Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Van job veranderd? En mijn vakantiegeld?

Als u van werk verandert, is het aantal maanden waarin u werkloos bent van belang bij de berekening van uw vakantiegeld.En wat bij de belastingaangifte?

(netto) - Op de redactie lopen vaak praktische vragen binnen die we graag voorleggen aan specialisten. In de mate van het mogelijke antwoorden zij op de concrete gevallen. Stel ook uw eigen vraag via redactie@netto.be.

 

Vraag van D.H. uit Leuven

 

"Mijn bediendecontract loopt eind juli na 7 jaar ten einde. In oktober ga ik aan de slag bij een nieuwe werkgever. Intussen zal ik stempelen. Hoeveel vakantiegeld ontvang ik dan? En hoe moet ik dat aangeven? Op hoeveel verlofdagen en vakantiegeld heb ik volgend jaar recht?" 

 

 

Gelijkgestelde periodes

Sommige periodes waarin u niet effectief werkt, worden gelijkgesteld met gewerkte periodes. Voorbeelden daarvan zijn ziektedagen, feestdagen en vakantiedagen. Dagen van werkloosheid worden niet gelijkgeschakeld. Tijdens de twee maanden werkloosheid bouwt u geen vakantierechten op.

Wettelijke vakantiedagen

In 2009 zal u 10 maanden lang gewerkt hebben. Op basis daarvan hebt u in 2010 recht op 17 wettelijke vakantiedagen in een vijfdagenweek. Ter vergelijking: iemand die een volledig jaar werkt, heeft recht op 20 vakantiedagen of 4 weken vakantie.

Vervroegd vakantiegeld

Het vakantiegeld opgebouwd met uw prestaties in 2009 wordt pas in 2010 uitbetaald. Van dat principe wordt afgeweken als een contract ten einde loopt. Het vakantiegeld moet dan vervroegd worden uitbetaald.

Eind juli zal uw werkgever uw vakantiegeld op basis van uw prestaties in 2009 vervroegd uitbetalen. Dat omvat zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld. U mag 15,34 procent van de brutowedde die u tot 31 juli 2009 verdiende, verwachten. Die is opgebouwd uit 8 procent enkel vakantiegeld en 7,34 procent dubbel vakantiegeld.

Uw werkgever moet ook uw vakantiegeld op basis van uw prestaties van 2008 betalen, als dat nog verschuldigd is. Dat kan al volledig betaald zijn als u bijvoorbeeld uw dubbel vakantiegeld al in mei of juni uitbetaald kreeg en u alle vakantiedagen hebt opgenomen. Hebt u nog enkele vakantiedagen niet opgenomen, dan krijgt u het enkel vakantiegeld (het loon op vrije dagen) voor die dagen uitbetaald.

Nieuwe werkgever

Het vakantiegeld op basis van uw prestaties bij de nieuwe werkgever vanaf oktober wordt betaald op het moment dat u in 2010 vakantie neemt.

De 3 maanden bij uw nieuwe werkgever geven recht op 5 dagen vakantie. Uw nieuwe werkgever zal dus in 2010 uw wedde moeten doorbetalen voor 5 vakantiedagen(het enkel vakantiegeld) en hij zal slechts voor die 5 dagen het dubbel vakantiegeld storten. Voor de andere vakantiedagen die u opneemt, zal u geen loon krijgen. Het enkel en dubbel vakantiegeld voor die dagen hebt u van uw huidige werkgever vervroegd ontvangen.

Belastingaangifte

Het vervroegd vakantiegeld dat u eind juli ontvangt, is fiscaal gezien een inkomen van 2009. U moet het opnemen in uw belastingaangifte die u in 2010 moet indienen. Het vakantiegeld wordt apart vermeld op de fiscale fiche 281.10, die u zoals elk jaar van uw werkgever krijgt.

Voor arbeiders

De regeling in vakantiedagen voor arbeiders is vergelijkbaar. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet van hun werkgever, maar wel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of van de vakantiekas waarbij de werkgever aangesloten was.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud