Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

'Verstop recht op papieren factuur niet in kleine lettertjes'

Test-Aankoop, de Gezinsbond en de seniorenorganisatie Eneo lanceren de campagne 'Mijn factuur, mijn keuze' om de consument er beter bewust van te maken dat hij zelf de keuze moet maken tussen papieren of elektronische facturen.
Veel klanten verkiezen nog een papieren factuur. ©Photo News

Met de slogan 'Mijn factuur, mijn keuze' willen de organisaties de klanten er meer bewust van maken dat ze steeds het recht hebben om zelf te kiezen tussen een papieren of een elektronische factuur. Uit een enquête die ze lieten uitvoeren van 1.400 gezinnen blijkt dat slechts 40 procent van de mensen van deze keuzevrijheid op de hoogte is. 

80 procent zegt trouwens zijn administratie op papier te willen, eventueel in combinatie met elektronische communicatie. 55 procent van wie reeds elektronische facturen ontvangt, print ze dan ook zelf nog af. 

13 procent zegt er al eens door een leverancier toe gedwongen te zijn over te stappen naar elektronische facturatie. Bijna vier op de tien van de respondenten geeft aan dat dat een reden zou zijn om over te stappen naar een andere leverancier, als de eigen leverancier een keuze opdringt.

In principe kan niemand ertoe gedwongen worden over te stappen op elektronische facturen. 'Dat kan wettelijk niet, maar de wet laat wel de opening dat de toestemming door de klant stilzwijgend kan zijn', verduidelijkt Els Bruggeman van Test-Aankoop. De leverancier geeft daarbij te kennen dat zal worden omgeschakeld, tenzij de klant laat weten dat niet te wensen. Uit klachten van leden leidt Test-Aankoop af dat deze toelichting vaak in kleine lettertjes verstopt zit. 'Soms is het zo geformuleerd dat het betalen van de laatste papieren factuur impliceert dat men instemt met de omschakeling.'

Opt-in

Het risico is dat mensen de elektronische facturen niet opmerken, betalingen missen, aanmaningskosten voorgeschoteld krijgen of zelfs afgesloten worden. 'We pleiten voor een 'opt-in' in plaats van een 'opt-out': als mensen expliciet hun toestemming moeten geven, is er geen verwarring mogelijk.'

'Een verplichte expliciete toestemming zou een bijkomende administratieve last voor de ondernemingen betekenen.'
Kris Peeters
Minister van Consumenten

Kris Peeters, de bevoegde minister, reageert dat klant inderdaad steeds de keuze moet hebben en dat de inspectiediensten de opdracht hebben nauw toe te zien op de correcte toepassing van de wet. ‘De bestaande regelgeving voorziet niet in een opt-in. Nieuwe reglementering, met een verplichte expliciete toestemming, zou een bijkomende administratieve last voor de ondernemingen betekenen.’

De Gezinsbond wijst erop dat het om een sluipende tendens gaat die mensen die nog niet helemaal 'mee' zijn met internet en mail, nog verder achterop duwt. 'Niet alleen heeft een deel geen toegang tot internet, de computervaardigheden van de rest worden soms overschat. Die blijven vaak op een basisniveau: men heeft een mailadres en weet de verzendknop te vinden, maar dat betekent nog niet dat men vlot informatie weet te vinden online, laat staan dat men er zijn voordeel mee kan doen en bijvoorbeeld het goedkoopste telefoonabonnement of verzekeringsproduct kan zoeken', zegt Christel Verhas van de Gezinsbond. 'Financiële geletterdheid of kwetsbaarheid is steeds meer afhankelijk van computervaardigheden.'

Net als Test-Aankoop benadrukt de Gezinsbond zeker niet tegen de digitalisering of elektronisch factureren gekant te zijn. 'We willen alleen in de verf zetten dat de klant het recht heeft zelf de keuze te maken, en dat andere vormen van communiceren en informeren (telefoon, loket, papieren brochure) niet mogen worden opgegeven zo lang niet iedereen mee is', zegt Verhas.

Bpost

Opvallend is toch dat de papiersector en Bpost de campagne financieel steunen. Campagneleider Erik Struys herhaalt dat het niet de bedoeling is een standpunt in te nemen in het debat over de voor- en nadelen van papier versus digitaal. 'We lobbyen niet voor de papieren factuur, wel voor de keuzevrijheid. Overigens zijn andere partners nog steeds welkom.'

'Bpost is niet onbevooroordeeld, maar we zien er geen probleem in zolang het een boodschap betreft die wij al langer willen brengen', luidt het bij de Gezinsbond. Ivo Mechels van Test-Aankoop geeft toe aanvankelijk bedenkingen te hebben gehad bij de financiering door Bpost. 'We sloten ons aan op voorwaarde dat het geen campagne tégen digitaal werd', zegt Bruggeman. 'Elektronisch factureren heeft zeker voordelen. Maar het is aan de bedrijven om hun klanten daarvan te overtuigen, in plaats van de keuze in de kleine lettertjes te verstoppen.'

'Dit gaat ons aan. Maar het is geen pleidooi voor het verplicht maken van papier. Wij zijn geen dino’s die een oud verhaal verdedigen.’
Piet Van Speybroeck
Directeur externe communicatie Bpost

Piet Van Speybroeck, woordvoerder van Bpost, spreekt met klem de suggestie tegen als zouden de organisaties zich voor de kar van het postbedrijf laten spannen: ‘U denkt toch niet dat dat zou lukken met een organisatie als Test-Aankoop? Dit initiatief vertrekt uit een bekommernis om àlle burgers, niet om het belang van Bpost. We moeten er niet flauw over doen, dit gaat ons aan. Maar dit is geen pleidooi voor het verplicht maken van papier. Wij zijn geen dino’s die een oud verhaal verdedigen.'

Terug naar papier

Overigens, of u expliciet voor digitaal hebt gekozen dan wel 'met zachte hand' in die richting bent gestuurd, u moet steeds terug kunnen keren naar papier, en dat zonder bijkomende kosten. Facturen op papier mogen u in principe niets extra kosten, al is het de leverancier wel toegestaan klanten die voor elektronisch kiezen, een korting toe te staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud