Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Te lange wachttijden bij infolijn over pensioen

Wie met vragen zit over zijn pensioenberekening en daarvoor naar het gratis nummer 1765 belt, krijgt af te rekenen met lange wachttijden. Vorig jaar haakten vier op de tien Nederlandstalige bellers af, nog voor ze een antwoord hadden gekregen.
Tony Van Der Steen, de ombudsman van de pensioenen, geeft tips om lange wachttijden bij telefonische vragen over de pensioenberekening te vermijden. ©Dieter Telemans

‘Pensioenen zijn een hot topic’, zegt de Ombudsman van de Pensioenen Tony Van Der Steen. Vorig jaar was er veel media-aandacht voor. Tegelijk valt er steeds meer info te rapen over uw (toekomstig) wettelijk en aanvullend pensioen op de populaire website mypension.be.

‘Hoe meer informatie beschikbaar is, hoe meer opmerkingen en vragen ontstaan’, stelt de ombudsman vast.

Berekening

Vorig jaar kreeg de infolijn van de federale overheidsdienst Pensioenen (FDP) alleen al van de Nederlandstalige Belgen 79.676 vragen over de berekening van het werknemers- of het ambtenarenpensioen. 47.726 bellers kregen een medewerker van de pensioendienst aan de lijn. Maar de overige 31.950 oproepen (of 40%) bleven onbeantwoord. De bellers haakten af nog voor een medewerker van het contactcentrum hen te woord kon staan.

Naast de oproepen van de Nederlandstaligen kreeg de pensioendienst ook 94.651 telefonische vragen van Franstalige Belgen over de pensioenberekening. Bij hen haakte 20 procent af.

De ombudsman ontving geen klachten over de wachttijden als een (voormalige) zelfstandige met vragen zit over zijn pensioenberekening.

Tips

Van Der Steen pleit voor een versterking van het contactcentrum van de FDP. ‘Het moet mogelijk zijn de oproepen op piekmomenten door te schakelen naar de medewerkers van de pensioendienst die het dossier beheren.' Daar lijkt echter weinig budgettaire ruimte voor te bestaan.

Ook wie vragen heeft, kan een steentje bijdragen om de lange wachttijden te verhelpen. ‘Als mensen juridische, technische of andere grondig te onderzoeken vragen ('Waarom is het minimumpensioen begrensd?' of 'Ik heb gewerkt in 1985, maar waarom krijg ik voor dat jaar geen pensioen?') hebben, kunnen ze die stellen via de site mypension.be of per brief.' Reken er dan wel op dat u mogelijk 45 werkdagen op een antwoord moet wachten.

Bellers doen er ook goed aan om het rijksregisternummer bij de hand te hebben. Zo vindt de respondent uw dossier sneller terug.

Pensioenbedrag

Noteer tot slot dat de pensioendienst de pensioenbedragen nooit telefonisch mag meedelen. Wie een idee wil hebben van zijn pensioen, kan voor de raming ook terecht op mypension.be. U hoeft daarvoor niet te wachten tot wanneer u op vijf jaar voor uw pensioen staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud