Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Meer loon voor 420.000 bedienden

Vakbonden en werkgevers hebben een ontwerpakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het grootste paritair comité.
Advertentie
Het akkoord geldt onder meer voor de werknemers in de callcenters. ©Bastiaan Heus/Hollandse Hoogte

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven hebben uitzicht op een koopkrachtstijging van 1,1 procent vanaf 1 oktober.

Vakbonden en werkgevers in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) - het grootste paritair comité - hebben donderdagnacht een ontwerpakkoord voor de periode 2017-2018 bereikt, zo wordt bevestigd door verschillende bronnen. Het ontwerpakkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de achterban, maar daar worden geen obstakels verwacht.

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector die ongeveer een derde van alle bedienden in de Belgische privésector groepeert. Het gaat onder meer om werknemers in callcenters, uitzendkantoren, de ICT-sector, drukkerijen en de bouw.

Het ontwerpakkoord respecteert de maximale marge die werd vastgelegd in het interprofessioneel akkoord (IPA) van de Groep van Tien (de sociale partners).

Concreet is voorzien dat de lonen vanaf 1 oktober met 1,1 procent worden verhoogd. De werkgever kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging, maar moet hiervoor dan wel een akkoord afsluiten met de syndicale delegatie, ten laatste tegen 30 september. Als er geen syndicale delegatie binnen het bedrijf is, moet elke individuele werknemer schriftelijk op de hoogte worden gebracht bij de loonberekening in oktober.

Grote meerderheid

Erwin De Deyn van de socialistische bediendebond (BBTK) verwacht dat een grote meerderheid van de bedrijven zal kiezen voor een loonsverhoging, zoals ook in het verleden al gebeurde. 'Het alternatief moet in elk geval gebeuren aan de kost van die 1,1 procent.'

Verder omvat het akkoord een verlenging van de stelsels van SWT (brugpensioen, red.) en landingsbanen. Het voltijds of halftijds recht op tijdskrediet met motief (zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar) wordt vastgelegd op maximaal 51 maanden voor bedienden met minstens vijf jaar anciënniteit. Voorheen was dat 48 maanden. De overige stelsels inzake tijdskrediet in de sector worden verlengd tot en met 30 juni 2019.

Inzake vorming verandert er voorlopig niets: de werknemers hebben dit en volgend jaar telkens recht op twee dagen opleiding. Maar tegelijk worden door de sociale partners gesprekken opgestart voor de periode na 2018. 'Het gaat om een fundamenteel debat, waarbij we rekening houden met nieuwe evoluties op de arbeidsmarkt en met bijvoorbeeld de wet-Peeters rond werkbaar wendbaar werk', aldus De Deyn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud