Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is uw kinderbijslag in gevaar?

Gezinnen met kinderen hebben recht op kinderbijslag. Die toelage is de voorbije 25 jaar echter geëvolueerd van een belangrijk onderdeel van het gezinsinkomen tot een extraatje. Zet die welvaartserosie door, dan kan het hele systeem op de helling komen te staan.

(netto) - Het Belgische kinderbijslagstelsel is uniek want elk kind, ongeacht het inkomen van zijn ouders, heeft recht op een basisbedrag. Voor het eerste kind bedraagt het basisbedrag ruwweg 83 euro, voor het tweede ruim 150 euro en voor het derde 230 euro. Dat basisbedrag geldt als vader en moeder werken en samen meer dan 2.131,19 euro verdienen.
 
In de loop der jaren zijn er heel wat extra toeslagen en premies uitgewerkt voor gezinnen die het met een kleiner inkomen moeten stellen als gevolg van de samenstelling van het gezin.

Na een scheiding

Neem een gescheiden echtpaar met twee kinderen. De vader is werknemer, de moeder langdurig werkloos. Ze voeden de kinderen op in co-ouderschap. In werkelijkheid wonen ze de hele week bij de moeder.

Het kinderbijslagfonds van de vader betaalt het kindergeld gewoon verder alsof er niets was veranderd. De moeder heeft echter recht op een bijkomende sociale toeslag, omdat ze al langer dan 2 jaar geen werk heeft. Voor het eerste kind krijgt ze 154,84 euro, voor het tweede 180,65 euro. Is het tweede kind gehandicapt, dan ontvangt ze bijna 550 euro.

Woont de moeder alleen met de kinderen en is haar inkomen is niet hoger dan 2.060,91 euro bruto per maand, dan heeft ze sinds 2006 ook recht op de premie voor eenoudergezinnen. Voor het eerste kind bedraagt die 42,46 euro, voor het tweede kind 26,32 euro en vanaf het derde kind 21,22 euro. Een alleenstaande en langdurig werkloze moeder kan dus op goed 400 euro kindergeld rekenen, dat is bijna 750 euro als een van de kinderen een handicap heeft.

Het kind van de rekening

Het kinderbijslagstelsel baseert zich op het idee van horizontale solidariteit tussen mensen met en zonder kinderen. Kinderen zijn zodanig belangrijk voor het voortbestaan van een samenleving, dat die samenleving in haar geheel de kosten voor de opvoeding mee moet dragen.

Professor Sociologie Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen stelde echter vast dat de welvaartsvastheid van de kinderbijslag sinds 1985 erodeert. Vergeleken met 1975 heeft de kinderbijslag voor een gezin met een kind van tien en een van vijf in 2004 liefst 40 procent aan welvaartscapaciteit verloren.

Cantillon gaat ervan uit dat, als de welvaartserosie doorzet, het principe van de horizontale solidariteit op de helling kan komen te staan. In plaats van een hoog bedrag voor alle kinderen, zal er steeds vaker selectief kinderbijslag worden uitbetaald. Mogelijk komt er als gevolg van budgettaire druk de vraag om de - lagere - bijslag voor het eerste kind af te schaffen (een vraag die van bij het ontstaan geregeld opduikt).

Herman Van Wilderode, waarnemend adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers , relativeert dat gevaar. “Vergeleken met de toeslagen gebaseerd op inkomenscriteria, maken de basisbedragen nog altijd de grootste groep uit. Bovendien wordt het welvaartsverlies nu gedeeltelijk opgevangen met de jaarlijkse bijslag, een toelage voor alle rechthebbende kinderen die binnenkort moet uitmonden in een volwaardige dertiende maand.”

Op hoeveel kinderbijslag heeft u recht? Reken het hier uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud