Klant bij een beursvennootschap? Zo zijn uw tegoeden beschermd

De Nationale Bank neemt alle bevoegdheden van het management van Weghsteen over. ©Wouter Van Vooren

De Nationale Bank neemt alle bevoegdheden van het management van Weghsteen over. Sinds de zomer hield een commissaris al een oogje in het zeil bij de Brugse beursvennootschap. Hoe zijn (de tegoeden van) cliënten van beursvennootschappen beschermd?

‘Wie klant bij een beursvennootschap is, geniet een beleggersbeschermingsregeling die uit twee luiken bestaat’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. ‘Een luik voor de bescherming van deposito’s en een voor de bescherming van financiële instrumenten.’

Voor dat eerste luik is er een bescherming door het Garantiefonds. Wie de financiële crisis tien jaar geleden van dichtbij heeft meegemaakt, heeft ongetwijfeld van dat fonds gehoord. Via het fonds is spaargeld tot 100.000 euro per rechthebbende beschermd. Als uw bank over de kop gaat - in de financiële crisis was dat geen ondenkbare piste - heeft u de garantie dat u (een deel van) uw spaargeld terugkrijgt.

Bij een beursvennootschap zet u geen geld op een spaarrekening, maar ook beleggingstegoeden vallen onder het Garantiefonds. Let wel: het gaat niet om aandelen of obligaties die op een effectenrekening staan, maar om geld op een wachtrekening voor de aankoop van een belegging of geld dat u ontving na de verkoop van een investering.

Afgescheiden

Beursvennootschappen moeten overigens ook een segregatieverplichting naleven. Deposito’s van klanten - voor van beursvennootschappen gaat het dan om beleggingstegoeden - moeten door de beursvennootschap bij de centrale bank of bij een kredietinstelling geplaatst worden. Op die manier zijn de rekeningen afgeschermd bij een eventueel faillissement en kunnen schuldeisers er geen beslag op laten leggen.

Voor het tweede luik treedt het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten op. Dat beschermt financiële instrumenten die bij een bank of een beursvennootschap in bewaring werden gegeven. Het gaat niet om een bescherming tegen waardeverlies.

20.000
Het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten tot 20.000 euro per persoon en per financiële instelling.

Om welke bescherming gaat het dan wel? Het fonds treedt op als uw bank of beursvennootschap niet in staat is uw effecten terug te geven. ‘Zo’n situatie kan zich enkel voordoen als een instelling een administratieve fout heeft gemaakt of als sprake is van onregelmatigheden bij de betrokken instelling’, zegt Adyns.

‘Een cliënt geniet overigens al een grote wettelijke bescherming voor de effecten die hij aan zijn financiële instelling heeft toevertrouwd. Hij blijft de rechtmatige eigenaar van zijn effecten. Bij een eventueel faillissement van zijn bank of beursvennootschap kunnen ze dus niet in de faillissementsboedel vallen en moet de curator de effecten teruggeven.

Net als bij het Garantiefonds is bij het Beschermingsfonds een plafond ingevoerd. Het fonds treedt op tot een bedrag van 20.000 euro per persoon en per financiële instelling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect