Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Studietoelagen in een nieuw kleedje

Wie recht heeft op een ‘studiebeurs’ voor zijn kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs, krijgt zijn centen vanaf dit jaar van de uitbetaler van de kinderbijslag. Voor hogeschoolstudenten blijft alles bij het oude.
©Filip Ysenbaert

De vakantie is pas halfweg, maar veel ouders bereiden zich al voor op het komende schooljaar. Ook financieel. De start van het schooljaar is een dure periode. Een nieuwe schooltas, brooddoos, gymkleren, schoolboeken… Met de school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid gezinnen financieel ondersteunen en de studiekosten verlichten. Die toelages zijn er voor de hele schoolcarrière, van de eerste kleuterklas tot in het hoger onderwijs.

De schooltoeslag wordt voortaan automatisch betaald. Een aanvraag indienen is niet meer nodig.

Advertentie

Voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5) ziet de ondersteuning er vanaf komend schooljaar anders uit. De schooltoeslag is geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Het gevolg is dat de schooltoeslag niet langer door het Vlaams ministerie van Onderwijs wordt betaald, wel door de uitbetaler van het Groeipakket. ‘De doelgroep van de schooltoelage werd behouden en uitzonderingsmaatregelen werden zo veel mogelijk overgenomen’, zegt Nele Wouters, de woordvoerder van Kind en Gezin. ‘De bedragen worden wel opgetrokken, voornamelijk voor kinderen die secundair onderwijs volgen.’

Ouders moeten zich geen zorgen meer maken over de papierwinkel. De schooltoeslag zal automatisch worden betaald: het is niet nodig een aanvraag in te dienen. ‘Gezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 mogen de uitbetaling van de schooltoeslag in de loop van september of oktober verwachten. Zijn er wel kinderen van boven 18, dan wordt de schooltoelage eind oktober, in november of december betaald’, zegt Wouters.

Denkt u recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregen? Neem dan contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket.

Voorwaarden

De Vlaamse schooltoeslag is er voor kinderen vanaf drie jaar die naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan. Alleen ingeschreven zijn volstaat niet: de kleuter of leerling moet voldoende op school aanwezig zijn. Dat minimum varieert met de leeftijd.

Het is geen vereiste dat u in het Vlaams Gewest woont. Als u in het Brussels of Waals Gewest woont, hebt u in principe nog geen Vlaamse uitbetaler, maar u kunt er wel één kiezen: Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily, Parentia of de publieke uitbetaler FONS. U zult dan automatisch het geld krijgen waar u recht op hebt. Maakt u geen keuze? Ook dan zult u automatisch krijgen waar u recht op hebt. De publieke uitbetaler FONS zal de betalingen starten. U krijgt de vraag een uitbetaler te kiezen. Doet u dat niet, dan blijft u aangesloten bij FONS.

De hoogte van het gezinsinkomen is het belangrijkste criterium om voor een schooltoeslag in aanmerking te komen. Nagaan of u in aanmerking komt voor een schooltoeslag gebeurt in drie stappen.

1. Hoe hoog is het gezinsinkomen?

Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar uw belastbaar inkomen van 2017. Dat vindt u op het aanslagbiljet met de te betalen of terug te krijgen belastingen dat u van de fiscus hebt ontvangen voor het aanslagjaar 2018. ‘De toetsing is aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Zo wordt de kindalimentatie niet langer meegeteld in het gezinsinkomen’, zegt Wouters. Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt wel meegeteld.

2. Hoe ziet het gezin eruit?

Hoe hoog het gezinsinkomen mag zijn, hangt af van de gezinssituatie op 31 december 2019. De personenlast in uw gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger uw inkomen mag zijn. Voor één persoon kunnen er verschillende punten zijn: bijvoorbeeld iemand die fiscaal ten laste is én een handicap heeft, krijgt 1 punt als persoon ten laste en 1 punt wegens de handicap. Ook voor een student in het hoger onderwijs wordt een extra punt geteld.

3. KI-test

Wie veel huizen en grond heeft, krijgt geen toelage. Daarbij wordt geen rekening gehouden met uw eigen woning of een gebouw voor beroepsdoeleinden. Het kadastraal inkomen van het overige vastgoed wordt vergeleken met uw inkomen. Als dat uitzonderlijk hoog is in vergelijking met uw inkomen, komt u niet in aanmerking voor een toelage.

Bedragen

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het type onderwijs. Voor kleuters is er een vast bedrag van 103,70 euro. In het lager onderwijs schommelt - afhankelijk van het inkomen - de toeslag tussen 121,01 en 188,19 euro. In het secundair onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen externen en internen. Externen kunnen rekenen op een bedrag tussen 233,75 en 943,30 euro, voor internen is dat tussen 604,31 en 1.550,86 euro.

Voor gehuwde, zelfstandige of alleenstaande studenten, leerlingen in het derde leerjaar van de derde graad voltijds technisch of beroepssecundair en verpleegkundigen in het hoger beroepsonderwijs zijn de bedragen hoger. Leerlingen in het stelsel leren en werken, krijgen minder.

Hoger onderwijs

Voor de studietoelagen voor het hoger onderwijs blijft alles bij het oude. De aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse overheid (www.studietoelagen.be). Wie in het verleden al een studietoelage kreeg, zal een vooraf ingevuld formulier ontvangen. Het volstaat de gegevens te bevestigen.

De studietoelages voor het hoger onderwijs gaan van een minimum van 271,49 euro tot een volledige toelage van 2.521,61 euro. Voor zelfstandige of kotstudenten kan dat oplopen tot 4.201,42 euro.

Vorige week heeft de Vlaamse regering tientallen graduaatsopleidingen goedgekeurd (van het type hbo5) in het volwassenenonderwijs. Dat is een nieuw type van hoger onderwijs naast de bestaande bachelors en masters. De opleidingen zijn vooral bedoeld voor jongeren die in het secundair het beroepsonderwijs hebben gevolgd. Ook die studenten komen in aanmerking voor een studietoelage.

Nieuw is de ‘selectieve participatietoeslag student’. Het Groeipakket - de vernieuwde kinderbijslag - voorziet voor studenten in het hoger onderwijs een extra jaarlijks bedrag van 50 euro, boven op de studietoelage. Die wordt samen met de studietoelage uitbetaald.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.