Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Rusthuisfactuur niet meer voor kinderen?

Als het van Open VLD en CD&V afhangt, zullen veel minder kinderen dan nu in de toekomst moeten betalen voor hun ouders die in het rusthuis verblijven. En diegenen die wel nog onderhoudsplichtig zijn, zullen veel minder geld moeten neertellen.

(netto/de standaard) - Net zoals ouders verplicht zijn om hun kinderen financieel te onderhouden, zo zijn ook de kinderen verplicht hun ouders bij te staan als die financieel onvoldoende middelen hebben. Een scenario dat in de toekomst almaar meer regel zal worden. De groep gepensioneerden in ons land groeit immers almaar aan en leeft steeds langer. En dat brengt extra kosten met zich mee. Kosten die in heel wat gevallen hoger liggen dan het wettelijk pensioen. Volgens cijfers van Assuralia komt 40 procent van de Belgen in zijn laatste 4 tot 5 levensjaren in een rusthuis terecht. De gemiddelde prijs van een rusthuis in ons land bedraagt 1.285 euro. Maar het gemiddelde pensioen bedraagt slechts 925 euro voor een werknemer en amper 640 euro voor een zelfstandige.

Gepensioneerd? Hoeveel
mag je bijverdienen?
Lees meer

In plaats van 902 euro...

Als rusthuisbewoners hun maandelijkse kostprijs niet kunnen betalen, legt het OCMW het verschil bij. In de meeste gemeenten vordert het OCMW dat bedrag, met een maximum van 902 euro, op zijn beurt terug van de kinderen. Tenzij de desbetreffende ouder nooit naar zijn kinderen heeft omgekeken, of als de kinderen een zeer laag inkomen hebben.

...slechts 375 euro

Open VLD en CD&V willen die solidariteit tussen de generaties beperken. De twee regeringspartijen hebben een wetsvoorstel in de Kamer ingediend dat momenteel op tafel ligt in de commissie Volksgezondheid. In het voorstel staat dat het maximumbedrag dat het OCMW maandelijks kan terugvorderen, daalt naar 375 euro. Bovendien wordt de inkomensgrens verhoogd tot 30.475 euro, terwijl het gemiddeld belastbaar inkomen in België 24.422 euro is (aanslagjaar 2006).

Laatste 5 levensjaren
kosten 250.000 euro
Lees meer

Een gezin met een belastbaar inkomen van 40.000 euro en 2 kinderen ten laste moet volgens het huidige systeem maximum 225 euro per maand betalen, volgens het nieuwe voorstel 29 euro. Een gezin dat 50.000 euro verdient en één kind ten laste heeft, betaalt nu maximum 593 euro per maand, volgens het wetsvoorstel amper 119 euro.

Blog: "Tijd voor een fundamenteel debat"

Het voorstel van de twee regeringspartijen heropent het debat over de onderhoudsplicht. Maar in feite zou het debat veel fundamenteler gevoerd moeten worden. Niet zozeer over wie zal opdraaien voor de kosten, maar wel over wat we als gemeenschap kunnen doen aan het feit dat veel ouderen met hun maandelijks inkomen niet in staat zijn hun levensnoodzakelijke kosten te betalen. Hoog tijd dus voor een fundamenteel debat

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud