Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Notariaat start eigen ombudsdienst

Er komen weldra aparte ombudsdiensten waar burgers terechtkunnen als ze een geschil met een notaris of een gerechtsdeurwaarder over diens werk niet opgelost krijgen.
©Shutterstock

De ombudsdienst voor het notariaat is opgericht door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat in samenwerking met de Nationale Kamer van Notarissen. De gerechtsdeurwaarders staan iets minder ver: het Kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders werkt aan de oprichting in nauw overleg met de Nationale Kamer, en met de Fod Economie, en heeft een vacature gelanceerd voor een ombudsman (m/v).

De oprichtingen passen in de nieuwe wetgeving over de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, die er is gekomen in uitvoering van een Europese richtlijn.

Maandag 1 juni start de Consumentenombudsdienst (COD), die zal gaan fungeren als een uniek loket waar consumenten met al hun klachten over producten of diensten kunnen aankloppen.

Is er een sectorspecifieke ombudsdienst, geschillen- of verzoeningscommissie die erkend is door de Fod Economie, dan zal de COD de consument daarheen verwijzen. Bestaat er geen sectorspecifieke dienst voor de regeling van een geschil buiten de rechtbank om, dan zal de COD zelf de klacht behandelen.

In de aanloop naar de start van de COD zijn enkele sectoren in actie geschoten om hun eigen ombudsdienst op te richten. Eerder berichtten we al dat de Ombudsdienst Consumenten Advocatuur (OCA) een erkenningsdossier heeft ingediend. Ook de notarissen hebben dit dus gedaan, net als de gerechtsdeurwaarders. De notarissen kregen net bericht dat hun erkenningsdossier rond is en dat de ombudsdienst erkend wordt als gekwalificeerde entiteit.

Het staat in de sterren geschreven dat nog meer sectoren zullen volgen.

Ook reeds bestaande ombudsdiensten (telecom, energie, verzekeringen,...), geschillencommissies (reizen, meubelen,...) of verzoeningscommissies (bouw, tweedehandsvoertuigen) moesten een erkenningdossier indienen om te worden aangemerkt als gekwalificeerde entiteit. In veel gevallen moesten zij aanpassingen doen aan hun werkwijze, onder meer omdat voortaan in principe een behandelingstermijn geldt van 90 dagen. De verwerking van al die dossiers door de Fod Economie is nog niet afgerond.

Lees meer over de Consumentenombudsdienst in het Netto-katern van de weekendkrant.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud