Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Laat uw recht op garantie gelden

Apple zou bedrieglijke informatie verstrekken over de garantie van de consument. Wat zijn uw rechten en hoe laat u ze gelden?
iphone

Test-Aankoop en tien Europese consumentenorganisaties hebben Apple in gebreke gesteld voor inbreuken op de garantiewetgeving. "De aan de consument geleverde informatie is onduidelijk, onvolledig en niet aangepast aan de Belgische wet. Sommige bepalingen zijn zelfs onrechtmatig en misleidend", zegt woordvoerder Ivo Mechels.

De consumentenorganisatie hekelt dat op de Apple-website voor de Belgische consument bij de voorwaarden meer dan 200 bladzijden tekst in verschillende talen staat en de consument er geconfronteerd wordt met meer dan 30 versies van contractuele voorwaarden. Apple zou de consument ook misleiden, omdat het 1 jaar garantie biedt en nergens verwijst naar de wettelijke garantie van 2 jaar waartoe het bedrijf verplicht is. Ook de stelling dat defecten binnen de 14 dagen gemeld moeten worden, is volgens de consumentenorganisatie niet wettig. "De onvolledige informatie op de sites van Apple maakt het voor de consument onmogelijk om de inhoud van zijn recht op garantie te begrijpen. Ze kan de consument er dan ook toe leiden om een contract ‘AppleCare Protection Plan’ (een soort betalende commerciële garantie, nvdr) af te sluiten. Wanneer de consument echter goed geïnformeerd was over zijn wettelijke rechten gedurende 2 jaar ten opzichte van de verkoper, zou hij wellicht niet overgaan tot die bijkomende overeenkomst.

Wat moet u weten over de garantieregeling in ons land?

6 maanden of 2 jaar?

Als u een wasmachine, een gsm of een andere consumptiegoed koopt, dan kan u als consument terugvallen op de wettelijke garantie als er een defect is en dat gedurende 2 jaar vanaf de levering. Maar de consument begrijpt de term ‘garantie’ niet altijd goed. "Voor consumptiegoederen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de aankoop of de levering van het goed. Maar na 6 maanden moet de consument het bewijs leveren dat het goed een gebrek vertoont. Alleen wanneer het gebrek wordt vastgesteld binnen de eerste 6 maanden, wordt verondersteld dat het al bestond bij de levering", zegt Jean-Philippe Ducart van Test-Aankoop.

Wettelijke versus commerciële garantie

Verkopers kunnen, al dan niet tegen betaling, ook nog een commerciële garantie aanbieden naast de wettelijke garantie. Het contract Apple Care Protection van Apple is daarvan een voorbeeld. De FOD Economie waarschuwt dat zo’n commerciële garantie de wettelijke garantie van de eindconsument nooit mag beperken en één of meer bijkomende voordelen moet bieden ten opzichte van de wettelijke garantie. Zo kan de garantieperiode tot meer dan 2 jaar worden verlengd of kan men de consument gedurende de herstelling een vervangingsproduct ter beschikking stellen.

Niet naleven van de garantie

Als u problemen ondervindt met een verkoper met betrekking tot de wettelijke garantie (en dus met betrekking tot de herstelling, vervanging of terugbetaling van een defect goed), hebt u verschillende mogelijkheden:

1. Tracht eerst een minnelijke schikking met de verkoper te treffen. "Stuur een brief (bij voorkeur een aangetekende brief) waarin u uitlegt welke gebreken u hebt vastgesteld en waarin u de wettelijke garantie inroept of eventueel de commerciële garantie. Verzoek de verkoper om het probleem binnen een welbepaalde termijn te regelen", aldus de FOD Economie. Klik hier en gebruik onze modelbrief.

2. U kunt zich ook gratis richten tot de verschillende ombudsmannen en bemiddelaars vermeld op Ombudsman.be. "Dat is een onafhankelijke organisatie voor alle sectoren, die als doel heeft de werking van het openbaar ambt te verbeteren", zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

3. Tot slot kunt u schriftelijk klacht indienen (per post of e-mail) bij het Front Office van de ADCB. "De ADCB behandelt alle klachten over inbreuken op de economische wetgeving (koopjeswet, marktpraktijken,…)", zegt Chantal De Pauw. "Elke klacht van een consument over een marktpraktijk – zoals het niet naleven van de garantie, slechte prijsaanduidingen of het niet naleven van de sperperiode – kan en moet dus bij ons worden ingediend via een onlineformulier. Zo kunnen wij de oneerlijke praktijken in kwestie een halt toeroepen", voegt zij eraan toe.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud