Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ook EDF Luminus verhoogt elektriciteitsprijs

Na de gecontesteerde prijsverhogingen van Electrabel eerder deze week, ziet ook EDF Luminus zich genoodzaakt om de elektriciteitsprijs op te trekken. De oorzaak is de stijgende elektriciteistprijs op de groothandelsmarkt.
Advertentie
©EDF Luminus door Olivier Pirard

Dat bleek donderdag op een persontmoeting met Gregoire Dallemagne, de topman van EDF Luminus. Eerder deze week ontstond er nog heisa over de prijsverhoging die Electrabel heeft doorgevoerd. Aftredend minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) uitte de kritiek dat Electrabel van de btw-verlaging op elektriciteit (sinds april) gebruik maakt op zijn prijzen te verhogen.

Maar het fenomeen blijkt algemeen. Dallemagne sprak zich donderdag niet uit over de kritiek op Electrabel. Hij heeft enkel de simulatie gemaakt voor de Luminus-klanten. Daaruit blijkt dat die rekening moeten houden met hogere elektriciteitsprijzen en lagere gasprijzen.

55
Voor elektriciteit gaat het bij EDF Luminus om een prijsverhoging met zo'n 10 procent (20 euro per jaar), terwijl de gasprijs met ongeveer 75 euro per jaar zal dalen. In totaal zal de consument dus zo'n 55 euro minder betalen voor zijn energiefactuur.

Dallemagne verwijst naar de evolutie op de elektriciteitsbeurzen. De prijs van elektriciteit is er sinds einde maart, het moment van de sluiting van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, sterk gestegen. 'In juni 2013 lag de prijs op 42 euro per MW, nu is dat al 49 euro', aldus de topman van EDF Luminus. 'Als men weet dat we slechts een winstmarge hebben van 1 procent op de omzet, moeten we deze hogere prijzen ook doorrekenen naar de klanten.' Voor contracten met een vaste prijs gebeurt dat op het moment van de contractvernieuwing, variabele contracten worden op geregelde tijdstippen aangepast.

In juni 2013 lag de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt op 42 euro per MW, nu is dat al 49 euro. Als men weet dat we slechts een winstmarge hebben van 1 procent op de omzet, moeten we deze hogere prijzen ook doorrekenen naar de klanten
Gregoire Dallemagne,
CEO EDF Luminus

Dallemagne merkt nog op dat de energiecomponent slechts 38 procent van de totaalfactuur van de klant uitmaakt. Die component ging tussen 2007 en 2014 fors naar beneden, terwijl andere componenten zoals transport en taksen duurder werden. 

Wat de elektriciteitsprijs zal doen als Doel 3 en Tihange 2 niet heropgestart worden, kon Dallemagne niet zeggen. 'Er zijn zoveel factoren die een rol spelen.'  EDF Luminus gaat zich voor de winter wel voldoende indekken. 'We kopen elektriciteit in alsof de reactoren niet zouden opstarten.'

We kopen elektriciteit in alsof de reactoren Doel3 en Tihange3 niet zouden opstarten.
Gregoire Dallemagne,
CEO EDF Luminus

De winst van EDF Luminus daalde vorig jaar met 60 procent naar 37 miljoen euro. De omzet bleef nagenoeg stabiel, op 3,736 miljard euro. 'Onze klanten konden genieten van lagere prijzen, waardoor onze winstmarge daalde van 2,4 procent naar 0,9 procent.' Het klantenbestand van EDF Luminus stabiliseerde vorig jaar. Sinds begin 2014 is er zelfs opnieuw een lichte stijging, aldus de topman. Omdat de winstmarge onder druk staat, is het bedrijf vorig jaar een besparingsoperatie gestart. De kosten zijn al met 10 procent gedaald, onder meer door het productiepark te rationaliseren, te snoeien in het personeelsbestand en door een efficiëntere klantenaanpak. De bedoeling is om tegen 2015 de kosten met nog eens 10 procent te doen dalen, door bijvoorbeeld in te zetten op een verdere digitalisering. Een aantal centrales van EDF Luminus werd tijdelijk of definitief stilgelegd, omdat er minder vraag was naar energie, terwijl de marginale kosten van de gasgestookte centrales hoger lagen dan bijvoorbeeld de kosten van stroomimport. Ook het personeelsbestand verminderde, met ongeveer 100 voltijds equivalenten.

In de toekomst wordt opnieuw geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dallemagne kondigde donderdag aan dat EDF Luminus in 2014 100 miljoen euro gaat investeren, onder meer in de bouw van windmolens en in de vervanging van turbines voor hydro-elektriciteit. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud