netto

Record aantal klachten voor Ombudsman Verzekeringen

De Ombudsman van de Verzekeringen noteerde vorig jaar een derde meer klachten over de opzeg van autoverzekeringen. Verzekeraars zijn brokkenpiloten liever kwijt dan rijk. Anderzijds gaan steeds meer verzekeringsnemers op zoek naar de goedkoopste verzekeringsonderneming. ©Marcel van den Bergh/Hollands...

Vorig jaar ontving de Ombudsman van de Verzekeringen 6.120 vragen en klachten, een record. Een kwart van de dossiers gaat over de afhandelingstermijn bij een schadegeval.

In zijn dertigjarig bestaan heeft de Ombudsman van de Verzekeringen nog nooit zoveel klachten ontvangen dan vorig jaar. Tegenover 2016 gaat het om een stijging met 9 procent. Van de 6.120 vragen en klachten, werden er 4.738 behandeld en in bijna de helft van de gevallen, leidde de tussenkomst van de ombudsman tot een positieve oplossing.

Slechts in een beperkt aantal gevallen vroegen de verzekeringsklanten enkel informatie (12 procent van de dossiers). De overige dossiers zijn klachten. 

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen over 2017.

De klachten zijn niet zozeer gericht tegen de verzekeringstussenpersonen zoals makelaars. Vooral de verzekeraars zijn kop van jut. Het gros van de vragen of 87 procent is gericht tegen de verzekeringsondernemingen. 

Onpersoonlijk

Bijna een kwart van de vragen gaat over de afhandelingstermijn. Consumenten vinden dat ze bij een schadegeval lang op een antwoord van de verzekeraar moeten wachten.

Vooral de call centers, aangesteld om telefonische oproepen te behandelen, zijn de verzekeringsklant een doorn in het oog. 'De consument betreurt zowel het onpersoonlijk karakter van dit contact als de meegedeelde informatie. Die is vaak ontoereikend', zo luidt het in het jaarverslag.

Autoverzekering

Opvallend is ook de stijging van de geschillen bij de opzeg van een autoverzekering. Die stegen tegenover 2016 met bijna een derde. 'Terwijl de consument naar de laagste premie zoekt, zijn de verzekeringsondernemingen bezorgd over hun rendabiliteit en wensen zij de goede risico's aan te trekken en te behouden. Deze twee doelstellingen zorgen voor een conflictsituatie', aldus het jaarverslag.

Volgens de Ombudsdienst gaan steeds meer verzekeringsnemers op zoek naar de goedkoopste verzekeraar, niet alleen voor autoverzekeringen maar ook bijvoorbeeld voor smartphones.. 'De klant verschiet dan dat de opzeg van een verzekeringscontract niet kan van de ene dag op de andere. De meeste contracten kunnen maar één keer per jaar opgezegd worden. Bovendien is de opzeg aan formaliteiten verbonden. De opzeg moet gebeuren bij aangetekende brief en drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag', zegt Nathalie Peetroons, medewerkster bij de ombudsdienst. 

Huurwaarborg

Andere opvallende tendens: huurders stellen steeds meer vragen over de levensverzekering die ze als huurwaarborg moeten geven. 'Deze contracten beantwoorden niet altijd aan de behoeften van de huurders, die bij uitstap verwonderd zijn dat het vrijgegeven bedrag lager is dan het oorspronkelijk ingelegde kapitaal', zo waarschuwt de ombudsdienst.

Het betreft vaak een tak21-levensverzekering. Verhuurders eisen dat de huurder zo'n levensverzekering onderschrijft omdat ze dan drie maanden huur en geen twee maanden als waarborg kunnen vragen. 

Maar aan de levensverzekering zijn ook in- en uitstapkosten verbonden. Bovendien is het rendement bedroevend laag en dat terwijl de huurders, bij het opvragen van de huurwaarborg binnen een termijn van acht jaar, worden belast op een fictief rendement vant 4,75 procent ! 

Aanbeveling

De Ombudsman van de Verzekeringen doet tot slot ook een aanbeveling voor de schuldsaldoverzekering. Het product dat u ondertekent als u een woonkrediet afsluit zodat u de garantie hebt dat de lening zal worden terugbetaald als u of uw partner zou overlijden. 

Als uw verzekeraar zo'n schuldsaldoverzekering weigert of een hoge premie aanrekent omdat u zwaar ziek bent, kunt u beroep aantekenen bij het Opvolgingsbureau voor de Tarifering. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met multi                                                    ple sclerose of suikersziekte.

Vertegenwoordigers van verzekeraars en van patiënten- en consumentenorganisaties onderzoeken dan of de verzekeringsonderneming zijn voorstel of zijn weigering voldoende heeft gemotiveerd. Het beroep bij het Opvolgingsbureau voor de Tarifering kan alleen als de premie minstens 75 procent hoger ligt dan normaal. Reden waarom de verzekeraars de bijpremie  al eens beperken tot net geen 75 procent. In de helft van de aangekaarte gevallen schommelde de bijpremie tussen de 50 en 75 procent. 

Om dat te verhinderen, adviseert de Ombudsman om een beroep bij het Tariferingsbureau mogelijk te maken als de bijpremie 60 procent of meer bedraagt. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect