Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

KBC lanceert zorgverzekering voor zwaar hulpbehoevenden

De bankverzekeraar KBC lanceert een private zorgverzekering voor wie zwaar hulpbehoevend wordt. Sluit u zo'n polis af, dan zal KBC een maandelijkse premie uitkeren van 500, 1.000 of 1.500 euro bovenop de Vlaamse zorgverzekering. De kostprijs is echter niet min.
Advertentie
Het aantal zwaar zorgbehoevenden zal de komende jaren alleen maar stijgen. KBC lanceert een private verzekering om de kostprijs te helpen financieren. ©ANP XTRA

KBC lanceerde woensdag een verzekeringsproduct dat volgens Hans Verstraete, de algemeen directeur van KBC Verzekeringen, innovatief is in België en zelfs in Europa. Bij KBC Verzekeringen kunt u voortaan een polis afsluiten die voorziet in een tegemoetkoming van 5.00, 1.000 of 1.500 euro per maand van zodra is vastgesteld dat u zwaar en permanent zorgbehoevend bent. De verzekering kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 40 jaar tot en met 66 jaar.

De uitkeringen komen bovenop de Vlaamse zorgverzekering van 130 euro per maand voor zwaar zorgbehoevenden. In ruil moet u wel een eenmalige premie storten die afhankelijk is van uw leeftijd, maar ook van de uitkering (500, 1.000 of 1.500 euro) die u wil krijgen als u zwaar zorgbehoevend wordt. Verder moet u vooraf een medische vragenlijst vervolledigen en kan KBC de verzekering weigeren.

Bent u 55 jaar en wenst u maandelijks 1.000 euro te ontvangen, bijvoorbeeld als u door dementie veel zorg nodig hebt, dan moet u nu een kapitaal storten van 28.000 euro. In feite gaat het om een storting in een tak21-beleggingsverzekering. Maar met dat belangrijke verschil dat de jaarlijkse gewaarborgde rentevoet van 1,9 procent u nooit zal toekomen. De intresten worden door KBC ingehouden om de uitkeringen aan de zorbehoevenden te financieren.

Voorbeeld

Krijgt u in ons voorbeeld op 75-jarige leeftijd af te rekenen met de ziekte van Alzheimer en bent u vanaf dan niet meer in staat om voor uzelf te zorgen, dan zal KBC u maandelijks 1.000 euro uitbetalen op voorwaarde dat een arts heeft vastgesteld dat er geen perspectief is op hertsel. Om die uitkeringen te financieren, gebruikt KBC in de eerste plaats uw eigen kapitaal. 'Concreet betalen we dan de eerste 26 maanden telkens 1.000 euro met het door u gestorte bedrag van 28.000 euro. De overige 2.000 euro gaat naar taksen en instapkosten ( 3 procent op de storting). Vanaf de 27ste maand ontvangt u een uitkering van 1.000 euro per maand tot aan uw overlijden', illustreert Verstraete.

Als u nooit zwaar zorgbehoevend wordt, dan zal het kapitaal worden uitgekeerd, evenwel zonder intresten. Dat kapitaal blijft dan wel beschikbaar voor de erfgenamen. U kunt het kapitaal later ook opvragen, bijvoorbeeld om de verbouwing van uw woning te financieren. Maar ook dan krijgt u nooit de intresten terug.

Belangrijk is ook dat de uitkeringen van 500, 1.000 en 1.500 euro niet worden geïndexeerd. Wie nu op 40-jarige leeftijd instapt, en bijvoorbeeld een kapitaal stort van 24.000 euro om later en bij zware zorgbehoefte, elke maand 1.000 euro te ontvangen, moet voor ogen houden dat die 1.000 euro binnen 25, 30 jaar flink wat minder waard zal zijn.

De polis biedt ongetwijfeld een uitweg voor mensen die lange tijd zwaar zorgbehoevend zijn en gedurende jaren moeten verzorgd worden in een verzorgingstehuis. Omgekeerd, verliest u wel de intresten. Wie nu gedurende 20 jaar 28.000 euro kan sparen tegen een gemiddelde rente van 2 procent houdt aan het einde van de rit 41.607 euro over en ziet zijn kapitaal dus met bijna 50 procent of 13.607 euro aangroeien.

 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud