netto

Lekkende stookolietank? Fonds betaalt sanering

Als een stookolietank lekt, kan de factuur voor het opruimen van de vervuilde grond hoog oplopen. ©BELGA

Vanaf begin volgend jaar kunnen particulieren met een lekkende stookolietank voor de sanering beroep doen op een fonds. Daardoor blijven de kosten voor de sanering binnen de perken.

Lekt uw stookolietank, dan kan de factuur voor de sanering van de vervuilde grond hoog oplopen, zelfs in die mate dat ze volgens de Vlaamse regering kan leiden tot persoonlijke drama's. 

Tot nu komt de overheid niet tussen in de kosten. 'Bovendien is het erg moeilijk om het risico op bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank te verzekeren', zegt de Confederatie van Immobiliënberoepen CIB.

Daarom beslisten de federale en de gewestelijke overheden in 2017 om een stookolietankfonds op te richten. Dat moet particulieren de nodige financiële steun bieden.

Ook eerder doorgevoerde saneringen

Dat fonds treedt begin volgend jaar in werking, bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ( CD&V). 

Een particulier zal dankzij de tussenkomst van het fonds nog slechts een dossierkostprijs van 25 euro moeten betalen en hooguit 10 procent van de saneringswerken met een maximum van 500 euro.

De tussenkomst is niet beperkt voor saneringen die pas vanaf begin 2019 worden doorgevoerd. 'We voorzien retroactiviteit', zegt Jan Pauwels, de woordvoerder van Schauvliege. Op voorwaarde dat gezinnen de facturen voorleggen, zal het fonds de kosten van eerder doorgevoerde saneringen voor een groot deel terugbetalen.

Financiering fonds

Om het fonds te spijzen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de overschotten van BOFAS. Dat fonds werd jaren geleden opgericht voor de sanering van tankstations. Volgens Schauvliege volstaan die overschotten om de kas van het nieuwe stookolietankfonds de komende acht tot tien jaar te vullen. Het gaat om zo'n 110 miljoen euro. 

BOFAS zelf heeft die middelen niet meer nodig omdat de meeste tankstations ondertussen zijn gesaneerd. Daarom loopt BOFAS op 26 maart 2019 af. 

Pas nadat de overschotten van BOFAS zijn benut, zal het stookolietankfonds gefinancierd worden via een beperkte bijdrage die particulieren betalen op de prijs voor stookolie. 

Het stookolietankfonds voor particulieren zal vermoedelijk de naam Premaz dragen. 

Honderden gezinnen

Voorlopige ramingen geven aan dat het fonds op kruissnelheid jaarlijks goed zou zijn voor 550 saneringen in Vlaanderen en 1.000 in België.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect