Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Met singles onder één dak: minder kosten, zelfde belastingen

Alleenstaanden vormen een steeds grotere groep. Tegen 2060 bestaat de helft van de gezinnen uit één persoon, voorspelt het Planbureau. Als single door het leven gaan, valt echter duurder uit, om nog te zwijgen van de belastingdruk. Samenwonen met vrienden kan dan een aanzienlijk verschil maken voor uw budget.
Advertentie
©mfn

Vaste kosten

Huur

Laten we beginnen met de grootste klapper: voor je woonkosten scheelt het honderden euro’s als je als single een woning deelt met een of meer anderen. En dat ligt vooral aan de besparing op huur.

110 euro
Een appartement met twee slaapkamers huren kost gemiddeld 110 euro meer dan eentje met één slaapkamer.

Filip Dewaele van de gelijknamige vastgoedgroep filterde de huurprijzen van meer dan 3.700 appartementen (geen studio’s) op de private markt volgens het aantal slaapkamers. De huur voor een appartement met één slaapkamer bedroeg in de periode 2012-2016 gemiddeld bijna 540 euro. Voor een appartement met twee slaapkamers was dat gemiddeld een 650 euro, en wie meer slaapkamers wil, betaalt zowat 780 euro.

Anders gezegd: wie alleen huurt, kijkt tegen 540 euro per maand aan. Wie de huur van een appartement met twee slaapkamers kan delen, komt er met 325 euro per persoon.

Toegegeven, je moet goede vrienden zijn en goede afspraken maken om keuken, woonkamer en badkamer te delen, maar financieel loont de vriendschap dus.

Water

Op de nutsfacturen zal je geen honderden euro’s per maand besparen, maar tikt de besparing in een jaar toch aan.

De waterfactuur valt ongunstiger uit voor een single: daarin zitten drie bedragen van ‘vaste rechten’ per aansluiting, waarop een korting geldt per gedomicilieerde. Wie met tweeën op hetzelfde adres gedomicilieerd is, met of zonder amoureuze band, betaalt maar één keer die vaste rechten (samen 100 euro per jaar) én krijgt die kortingen (19 euro per gedomicilieerde) dus dubbel.

Of je veel minder water per persoon gaat verbruiken, valt te betwijfelen: dubbel zoveel douchebeurten en toiletbezoeken, dubbel zoveel kleding wassen,...

Elektriciteit

En wat met de stroomfactuur? Ook daar valt het daadwerkelijke verbruik niet echt lager uit door samen te wonen. Een gemiddeld eenpersoonsgezin verbruikt zowat 1.500 kWh per jaar, weet de netbeheerder Infrax, en een gemiddeld tweepersoonsgezin 3.000 kWh per jaar.

Tot 2015 zat er een stukje ‘gratis verbruik’ in de stroomfactuur verrekend, en dat werd per gedomicilieerde toegekend, dus dat effect is intussen verdwenen.

103 euro
De Turteltaks bedraagt altijd minstens 103,37 euro, ook al verbruikt een alleenstaande veel minder stroom.

Een kleine simulatie via de V-test leert dat alle componenten van de stroomfactuur dubbel zo hoog liggen als je 3.000 kWh verbruikt, tegenover de rekening voor 1.500 kWh. Behalve één: de ‘bijdrage energiefonds’ bedraagt in beide gevallen welgeteld 103,37 euro per jaar. Die bijdrage, waarvan de bijnaam Turteltaks u wellicht meer zegt, bedraagt minimaal 103,37 euro, ook voor de kleinste verbruikers. Die hoef je dus niet meer allebei apart te betalen als je besluit met een vriend of vriendin samen te wonen en één elektriciteitsaansluiting te delen.

Nog een laatste meevaller voor de schoonmaak van de woning: beide huisgenoten kunnen elk tot 156 dienstencheques per jaar kopen met belastingvoordeel. Die cheques kosten in Vlaanderen 9 euro, maar dankzij het belastingvoordeel is de werkelijke kostprijs maar 6,30 euro.

Je moet goede vrienden zijn om keuken, woonkamer en badkamer te willen delen, maar financieel loont de vriendschap wel.

Uitkeringen

Samenwonen met twee of meer is door de gedeelde kosten normaal gezien goedkoper dan alleen wonen. Voor sommige uitkeringen wordt dat in rekening genomen, voor andere niet.

Werkloosheidsuitkering

Als een van de alleenstaande vrienden een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan die lager uitvallen als zij besluiten samen te gaan wonen. De uitkering ligt lager voor samenwoners dan voor alleenstaanden, en om van samenwonen te spreken hoeft er geen een affectieve band of een kwalificatie als ‘partner’ te zijn. Voor de werkloosheidsreglementering is ‘samenwonen’ onder hetzelfde dak wonen en gemeenschappelijk de belangrijkste aangelegenheden regelen. Het hoeft niet te gaan om een volledig gemeenschappelijk huishouden.

Of het dan gaat om samenwonen, is een feitenkwestie: er wordt vooral nagegaan of de betrokkene(n) door het delen van kosten geld besparen en dus een economisch voordeel hebben. Of ze beiden op het adres gedomicilieerd zijn, is zelfs niet doorslaggevend.

Een werkloze die aardig wat geld bespaart door een woning te delen, wordt dus als samenwonende beschouwd. Of dat met of zonder gezinslast is, hangt af van de verwantschap en van het type en bedrag van het inkomen van de andere.

Wie samenwoont met een broer of zus die geen beroeps- of vervangingsinkomen heeft, is een samenwonende mét gezinslast (hogere uitkering). Heeft broer of zus wel een inkomen, dan is de werkloze samenwonend zonder gezinslast (lagere uitkering).

Is er geen familieband en geen amoureuze band maar gaat het om louter vrienden, dan is men altijd samenwoner zonder gezinslast. Wordt de vriend(in) toch de partner en heeft die geen inkomen, dan wordt men samenwoner mét gezinslast.

Tijdskrediet

Ook de premie bij tijdskrediet kan bij het samenwonen wat lager uitvallen. Bij voltijds tijdskrediet maakt het niet uit, maar bij halftijds of 1/5de tijdskrediet valt de nettopremie wat hoger uit voor een alleenstaande. De RVA kijkt de gezinssamenstelling na in het Rijksregister: wie op hetzelfde adres samen met een andere persoon is gedomicilieerd, wordt beschouwd als een samenwonende werknemer.

Pensioen

Wat pensioenen betreft, wordt er anders geoordeeld: enkel het huwelijk is de referentie om een pensioen toe te kennen of aan te passen bij een gewijzigde gezinssamenstelling. Zo bestaat er een gezinspensioen dat een verhoging van 25 procent inhoudt als de gepensioneerde samenwoont met iemand met een zeer laag eigen pensioen. Maar dat geldt enkel voor gehuwden. Samenwonen of wettelijk samenwonen heeft geen invloed op het pensioen. En ook niet op een eventueel supplement voor een uit de echt gescheiden persoon: daar wijzigt niets aan wanneer er iemand, zonder te huwen, onder hetzelfde dak bijkomt.

Wie een economisch voordeel heeft door met iemand onder hetzelfde dak te wonen, wordt voor de werkloosheidsuitkering als samenwonende behandeld.

Belastingen

Personenbelasting

Het is algemeen bekend: alleenstaande werknemers zonder kinderen behoren tot de zwaarst belaste ter wereld. Volgens berekeningen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ziet een single met een gemiddeld inkomen 55,3 procent van zijn loon aan belastingen opgaan. Samenwonen met een vriend of vriendin tempert die belastingdruk niet. Zelfs niet als die huisgenoot weinig of geen inkomsten heeft. De personenbelasting wordt apart bekeken. Alleen voor gehuwde en wettelijk samenwonende partners is er het belastingvoordeel van het zogenaamde huwelijksquotiënt. Daarmee kan tot 30 procent van het inkomen van de ene partner fictief worden toegewezen aan de andere, waardoor een deel van het inkomen aan de hoogste belastingtarieven ontsnapt.

Lokale belastingen

Voor lokale belastingen brengt samenwonen geen soelaas. ‘Beide huisgenoten zijn ingeschreven in dezelfde gemeente en moeten elk dezelfde lokale belastingen betalen’, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers. ‘Wordt er een provinciebelasting geheven, dan betaalt elke vriend ook die provinciebelasting.’

Erfenis

Kinderloze singles worden geconfronteerd met de hoogste tarieven van de erfbelasting. Ze lopen in het Vlaams Gewest op van 30 tot 65 procent voor erfenissen tussen broers en zussen en van 45 tot 65 procent voor erfenissen tussen anderen. Dat is fors meer dan wat betaald wordt op een nalatenschap aan kinderen of een partner: 3 tot 27 procent.

Op dat vlak is er een lichtpuntje voor wie zou beslissen iets te willen nalaten aan zijn huisgenoot. De laagste tarieven voor een verkrijging tussen partners gelden ook voor personen die minstens één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Samenwonende broers en zussen of vrienden kunnen dus ook de tarieven ‘in rechte lijn’ genieten. Let wel, samenwonende vrienden erven niet automatisch van elkaar.

Wat is een ‘gemeenschappelijke huishouding’? De inschrijving op hetzelfde adres levert een vermoeden, maar dat is weerlegbaar. Bij betwisting kan de gemeenschappelijke huishouding bewezen worden, met bijvoorbeeld een gezamenlijke betaling van nutsvoorzieningen en andere huishoudelijke kosten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud