Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vijf dingen die u moét weten over de recessie

We voelden het allemaal al lang aan, maar nu is het ook officiëel: ons land bevindt zich in een recessie. Maar hoe wordt dat net gemeten, een recessie? Hoe lang duurt ze gemiddeld? En hoe weten we dat ze opnieuw afgelopen is?
Het lexicon
van de crisis

Lees meer

(netto) - Een goed jaar terug werd het 'r-woord' nog met enige schroom uitgesproken. Dat de economie sputterde en sommige economische meetinstrumenten op onweer stonden, betekende volgens economen nog niet meteen dat er ook echt een recessie zataan te komen. De bankencrisis die tijdens de zomer de kop opstak, nam die twijfel echter voorgoed weg.

1. Wat is een recessie?

In de meeste landen geldt een strikte definitie: een recessie is een periode van twee opeenvolgende kwartalen (twee keer drie maanden dus) met een negatieve economische groei. Het BBP (Bruto Binnenlands Product) van een land daalt dus tijdens een recessie gedurende minstens zes maanden.

Help...daar komt
de recessie
Lees meer

Volgens die definitie was er eind vorig jaar al sprake van een recessie in onder meer Duitsland, Italië en Japan. Ook in de eurozone als geheel heerst al een tijdje een recessie, met name door de grote invloed van Duitsland op het BBP van de eurolanden. In ons land is de recessie officiëel begonnen op 1 oktober 2008, de start van het vierde kwartaal. In dat vierde kwartaal kromp het Belgische BBP met 1,7 procent, de eerste drie maanden van dit jaar werd een verdere daling met 1,6 procent opgetekend.

De VS hanteert als enige land een andere definitie, die veel minder strikt is. De recessie wordt niet alleen bepaald door de inkrimping van het BBP, maar er wordt ook rekening gehouden met een lange lijst andere factoren, waaronder de productiviteit, de werkloosheid en de kleinhandelscijfers. Die gegevens worden maandelijks onder de loep genomen door een groep economen, verenigd in het National Bureau of Economic Research (NBER). Officieel heet het dat een recessie zich voordoet als een aantal economische kerncijfers “gedurende langere tijd significant dalen”.

2. Waarom duurt het zo lang voor een recessie officieel wordt?

Dat de recessie in de VS pas na 12 maanden afgekondigd werd, heeft veel te maken met de ietwat vage methode die men daar hanteert. In ons land duurt het zoals we gemerkt hebben zeven maanden voor een recessie naar buiten gebracht wordt. Sowieso moet u zes maanden (twee kwartalen) terugkijken om te weten of er aan de definitie voldaan is; daarnaast duurt het na het einde van een kwartaal nog meestal een goede maand vooraleer de definitieve kwartaalcijfers bekend zijn.

3. Hoe lang duurt een recessie?

Een recessie is in principe voorbij van zodra er in één kwartaal terug een groei van het BBP opgetekend wordt. Voor België wordt nu al voorspeld dat er in het tweede kwartaal (april tot en met juni) ongeveer een nulgroei zal zijn. Het lijkt er dus op dat de recessie minstens zes, maar wellicht negen maanden zal duren.

En wat als alles
te goedkoop wordt?
Lees meer

Amerikaanse statistieken geven aan dat een recessie in de VS sinds de tweede wereldoorlog gemiddeld 10 maanden duurt. De huidige malaise duurt dus al zeker twee maanden langer dan het naoorlogse gemiddelde. Volgens economisten is er veel kans dat dit de langste en zwaarste recessie wordt sinds 1945, waarmee ze de oliecrisis zou voorbijsteken. Die zorgde tussen november 1973 en maart 1975 voor een recessie van 16 maanden. Dat zouden er nu dus minstens 17 worden.

De ergste economische terugval in de VS dateert nog steeds van de jaren ’30 en duurde in totaal 3 jaar en 7 maanden.

4. Hoe vaak komen recessies voor?

Ook hier moeten we kijken naar de statistieken uit de VS. Daar tekende men sinds WO II 12 recessies op, gemiddeld om de 5 jaar en 3 maanden dus. Toch lopen de periodes tussen de recessies qua lengte sterk uit elkaar: de kortste groeiperiode duurde amper drie jaar, de langste exact 10 jaar.

5. Wat is er zo erg aan negatieve groei?

Achter de cijfers van het BBP schuilt natuurlijk een heel economisch apparaat en vooral een grote groep werknemers. Dat een bedrijf mensen moet ontslaan wanneer de omzet terugloopt is wel duidelijk, maar ook een ‘bescheiden’ groei kan soms verrassend negatieve gevolgen hebben.

Dat heeft vooral te maken met de productiviteit die nog steeds blijft stijgen. Belgische bedrijven worden jaarlijks gemiddeld 1 tot 1,5 procent productiever en kunnen daardoor dezelfde output leveren met iets minder personeel. Die productiviteitsgroei moet met andere woorden gecompenseerd worden door een stijgende vraag naar producten, kwestie van iedereen aan het werk te houden. Gebeurt dat niet en is er sprake van een nulgroei, dan zal het bedrijf 1 tot 1,5 procent van zijn werknemers moeten ontslaan.

Datzelfde principe geldt voor de economie als geheel: duikt de groei van het BBP onder de 1,5 procent, dan is er sprake van een verlies aan arbeidsplaatsen.

Zo overleeft u de ergste crisis sinds WO II

De voorspellingen die het Internationaal Muntfonds (IMF) doet voor België, is op z’n zachtst gezegd onheilspellend. We stevenen af op de ergste crisis sinds WO II. Slim omgaan met uw geld is dus de boodschap.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud