Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Sparen we met de zomertijd geld uit?

Deze nacht draaien we de klok een uur verder. Twee uur wordt drie uur. De zomertijd zou energie besparen. Maar is dat ook zo?

Zoals elk jaar sinds 1996 'verliezen' we deze nacht één uur slaap. Officieel vindt de omschakeling naar de zomertijd plaats op zondag: 2 uur wordt dan 3 uur. Volgens de aanhangers van de zomertijd zou een efficiënter gebruik van het zonlicht energie besparen.

Maar die theorie wordt al enkele jaren aangevochten. Volgens de tegenstanders heeft de omschakeling van het uur heel wat negatieve gevolgen, onder meer op ons bioritme. Wie heeft gelijk? Netto maakt een stand van zaken op.

Beperkte energiebesparing

Door de oliecrisis besloten heel wat landen in de jaren 70 om de zomertijd in te voeren. Daardoor was het ’s avonds een uur langer licht en was er minder stroom nodig. In onze streek komt de zon op 31 maart op om 6 uur en gaat ze onder rond 20 uur. Bij het omschakelen naar de zomertijd komt de zon op om 7 uur en wordt het pas donker rond 21 uur. We kunnen dus ’s avonds een uur langer van daglicht profiteren.

Op het eerste gezicht besparen we dus ‘s avonds op verlichting. Een studie van de Europese Commissie plaatst wel enkele vraagtekens bij die besparing. Zo zou die energiebesparing ook extra energieverbruik met zich meebrengen. Omdat het 's ochtends langer donker blijft, wordt er minder van het zonlicht geprofiteerd, wat extra verwarmingskosten met zich meebrengt. Bovendien is er 's avonds meer verkeer, net omdat het langer licht blijft. "De werkelijke energiebesparing is dan ook moeilijk te berekenen, maar die zal in elk geval beperkt zijn", klinkt het. De uiteindelijke energiebesparing is dus beperkt of zelfs onbestaande.

"De besparing op het vlak van verlichting wordt steeds kleiner omdat we steeds vaker spaarlampen gebruiken. En die verbruiken 5 keer minder dan gloeilampen. Die tendens zal ook de volgende jaren blijven duren waardoor de energiebalans erg negatief zal uitvallen. Het energieargument gaat dus niet meer op. Integendeel, het zal ertoe bijdragen dat we de zomertijd afschaffen omdat die net meer energie kost", vertelt landbouwingenieur en voorzitster van de Franse vereniging tegen de dubbele zomertijd (Ached), in de krant Le Soir.

Zomertijd is nutteloos

Omdat de economische impact beperkt is, gaan er heel wat stemmen op om de omschakeling naar de zomertijd af te schaffen. En dan vooral omdat de maatregel nefast is voor onze gezondheid.

Maar volgens de Europese Commissie hebben de meeste gevolgen die de zomertijd kan hebben voor de gezondheid, te maken met het feit dat het lichaam zich in april en oktober moet aanpassen aan de uurverandering. Op basis van de huidige stand van de kennis en van het onderzoek naar de zomertijd zijn de specialisten het erover eens dat de meeste kwaaltjes ten gevolge van de zomertijd van korte duur zijn en de gezondheid niet in gevaar brengen.

Eléonore Garbain is het daar niet mee eens. Omdat het langer licht is, zijn we geneigd later te gaan slapen. "Dat is vooral zo in de maand mei. Recente studies hebben aangetoond dat minder slapen als gevolg van de omschakeling van het uur het aantal gevallen van hartfalen verhoogt. We stellen ook vast dat er daardoor meer arbeidsongevallen en verkeersongevallen gebeuren."

Verdwijnt de zomertijd?

Voorlopig lijkt de zomertijd geen punt van discussie. "De zomertijd maakt het makkelijker om 's avonds nog hobby's uit te oefenen en dat leidt tot een zekere mate van energiebesparing. Voor het overige heeft de invoering weinig gevolgen waardoor de huidige regeling geen punt van discussie is in de lidstaten", zegt de Europese Commissie. De Commissie vindt het belangrijk om de harmonisering van de kalender te behouden om de goede werking van de interne markt, de essentiële doelstelling van de richtlijn, te garanderen. Het ziet er dus naar uit dat de Belg elk laatste weekend van maart een uur slaap zal verliezen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud