Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Krijgt u naast uw loon nog een extraatje?

Alternatieve verloningsvormen winnen aan populariteit. Welke mogelijkheden zijn er? En wat moet u ervoor doen?

(netto) – Een alternatieve verloning wordt ook wel eens een extra-legaal voordeel genoemd. Maar wat is het precies? Het is een aanvulling op het salaris die verschillende vormen kan aannemen. Het is bovendien het ideale instrument om de koopkracht van een werknemer te verhogen zonder iets te wijzigen aan zijn brutoloon. De alternatieve verloning is dus fiscaal en sociaal interessant voor zowel werknemer als werkgever.

Welke alternatieve verloningsvormen zijn er zoal?

Iedereen kent de ‘klassieke’ verloningssystemen, zoals een bedrijfswagen, een tankkaart, een groepsverzekering of hospitalisatieverzekering. Maar bedrijven mogen hun werknemers ook andere, meer originele alternatieven aanbieden. Het verloningspakket wordt steeds vaker aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van iedere werknemer. Voor u met uw baas gaat praten, kan u dus beter even nagaan welke verschillende vormen van alternatieve verloning er zoal bestaan. Originaliteit is daarbij troef! We geven u enkele voorbeelden: huwelijks- en anciënniteitspremies, een innovatiepremie (voor werknemers die een idee aanbrengen dat leidt tot een concrete vernieuwing of verbetering binnen het bedrijf), gunsttarieven voor bepaalde producten, een bedrijfscrèche of kinderopvangcheques, kidsitting (dat is een professionele dienst die kinderopvang bij de werknemer thuis organiseert), geschenkcheques, sport- en cultuurcheques... Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze onklopbare tarieven trachten te onderhandelen voor de droogkuis of het aan huis leveren van maaltijden.

Het opbod aan werknemersvoordelen bezorgde menig bedrijfsleider kopzorgen. De steeds ruimer wordende waaier van diensten en alternatieve verloningen bracht sommige bedrijven, die eigenlijk te vergelijken zijn met aankoopcentrales, op ideeën. Zij gingen zich specialiseren in de ‘verloning op maat’.

Hoe gaat dat in zijn werk?

"Wij zoeken, onderhandelen en groeperen diensten voor de bedrijven die klant zijn bij ons. Die voordelen worden dan aangeboden aan het personeel van die bedrijven", zegt Jean van Lieshout van de aankoopcentrale Ekivita.

En voor de kmo's
is er Ekidesk

Ook de aankoopcentrale Ekidesk streeft een verhoging van de koopkracht van de werknemers na (zonder daarom hun brutoloon te verhogen). Het bedrijf benadrukt verder dat de aangeboden diensten tijdwinst moeten opleveren voor de werknemers. Dit alles met als doel hen een beter evenwicht te doen vinden tussen werk en privéleven. Concreet komt het erop neer dat u een keuze maakt uit de diensten waarvan u gebruik wilt maken wanneer en waar het u zelf past. Dat moet wel gebeuren binnen de grenzen van het abonnement dat door uw werkgever werd afgesloten.

"Wij bieden een erg ruime waaier van diensten aan: was-, strijk- en poetsdiensten, kortingen op bepaalde producten, maar ook citytrips, geschenken enzovoort. Die verschillende diensten kunnen ‘à la carte’ gekozen worden door de bedrijven die bij ons een abonnement afsluiten. Wij zorgen dus in feite in de plaats van de werkgever voor het welzijn van zijn personeel. Daardoor kunnen onze klanten zich volledig toespitsen op hun corebusiness."

Hoe kan u ervan genieten?

"De werkgever beslist of hij al dan niet een beroep op ons doet", preciseert Jean van Lieshout. "Eens de werkgever zich bij ons aangesloten heeft, krijgt het personeel toegang tot de diensten die hun werkgever hen wil aanbieden. Die toegang gebeurt via een gepersonaliseerde interface in de kleuren van het bedrijf en in functie van de gekozen diensten." Jammer genoeg kunnen werknemers, ook al zouden ze dat graag willen, dus geen rechtstreeks beroep doen op dit soort bedrijven...  

Voordelen voor werknemer en werkgever?

Het is belangrijk te vermelden dat die alternatieve verloningsvormen meestal niet als voordelen in natura worden beschouwd. Dat betekent dat het abonnement dat u krijgt, vrijgesteld is van belastingen en vrij is van socialezekerheidsbijdragen (RSZ). De werkgever mag op zijn beurt het abonnement dan weer fiscaal aftrekken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud