Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Juni brengt heel wat nieuws voor uw geld

Een bouwaanvraag indienen kan digitaal, advocaten moeten geld dat ze inhouden van of voor cliënten op een aparte rekening plaatsen, een reispas wordt goedkoper. Een overzicht van wat er in juni allemaal verandert.
©BELGA

Vastgoed - Digitale bouwaanvraag wordt mogelijk

In een aantal Vlaamse gemeenten en steden zoals Antwerpen, Balen, Brasschaat, Dendermonde, Mechelen en Wetteren, kunt u vanaf 1 juni uw bouwaanvragen of -meldingen digitaal indienen. Het is de bedoeling dat alle Vlaamse steden en gemeenten snel volgen. Daarvoor kunt u terecht op de website www.omgevingsloket.be. Op termijn worden de bouwaanvragen samen met de milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning, waardoor voor de naam omgevingsloket werd gekozen. Steden en gemeenten zouden tot 12 miljoen euro kunnen besparen als alle bouwdossiers digitaal afgehandeld worden. Voor alle architecten samen wordt alleen al de besparing op papier op 50 miljoen euro geschat.

U moet een bouwvergunning aanvragen als u gaat bouwen, verbouwen of slopen. Idem als u bomen wil uitdoen of een reclamebord wil plaatsen. Voor andere werken hebt u dan weer geen vergunning nodig, maar u moet ze wel melden aan uw stadsbestuur. Dat geldt met name voor werken die impact hebben op de stabiliteit van de constructie. Denk bijvoorbeeld aan het openbreken van uw achtergevel om een grotere raampartij te plaatsen. Twintig dagen nadat u het meldingsdossier hebt ingediend kunt u beginnen met de werken.

Nog andere, kleinere werken hoeft u zelfs helemaal niet te melden, zoals de aanbouw van een tuinhuis of de aanleg van een zwembad of een vijver. Op de website www.ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen.

Huisvesting - Meer geld voor sociale woonleningen

Er komt vanaf 1 juni 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen. Het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hebben daarvoor extra middelen gekregen van de Vlaamse regering. Wel zijn enkele voorwaarden aangepast. In maart bleek dat het budget van dit jaar voor de sociale woonleningen na amper drie maanden al volledig op was. Nochtans werd vorig jaar beslist het budget nogmaals op te trekken. De toegestane budgetten zijn de voorbije jaren al stelselmatig gestegen: van 521 miljoen euro in 2009 naar 814 miljoen voor dit jaar.

De 500 miljoen euro die nu extra wordt toegekend, komt neer op 3.205 bijkomende sociale leningen. Tegelijkertijd werden wel enkele voorwaarden aangepast. Zo wordt een minimale inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd. Daarnaast gaat de rentevoet omhoog. De rentevoet wordt nog altijd berekend op basis van het inkomen en het aantal personen ten laste, maar de minimale en de maximale rentevoeten zijn iets verhoogd. De rentevoet van de nieuwe sociale woonleningen zal voortaan ook om de twee jaar worden aangepast aan het gezinsinkomen. Voorheen gebeurde dat om de vijf jaar.

Meer weten? www.netto.be/socialewoonlening Juridische bijstand - Advocaten moeten klantengeld op aparte rekening plaatsen

Juridische bijstand - Advocaten moeten klantengeld op aparte rekening plaatsen

Advocaten moeten geld, zoals onderhoudsgeld, dat ze ontvangen van cliënten en derden vanaf 1 juni afzonderen op een bijzondere rekening, een zogenaamde ‘derdenrekening’. Het doel van de maatregel is de vermenging met het eigen vermogen en de eigen schulden van de advocaat te vermijden. Zo is dat geld beschermd tegen een faillissement van de advocaat én de financiële instelling. Advocaten moeten het geld zo vlug mogelijk doorstorten aan de bestemmeling, het geld mag maximaal twee maanden op de derdenrekening blijven staan. Bij een langere termijn moet een rubriekrekening geopend worden.

Alle sommen die binnen twee jaar na de afsluiting van het dossier niet teruggevorderd of overgemaakt zijn aan de gerechtigde, moeten doorgestort worden aan de Deposito- en Consignatiekas. De rechthebbende heeft nog 30 jaar de tijd om het geld daar op te vragen.

Meer weten? www.netto.be/derdenrekeningadvocaten Officiële documenten - Goedkoper reispaspoort

Officiële documenten - Goedkoper reispaspoort

Het internationale paspoort, in de volksmond ‘de reispas’, wordt vanaf 1 juni 6 euro goedkoper. De geldigheidsduur van het paspoort wordt ook verlengd van vijf naar zeven jaar. De reden voor de lagere tarieven is dat de federale overheid een goedkopere leverancier in de arm heeft genomen. Welk bedrag u uiteindelijk neertelt voor een paspoort verschilt van gemeente tot gemeente. Zo kost een reispas voor volwassenen in de gemeente Kortenberg vanaf 1 juni 73 euro in plaats van 79 euro. In het Antwerpse district Wilrijk kost een paspoort voor een volwassene voortaan nog 71 euro en in Boutersem bijvoorbeeld daalt de kostprijs van 91 euro naar 85 euro.

Toch betekent dat niet noodzakelijk dat de prijsdalingen in alle gemeenten voelbaar zullen zijn. Dat heeft te maken met het feit dat gemeenten boven op de basisprijs gemeentetaksen kunnen innen. Een gemeente kan de daling met 6 euro in de basisprijs dus compenseren door de taksen te verhogen. Volgens de woordvoerder van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken is de doelstelling evenwel het paspoort tegen een lagere prijs aan de burger aan te bieden. De prijsdaling geldt wel enkel voor de normale paspoorten van 32 bladzijden. Extra dikke paspoorten of paspoorten die worden aangevraagd via de spoedprocedure blijven evenveel kosten. Vorig jaar vroegen 528.169 Belgen een internationaal paspoort aan.

Kleding - Sperperiode van start

De sperperiode voor de zomerkoopjes begint dit jaar op 1 juni. Tijdens de sperperiode mogen winkeliers geen kortingen afficheren in de etalage of via e-mail. Ze mogen wel zogenaamde fluisterkortingen toestaan en dus prijsreducties geven als de klanten daarom vragen. De sperperiode voor de winterkoopjes begint op 3 december in plaats van op 6 december.

Vastgoed - Nieuwe regels voor wie met vastgoedmakelaar verkoopt of verhuurt

Vanaf vandaag veranderen de regels als u uw woning via een vastgoedmakelaar wilt verkopen of verhuren. In een aantal gevallen krijgt u een langere bedenktijd. Tot nu toe had u zeven werkdagen de tijd om een bemiddelingsovereenkomst te herroepen en dus van de samenwerking met de makelaar af te zien. Die bedenktijd wordt verlengd tot 14 kalenderdagen, op voorwaarde dat het contract gezamenlijk met de vastgoedmakelaar buiten het immokantoor wordt ondertekend. De vastgoedmakelaar moet u tevens een modeldocument geven dat u kunt gebruiken om van de samenwerking af te zien. Daarnaast moet hij u voor het ondertekenen van het contract een lijst met precontractuele informatie bezorgen. De nieuwe regels zijn een gevolg van de vervanging van de huidige Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming door het Wetboek Economisch Recht.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) klaagt de complexiteit aan die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. ‘Er zal nu met verschillende soorten bemiddelingsopdrachten gewerkt worden, die op hun beurt verschillende herroepingstermijnen en informatieplichten bevatten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud