020 met maximaal 120 dagen verlengd. Dat brengt de totale posthospitalisatieperiode op 210 dagen. Viel een deel van de posthospitalisatieperiode voor 14 maart, dan wordt die periode afgetrokken van de 210 dagen’, zegt de Talhouët.

Ziekenfondsen

Ook bij de hospitalisatieverzekeringen aangeboden door de ziekenfondsen wordt de terugbetaling van ambulante kosten voor en na een opname versoepeld.

Bijvoorbeeld de verzekeringsformules HospiPlus & AmbuPlus van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen voorzien in een tegemoetkoming voor ambulante kosten in een periode van 30 dagen voor tot 90 dagen na de opname. ‘Om rekening te houden met opnames of (revalidatie)behandelingen die uitgesteld werden door de coronacrisis werd de terugbetalingsperiode verlengd tot 60 dagen vóór en 180 dagen na’, zegt Marnix Raes, operationeel directeur van VMOB HospiPlus.

‘Ambulante kosten die al gemaakt werden en normaal aanvaard zouden zijn, worden aanvaard buiten de periode van 60 of 180 dagen. We vragen wel aan onze verzekerden om bij hun terugbetalingsaanvraag een attest of nota van het ziekenhuis of de zorgverstrekker van het uitstel te voegen.’

Ook CM past de pre- en postperiode soepeler toe. CM-leden kunnen met een aangifte van de kosten buiten de gedekte periode en een attest van hun zorgverstrekker een terugbetaling krijgen. ‘We vragen een formele communicatie zoals briefwisseling van het ziekenhuis aan de patiënt dat de ingreep naar een nieuwe datum verplaatst wordt’, zegt Dieter Herregodts, woordvoerder van CM.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud