Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Inflatie daalt. Help, mijn geld?

Dat de inflatie fors daalt, lijkt in eerste instantie goed nieuws voor je portemonnee: alles wordt minder duur. Jammer genoeg is dat minder gunstig voor je loon, je job en zelfs voor je spaargeld.
Advertentie
En wat als alles...
te goedkoop wordt?
Lees meer

(netto/l’echo) – Door de forse daling van de olieprijzen zet het Federaal Planbureau het mes in zijn inflatieprognoses voor 2009. De gemiddelde inflatie op jaarbasis zou dit jaar uitkomen op 1,5 tot 1 procent. Meer nog: in juni en juli loert zelfs een deflatie (negatieve inflatie) om de hoek. Dat zou willen zeggen dat alles goedkoper wordt.

Het verschil met vorig jaar kan niet groter zijn. Toen bedroeg de gemiddelde inflatie op jaarbasis nog 4,5 procent. Vooral de recordprijzen van olie joeg de inflatie in 2008 fors de hoogte in. Zo bedroeg de olieprijs op zijn hoogtepunt 147 dollar en was de gemiddelde prijs voor een vat ruwe voor het hele jaar goed voor 97 dollar. Ondertussen gaat het Planbureau voor 2009 uit van een gemiddelde prijs van 54 dollar voor een vat ruwe olie.

Goed nieuws?

Dat de inflatie daalt, betekent vooral dat de prijzen minder snel stijgen. Goed nieuws, zou je zeggen. En als de dalende inflatie aanhoudt, zit er zelfs een deflatie aan te komen en dan dalen de prijzen zelfs. Maar écht goed nieuws is dat niet. Op korte termijn is dat ongetwijfeld een verademing voor onze portemonnee, maar op lange termijn dreigen de prijzen verstrikt te raken in een negatieve spiraal die onze economie in gevaar brengt.

Het gevaar van deflatie

Deflatie wordt pas gevaarlijk als ze gedurende een lange periode aanhoudt. Bij voortdurende prijsdalingen is de consument immers geneigd zijn aankopen uit te stellen. Dat is ook een heel normale reflex. Want waarom zou je iets kopen waarvan je weet dat het binnen twee maanden toch goedkoper wordt?

Maar net die reflex brengt heel wat bedrijven in problemen. Zij moeten hun productie terugschroeven en moeten vroeg of laat snoeien in hun kosten, vaak met massale ontslagen tot gevolg. De stijgende groep werklozen zal op haar beurt veel aankopen uitstellen en bedrijven op die manier weer uitstellen… en op die manier wordt de economie meegesleurd in een vicieuze cirkel van dalende productie, groeivertraging en stijgende werkloosheid.

Wat betekent de dalende inflatie voor jouw portemonnee?

Geen indexsprong

Bij stijgende inflatie wordt op geregelde tijdstippen de spilindex overschreden. Als dat gebeurt, gaan ook de sociale uitkeringen en lonen in de openbare sector de hoogte in. Die spilindex werd voor de laatste keer overschreden in augustus 2008. Tot voor kort ging het Planbureau ook nog uit van een nieuwe indexsprong in augustus van dit jaar. Ondertussen lijkt dat echter al helemaal niet meer aan de orde en komt er volgens het Planbureau geen nieuwe indexering dit jaar. Vorig jaar daarentegen hadden de meeste actieve personen recht op drie opeenvolgende indexeringen.

Nieuwe rentedaling?

Niet alleen bij ons, maar in de hele eurozone is de inflatie aan een forse daling bezig. Zo zou in december de inflatie in de eurozone uitgekomen zijn op 1,6 procent. Het is de eerste keer sinds augustus 2007 dat de inflatie onder de grens van 2 procent komt. Daarmee wordt meteen de doelstelling van de Europese Centrale Bank bank gehaald om de inflatie op middellange termijn rond de 2 procent te houden.

Maar nu de inflatie is ingedijkt, stijgt ook de druk op de ECB om haar rente verder te verlagen. Op die manier zou ze de economie kunnen aanzwengelen, en dat is geen overbodige luxe gezien de sombere economische vooruitzichten. Momenteel bedraagt de rente van de ECB nog 2,5 procent, maar verscheidene analisten verwachten dat daar volgende week een halve procent zal afgaan.

Dat is in de eerste plaats slecht nieuws voor spaarders. De rente van spaar- en termijnrekeningen en kasbons volgt immers de marktrente. Anders gezegd: als de ECB-rente daalt, gaat ook de vergoeding voor spaarders naar omlaag. De gewijzigde regeling voor de vergoeding op spaarboekjes verandert daar overigens niets aan: de maximale basisrente blijft ongewijzigd op 3 procent.

Een daling van de ECB-rente zou lenen wel goedkoper maken. Tus dusver werden de renteverlagingen van ECB niet helemaal weerspiegeld in de tarieven van financiële instellingen. Maar nu het zwaartepunt van de bankencrisis stilaan achter ons ligt, zou een nieuwe renteverlaging  voor de financiële instellingen wel eens het sein kunnen zijn om hun leningen fors goedkoper te maken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud