Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kan ook u minder werken via tijdskrediet?

Bijna 118.000 werknemers ouder dan 50 hebben in 2008 hun werktijd verminderd. Dat is een stijging van 8 procent tegenover 2007. De meerderheid kiest voor tijdskrediet of deeltijdse loopbaanonderbreking. Hoe werkt dat en waarop hebt u recht?

(netto) – Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verdubbelde het aantal mensen dat het einde van hun loopbaan aanpaste tussen 2003 en 2008. De 50-plussers tekenen voor bijna 60 procent van de mensen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Natuurlijk heeft dat ook een kostprijs. Voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking komt die in 2008 uit op 400 miljoen euro, enkel voor 50-plussers. In 2003 was dat nog 217 miljoen euro. De totale kost bedraagt 700 miljoen euro.

Maar wat is tijdskrediet precies? Kan ook u ervan profiteren? En wat betekent dat voor uw pensioen?

Tijdskrediet?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werknemer in de privésector aanspraak maken op tijdskrediet. Met een volledig tijdskrediet stopt u tijdelijk met werken. Met het deeltijds tijdskrediet heeft u de mogelijkheid om halftijds of vier vijfde te gaan werken.

Compensatie loonverlies

Wie gebruik maakt van tijdskrediet krijgt van de overheid ook een compensatie voor het loonverlies in de vorm van een maandelijkse vergoeding van de RVA. Voor wie in de privé-sector werkt, is die nettovergoeding vastgelegd op 399,38 euro (minder dan 5 jaar anciënniteit) of 532,50 euro (5 jaar anciënniteit of meer) voor wie volledig tijdskrediet opneemt. Ook wie deeltijds tijdskrediet opneemt kan rekenen op een compensatie. Die varieert naargelang de formule die u kiest, of u al dan niet alleen woont en uw leeftijd. Een overzicht van alle bedragen vindt u op de website van de RVA.

Pensioen?

Wat betekent de opname van tijdskrediet voor uw pensioen? "In tegenstelling tot een sabbatjaar of deeltijds werken heeft tijdskrediet vaak geen enkel gevolg voor uw pensioen. Bepaalde periodes worden kosteloos en automatisch gelijkgeschakeld met gewerkte periodes voor uw pensioenberekening", zegt Ilse De Beule, adviseur Ramingen & Centrale toekenning van de Rijksdienst voor Pensioenen.. Voorwaarde is wel dat u tijdens uw tijdskrediet een uitkering ontvangt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Heeft u geen recht op een uitkering, dan bouwt u ook geen pensioenrechten op.

Welke periodes wel gelijkgeschakeld worden, hangt af van de gekozen formule.

  • Volledig tijdskrediet

Stopt u gedurende een periode met werken, dan wordt maximaal 3 jaar kosteloos gelijkgeschakeld met gewerkte periodes. De bovengrens is absoluut. Kunt u in uw bedrijf bijvoorbeeld 5 jaar tijdskrediet nemen, dan bouwt u tijdens de laatste 2 jaar geen pensioen op. "Let op, het gaat om kalenderjaren. Neemt u 1 jaar tijdskrediet van 1 juli 2008 tot 31 juni 2009, dan wordt dat gelijkgesteld. Daarmee heeft u al 2 jaar van gelijkschakeling opgebruikt", vertelt Erik De Kuyffer, attaché Aanpassing bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Een voorbeeld. Louise nam in 2003, 2004, 2005 en 2006 telkens 3 maanden tijdskrediet op. Voor 2003, 2004 en 2005 is er gelijkstelling. Voor 2006 is die er niet.

  • Deeltijds tijdkrediet

Bij halftijds tijdskrediet gebeurt de gelijkschakeling van prestaties automatisch en kosteloos gedurende een periode van maximaal 3 jaar, ook al heeft u in uw bedrijf langer recht op tijdskrediet. Gaat u vier vijfde werken, dan is er gelijkschakeling voor een periode van maximaal 5 jaar.

50-plusser

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud