netto

Tot 1.000 euro per maand onbelast bijverdienen met sportactiviteiten

©PHOTO NEWS CROCHET PHILIPPE

Het jaarlijkse maximumbedrag blijft onveranderd op 6.130 euro.

Sinds 15 juli kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 510,83 euro per maand en tot 6.130 euro per jaar onbelast bijverdienen via het nieuw statuut ‘plussen’.

Zoals deze zomer aangekondigd, wordt voor een aantal activiteiten het maximumbedrag per maand vanaf 1 januari 2019 opgetrokken naar iets meer dan 1.000 euro. Dat heeft de ministerraad vrijdag goedgekeurd.

Vooral de sportsector vraagt naar meer flexibiliteit om beter aan te sluiten op hun werking’, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Verenigingswerk

Concreet gaat het om twee types van activiteiten binnen het verenigingswerk:

- Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;

- Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Er zijn heel wat gevallen denkbaar waar een verhoging van het maandelijks maximum bedrag wenselijk is. ‘Neem nu iemand die in de zomer 3 weken verlof neemt om een sportkamp te organiseren’, licht de Block toe. ‘Met een vergoeding van 50 euro per dag, komt het totaal voor die periode op 750 euro.’

Overschrijding

Als het jaarplafond wordt overschreden, worden alle inkomsten – en dus niet alleen het deel het deel boven het plafond - als beroepsinkomen belast. De belastingtarieven stijgen met uw inkomen en kunnen oplopen tot 50 procent. Daarbovenop komen nog sociale bijdragen.

Als u kunt aantonen dat het toch geen beroepsinkomen is, dan wordt het belast als een divers inkomen tegen 33 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect