Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vermijd dat uw leverancier uw bankrekening plundert

Vanaf 1 februari zullen uw leveranciers - en niet langer uw bank - uw domiciliëringen beheren. Toch hoeft u de controle op uw betalingen niet te verliezen. U beschikt over meer dan één wapen om te vermijden dat uw leverancier uw bankrekening zou kaalplukken.
©BELGA

Voortaan zullen de leveranciers alle informatie beheren over de domiciliëringen van hun klanten. Met een domiciliëring geeft een klant aan een leverancier de toelating om facturen automatisch bij zijn bank te innen. Dat is handig want zo moet de klant de betaling zelf niet meer uitvoeren.

Het beheer van alle informatie over die domiciliëringen, in België alleen gaat het om 30 miljoen mandaten,  werd de jongste jaren bijna geruisloos overgedragen door de banken naar de leveranciers van goederen en diensten zoals de energieleveranciers, de ziekenfondsen of de krantenuitgevers. Die overdracht is een gevolg van SEPA (Single Euro Payments Area) , waarmee Europa één uniform betalingssysteem wil invoeren.

Als u niet wenst dat uw leverancier de domiciliëring beheert, dan kunt u dat mandaat herroepen. Voortaan moet u zich niet alleen wenden tot uw bank, maar ook tot uw leverancier. 

Als u op veilig wil spelen, moet u de domiciliëring annuleren door de leverancier een aangetekende brief te sturen met de mededeling dat u het mandaat herroept. U moet een kopie van die brief bewaren, samen met het bewijs van de aangetekende zending.

Verder dient u uw bank uitdrukkelijk en schriftelijk te melden dat u zich verzet tegen elke verdere betaling in het raam van het herroepen mandaat.

Met die werkwijze heeft u alleen maar te winnen. Want als uw leverancier dan toch nog een betaling zou innen en uw bankrekening ten onrechte zou debiteren, dan kunt u de bank vragen dat bedrag terug te betalen. Als de betaling gebeurde op basis van een herroepen mandaat, hebt u daarvoor zelfs 13 maanden de tijd.

In dat geval is de bank ook verplicht om het gedebiteerde bedrag terug te storten op uw rekening. Ze kan daar geen voorwaarden aan koppelen. Ook de financiële instelling van uw leverancier is dan verplicht de geïnde som over te maken aan uw bank. Die laatste kan nog een stapje verder gaan en aan de bank van uw leverancier een intrestvergoeding vragen voor onterecht betaalde sommen.

Uw bank moet niet eens nagaan of uw eis tot teruggave wel gegrond is. Maar dat wil niet zeggen dat u daardoor bevrijdt bent van al uw verplichtingen tegenover uw leverancier. Aan uw bank vragen het geld terug te storten, wil niet zeggen dat u de factuur niet meer moet betalen als dat moest. Uw schuldeisers kunnen nog altijd stappen ondernemen en u dagvaarden, als zou blijken dat u de factuur wel degelijk verschuldigd was. Als u aan uw bank vraagt om een betaling voor een tijdschriftabonnement terug te storten, dan moet u die tijdschriften wel blijven betalen als ze u conform de gemaakte afspraken werden toegestuurd.

Eenvoud

Dankzij SEPA kan het ook allemaal minder omslachtig. Want de banken moeten u voortaan meer mogelijkheden geven om de verleende domiciliëringen te beheren.

Zo moet u bij uw bankier een ‘zwarte’ lijst kunnen aanleggen, een opsomming van bedrijven of handelaars. die uw rekening nooit mogen debiteren. Als u een mandaat  tegenover bijvoorbeeld Electrabel herroept, dan moet u die energieleverancier maar toevoegen aan uw ‘zwarte lijst’ bij uw bank.

Daarnaast kunt u voortaan ook een ‘witte lijst’ aanmaken met bedrijven of personen die uw rekening wel mogen debiteren. Zo beslist u zelf welke leveranciers domiciliëringen mogen uitvoeren.

SEPA moet leiden tot een betere bescherming van de consument. Zo zult u zelf kunnen bepalen of de betalingen via een domiciliëring hoogstens wekelijks, maandelijks of maar één keer per kwartaal mogen gebeuren. Tot slot zult u een maximumbedrag kunnen opgeven. Wenst u voor een energiefactuur niet meer te betalen dan 200 euro per maand, dan kunt u dat voortaan ook zo via uw bank doorgeven.

Al die mogelijkheden staan ook open voor wie niet elektronisch bankiert.

Of dat zal leiden tot bijkomende kosten, hangt af van bank tot bank.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud