Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Jaarlijkse controle drukt tandartskosten

Volwassenen dreigen vanaf volgend jaar meer te betalen voor tandzorg. Wie dit jaar niet langsging bij de tandarts, krijgt volgend jaar sommige prestaties minder terugbetaald.
Advertentie
Een bezoek nog dit jaar aan uw tandarts, kan volgend jaar lonen. ©HH

Misschien loopt u dit jaar best nog even langs bij de tandarts. Anders dreigt u volgend jaar meer voor uw tandartsbezoek te moeten betalen.

Voor een tandvulling betaalt u vanaf 1 januari 2016 11,50 euro remgeld. Dat is uw persoonlijk aandeel of het gedeelte van de factuur dat niet door de ziekteverzekering wordt terugbetaald. Gaat u dit jaar niet naar de tandarts, dan betaalt u voor een vulling vanaf begin volgend jaar 21,50 euro remgeld, dus 10 euro meer.

Ook voor andere prestaties zult u vanaf volgend jaar meer uit eigen zak moeten betalen, als u dit jaar niet naar de tandarts ging. Zo betaalt u voor het trekken van een tand met hechting vanaf 1 januari 2016 18,50 euro remgeld  als u dit jaar geen tandartsbezoek bracht. Deed u dat wel, dan bedraagt het remgeld vanaf volgend jaar 10 euro. De remgelden voor het trekken van een tand zijn  alleen relevant voor volwassenen ouder dan 53 jaar. Immers, tussen de leeftijd van 18 en 53 jaar wordt het trekken van een tand sowieso niet terugbetaald, tenzij dit gebeurt om specifieke medische redenen. 

Het remgeld voor een preventief jaarlijks mondonderzoek blijft hetzelfde op 3,50 euro. Dit past perfect in de betrachting van de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot preventieve onderzoeken, eerder dan tot dure tandheelkundige ingrepen omdat de patiënt de tandzorg verwaarloosde.

Kinderen

Voor kinderen wordt een bezoek aan de tandarts meestal wel volledig terugbetaald, zo ook het halfjaarlijks preventief tandonderzoek tot de leeftijd van 18 jaar. Maar veel kinderen gaan  volgens een onderzoek van de Christelijke Mutualiteiten te weinig naar de tandarts.'Nochtans kan een goede mondhygiëne van jongs af aan dure tandzorg later voorkomen. Het is daarom jammer dat zoveel kinderen en jongeren er geen gebruik van maken', zegt Griet Rummens van de dienst gezondheidspromotie van de CM.

De volledige terugbetaling geldt voor de gewone tandzorg van kinderen en jongeren. Zo is orthodentie ( kinderen die bijvoorbeeld een beugel moeten dragen) niet gratis. De volledige terugbetaling van de tandzorg bij kinderen is soms ook aan voorwaarden onderworpen. Zo zal een panoramische radiografie slechts terugbetaalbaar zijn als dit niet meer gebeurt dan 1 keer om de twee kalenderjaren.

Tot slot geldt de volledige terugbetaling alleen als u gaat aankloppen bij een geconventioneerde tandarts. Een niet-geconventioneerde arts kan meer vragen dan de wettelijke erelonen. Die ereloonsupplementen betaalt u uiteraard ook altijd zelf.

Of een (tand-) arts al dan niet geconventioneerd is, moet in principe uithangen in het onthaal van zijn kabinet. U kunt dit ook nagaan via de website van uw ziekenfonds of de website van het RIZIV (www.inami.fgov.be). U moet dan wel de naam, de voornaam en het RIZIV-nummer van de arts opgeven.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud