Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Op welke coronasteun heeft u recht?

De strengere maatregelen om de coronacrisis in te dijken treffen andermaal de bedrijven en de zelfstandigen. Zowel de Vlaamse als de federale regering heeft daarom nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt.
Gesloten restaurants en cafés kunnen Vlaamse en federale steun krijgen. ©AFP

Vlaanderen

Vlaanderen had al een beschermingsmechanisme voor ondernemingen die hun omzet in augustus en september fors zagen dalen. Nu komt er het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme (NVB) voor omzetverlies tussen 1 oktober en 18 november. Elke ondernemer die in die periode een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er een beroep op doen. Denk aan hotels en toeleveranciers of ondernemingen in de event- of toeristische sector.

Elke ondernemer die een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan een beroep doen op het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme.

Omdat cafés en restaurants verplicht een maand sluiten, hebben ze automatisch recht op de steun. Ze moeten geen omzetdaling bewijzen. Een uitzondering geldt voor restaurants die van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019 meer dan de helft van hun omzet uit take-away haalden, zoals snackbars. Zij moeten wel aantonen dat ze 60 procent minder omzet draaien.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.

De sluitingspremie van 160 euro per dag die sommige ondernemingen nu nog ontvangen, wordt stopgezet. Dat gaat dan bijvoorbeeld over discotheken en nachtclubs. Zij kunnen voor de periode vanaf 1 oktober een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

10%
de steun bedraagt 10 procent van de omzet

Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor een omzetverlies van minstens 60 procent in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of in de sluitingsperiode van 19 oktober tot 18 november 2020. De maximumsteun varieert naargelang van de gekozen periode en de grootte van de onderneming.

Voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 bedraagt de steun maximaal 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan negen werknemers en 22.500 euro voor ondernemingen met tien of meer werknemers. Voor de referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 is dat respectievelijk 7.500 en 15.000 euro. Die laatste regeling geldt altijd voor cafés en restaurants. Daarnaast is de steun beperkt tot 2.250 euro voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden en verplicht een witte kassa moeten gebruiken, maar niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

De maatregel kan vanaf eind november aangevraagd worden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en komt er naast de bestaande maatregelen. Voor een omzetdaling van minimaal 60 procent in augustus en september kan nog tot 15 november het Vlaams Beschermingsmechanisme aangevraagd worden. Ondernemers die door de coronamaatregelen moeilijkheden hebben om de huur van hun handelsruimte te betalen, kunnen nog tot 1 december een handelshuurlening aanvragen. Organisaties die evenementen in 2021 willen organiseren, hebben tot 9 november de mogelijkheid een voorschot te vragen.

Federaal

De federale overheid neemt vier nieuwe maatregelen.

  • Crisisoverbruggingsrecht verdubbelt

Het crisisoverbruggingsrecht is een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die door de covidmaatregelen hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. De bedragen van dat crisisoverbruggingsrecht worden in oktober en november verdubbeld tot 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast. De dubbele uitkering kan tot december verlengd worden. Vooral horecazaken, traiteurs, nachtclubs en foorkramers zullen ervan profiteren, maar ook spelers uit de cultuur- en evenementensector.

Daarnaast wordt het crisisoverbruggingsrecht uitgebreid naar sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van de verplicht gesloten ondernemingen en daardoor ook hun activiteiten moeten stoppen, zoals brouwers die alleen aan cafés leveren. Heeft de getroffen zaak nog andere klanten, dan kan ze nog altijd het crisisoverbruggingsrecht vragen, maar de bedragen worden niet verdubbeld. Het crisisoverbruggingsrecht moet via het sociale verzekeringsfonds aangevraagd worden.

  • Relanceoverbruggingsrecht verlengd

Het overbruggingsrecht om een heropstart te ondersteunen zou eind oktober aflopen, maar door de huidige evolutie wordt het tot 31 december 2020 verlengd. Het biedt een minimuminkomen aan zelfstandigen die hun activiteit kunnen hervatten maar een omzetverlies hebben geleden, door bijvoorbeeld beperkte openingstijden of een beperkt aantal klanten. De maatregel kwam al ten goede aan de niet-voedingswinkels, kappers, horeca en reisbureaus.

De voorwaarden voor het overbruggingsrecht veranderen niet. De zelfstandigen moeten actief zijn in een van de sectoren die minstens een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn door de coronamaatregelen en die bij heropening onder druk blijven staan. Ze moeten een omzetdaling of vermindering van bestellingen van minstens 10 procent aantonen. Een alleenstaande kan een tegemoetkoming krijgen van 1.291,69 euro, een zelfstandige met gezinslast van 1.614,10 euro.

  • Eindejaarspremie voor horecawerknemers

De federale regering waarborgt dat alle horecawerknemers een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. De regering kent een subsidie toe aan het sectorfonds Horeca, zodat het de premies kan uitbetalen.

  • Sociale bijdragen kwijtgescholden

Om liquiditeitsproblemen te beperken en ontslagen te voorkomen, komt er een vrijstelling van werkgeversbijdragen aan de RSZ voor het derde kwartaal. Die geldt voor bedrijven in de horeca, in de evenementensector en voor de uitbaters van kermisattracties die hun activiteiten moeten stopzetten. De compensatie neemt de vorm van een premie aan die de RSZ in twee fasen berekent. De eerste is gebaseerd op het bedrag van de totale bijdrage die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd is, de tweede op het bedrag voor het derde kwartaal. De twee berekende premies worden dan vergeleken en het verschil wordt gecompenseerd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.