Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Rijverbod voor wanbetalers alimentatie goedgekeurd

Dinsdag is in de plenaire Kamer de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Deze instantie int onderhoudsgeld en betaalt voorschotten aan wie met een wanbetaler kampt. Het rijverbod voor wanbetalers van alimentatiegeld is bij deze ook van kracht.
Luk Van Biesen (Open Vld) ©BELGA

Door de hervorming kunnen meer mensen een voorschot vragen aan DAVO. Het plafond waaronder men beroep kan doen op een voorschot is opgetrokken van 1.373 euro naar 1.800 euro. Elk kind ten laste vermeerdert het bedrag met 65 euro en nu ook 130 euro per kind met een handicap.

Hoofddoel van de hervorming is om de dienst meer armslag te geven. Zo moet de invordering efficiënter gebeuren door het uitoefenen van druk op de onderhoudsplichtige. In de Hypotheekwet wordt een algemeen voorrecht op roerende goederen ingevoerd voor wat betreft de onderhoudsschulden. Dit voorrecht bekleedt een voor de onderhoudsgerechtigde gunstige rang en beperkt zich tot 15.000 euro. Ook kan DAVO onterecht uitbetaalde sommen terugvorderen.

Rijverbod

Meer bijzonder is echter dat een rechter voortaan een rijverbod kan opleggen aan wie verzuimt te betalen. Daar was in het parlement heel wat onenigheid over. Vooral het nut en de efficiëntie van zo'n maatregel werden in vraag gesteld. Binnen de meerderheid vond Luk Van Biesen (Open Vld) dit geen geschikte sanctie. Sonja Becq (CD&V) nuanceerde dan weer dat die mogelijkheid het "aller-, aller-, allerlaatste element is dat door een rechter kan worden uitgesproken". Ook Meyrem Almaci (Groen) noemde de straf "het laatste pressiemiddel" dat een rechter kan hanteren.

Budgettaire last

Van Biesen staat achter de algemene doelstelling van de tekst, maar heeft zo zijn twijfels bij de grote budgettaire last voor de OCMW's die de maatregel met zich meebrengt. Ook zal het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering, waarvan sprake is het wetsontwerp, er niet op de voorziene datum zijn. Om die redenen onthielden twee Vlaamse liberalen zich bij de stemming. Ook N-VA onthield zich, terwijl Vlaams Belang tegenstemde.

Eerder zei minister van Financiën Koen Geens (CD&V) al dat hij door het intrekken van het rijbewijs de armoede bij alleenstaande ouders wil verminderen. Bovendien bestaat zo'n wet al succesvol in het Verenigd Koninkrijk. Het voorstel circuleert al een aantal jaren, maar werd nu pas opgepikt toen de DAVO in haar totaliteit voor hervorming werd herzien.

 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud