Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

U ontvangt deze maand een extraatje boven op de kinderbijslag

De uitbetaler van het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - keert deze maand een iets hoger bedrag uit. Boven op de gewone gezinsbijslag is er een extraatje, in de vorm van de schoolbonus.
©BELGA

De Vlaamse schoolbonus vervangt de vroegere schoolpremie. Het gaat om een jaarlijkse toeslag die in augustus, samen met het Groeipakket van juli, op uw rekening wordt gestort.

Wie krijgt de schoolbonus?

‘De schoolbonus is er voor elk kind in Vlaanderen dat in juli recht had op het Groeipakket’, zegt Yves Coemans van de studiedienst van de Gezinsbond. De toeslag is, met het begin van het nieuwe schooljaar in het verschiet, een duwtje in de rug voor ouders. Doorgaans is dat een dure periode. ‘Maar ook voor kinderen die nog niet naar school gaan, is er de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten’, zegt Sofie De Beule van het Agentschap Opgroeien.

Advertentie

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen een schoolbonus.

Sofie De Beule
Agentschap opgroeien

De schoolbonus maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. Hoeveel het gezinsinkomen ook bedraagt, elk kind krijgt volgens zijn leeftijdscategorie hetzelfde forfaitaire bedrag uitgekeerd.

Hoeveel bedraagt de schoolbonus?

Het bedrag van de schoolbonus stijgt met de leeftijd van het kind:

  • 0 tot en met 4 jaar: 20,40 euro
  • 5 tot en met 11 jaar: 35,70 euro
  • 12 tot en met 17 jaar: 51,00 euro
  • 18 tot en met 24 jaar: 61,20 euro

Werd uw kind voor 1 juli 25 jaar dan ontvangt u geen schoolbonus meer, omdat de leeftijdsgrens voor het Groeipakket is overschreden.

Wat als uw kind onder de oude kinderbijslagregeling valt?

Het maakt niet uit of uw kind een Groeipakket met bedragen uit het oude of het nieuwe systeem krijgt. ‘De bedragen van de schoolbonus zijn voor beide systemen gelijk’, zegt Coemans. Alleen de leeftijd van het kind heeft een invloed op het bedrag van de schoolbonus, niet de kinderbijslagregeling.

Ter herinnering: sinds vorig jaar is in Vlaanderen de federale kinderbijslag vervangen door het Groeipakket. Daarin is elk kind gelijk voor de wet en hangt het basisbedrag niet langer af van het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd, maar krijgt elk kind hetzelfde bedrag (163,20 euro). Het nieuwe systeem geldt voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren zijn. Kinderen die voor 2019 geboren zijn, ontvangen kinderbijslag onder de oude regeling.

Wat is het verschil met de schooltoeslag?

Wat als u in Brussel woont?

Ook het Brusselse kinderbijslagsysteem kent een schoolpremie. Brussel behield wel de oude benaming schoolpremie (i.p.v. schoolbonus). ‘Anders dan Vlaanderen stelt Brussel soms wel voorwaarden’, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. Maar net als in Vlaanderen hangen de bedragen af van de leeftijd van het kind.

  • 0 tot en met 2 jaar: 20,40 euro
  • 3 tot en met 5 jaar (ingeschreven in kleuterschool én voldoende aanwezig): 20,40 euro
  • 6 tot en met 11 jaar: 30,60 euro
  • 12 tot en met 17 jaar: 51,00 euro
  • 18 tot en met 24 jaar in het secundair onderwijs: 51,00 euro
  • 18 tot en met 24 jaar (ingeschreven in hoger onderwijs): 81,60 euro

De schoolbonus mag niet worden verward met de schooltoeslag. Die vervangt sinds 2019 de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams ministerie van Onderwijs. De schooltoeslag is er voor kinderen vanaf 3 jaar, die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde instelling. ‘Het gaat om een extra ondersteuning in het Groeipakket voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben’, aldus De Beule. Wie er aanspraak op wil maken, moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een van de belangrijkste criteria is het gezinsinkomen. Dat mag niet te hoog zijn. Voor het schooljaar 2020-2021 wordt gekeken naar het bruto belastbaar inkomen van 2018. Om recht te hebben op de schooltoeslag moet uw kind de Belgische nationaliteit hebben of toegelaten of gemachtigd zijn om in België te wonen.

Krijgt uw kind al een Groeipakket, dan ontvangt u de schooltoeslag automatisch als uw kind daar recht op heeft. Die moet dus niet aangevraagd worden. De uitbetaling gebeurt tussen september en december. Ook kinderen in de oude regeling krijgen hun schooltoeslag automatisch. Wie denkt recht te hebben op de schooltoeslag, maar eind december nog niets kreeg, kan de uitbetaler van het Groeipakket contacteren.

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet u wel nog aanvragen. Die wordt ook nog altijd toegekend door het ministerie van Onderwijs.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.