Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verliezen tijdelijk werklozen in oktober aanvullende voordelen?

Tot eind september blijft tijdelijke werkloosheid zonder gevolgen voor de aanvullende voordelen gekoppeld aan een groepsverzekering of pensioenplan. Daarna is er geen wettelijk vangnet meer.
Het wettelijk vangnet bij tijdelijke werkloosheid door corona loopt af op 30 september ©Anne Vandenbulcke

Volgens de algemene regel zijn er geen aanvullende voordelen gekoppeld aan een  groepsverzekering of pensioenfonds voor wie werkloos wordt. Dat gaat onder andere over aanvullende pensioenopbouw, een dekking bij overlijden of invaliditeit. De achterliggende redenering is dat bij tijdelijke werkloosheid de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, waardoor geen loon en bijkomende voordelen zoals de premies voor een groepsverzekering meer moeten worden betaald.

Werknemers die tijdelijk werkloos werden door Covid-19 kregen met de wet van 7 mei een vangnet toegeworpen. Met de verzekeringssector werd overeengekomen dat alle waarborgen en aanvullende voordelen standaard bleven doorlopen. De werkgever bleef - eventueel met uitstel - premies betalen. Werkgevers die dat niet wilden, moesten expliciet weigeren. Fiscaal was er ook een tolerantie, waardoor werkgevers de premies betaald gedurende tijdelijke werkloosheid toch als beroepskost konden inbrengen.

Oktober

Die wettelijke regeling voor de aanvullende voordelen bij tijdelijke werkloosheid door corona loopt af op 30 september. ‘Nieuwe wettelijke initiatieven zijn er niet. Twee weken voor de einddatum is er nog geen duidelijk standpunt van een aantal verzekeraars en pensioenfondsen of en onder welke voorwaarden zij de verderzetting van deze bescherming voor de werknemers aanvaarden’, zegt Steven Cauwenberghs, juridisch adviseur bij verzekeringsconsulent Aon.

‘Marktleider AG Insurance, Allianz en NN hebben aangegeven dat ze op eigen initiatief en in overleg met de werkgever de aanvullende voordelen blijven garanderen. AG Insurance tot het einde van het jaar, terwijl de twee anderen geen beperking in de tijd hanteren', zegt Cauwenberghs.  

Procedure

Na 1 oktober vallen voor veel tijdelijk werklozen de aanvullende voordelen mogelijk weg, wat negatieve gevolgen kan hebben. ‘Denk maar aan de overlijdenswaarborg. Als een werknemer komt te overlijden tijdens de tijdelijke werkloosheid, ontvangen de nabestaanden in het beste geval de opgebouwde pensioenreserves, maar geen extra overlijdenskapitaal’, zegt Cauwenberghs.

Werkgevers die na 1 oktober nog aanvullende voordelen willen geven bij tijdelijke werkloosheid, moeten zonder nieuwe wettelijke regeling de procedure voorzien door de Wet Aanvullende Pensioenen doorlopen om hun reglementen aan te passen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud