Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom Europeanen rijker zijn dan Amerikanen

Europa is rijker dan de Verenigde Staten. Dat is te danken aan een conservatiever beheer van het geld. Daardoor kon Europa beter weerstand bieden aan de crisis...

(netto/de tijd) – Risicovolle activa kenden jarenlang een mooie groei en de rijkste beleggers werden alleen maar rijker. Maar daar kwam vorig jaar abrupt een einde aan door de kredietcrisis, het in gebreke blijven van de financiële instellingen en de grootschalige fraudes.

9 miljoen miljonairs…

Voor het eerst sinds de Boston Consulting Group (BCG) in 2001 die gegevens begon te verzamelen, daalde de wereldrijkdom met 11,7 procent tot 92.400 miljard dollar in termen van vermogen onder beheer. Die evolutie had zware gevolgen voor de miljonairs. Hun aantal daalde met 17,8 procent tot 9 miljoen uitverkorenen. In juni vorig jaar voerden Capgemini en Merrill Lynch een gelijkaardige studie uit. Daaruit bleek al dat het aantal miljonairs met 15 procent gedaald was tot 8,6 miljoen personen.

Vermogen onder beheer

Met het beheerde vermogen wordt bedoeld de marktwaarde van alle effecten die beleggingsfondsen (Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten = ICBE’s) voor rekening van klanten beheren. De effecten beheerd door de ICBE’s variëren naargelang het risicoprofiel van de beleggers. Ze gaan van de meest risicovolle activa (die theoretisch het grootste winstpotentieel bieden) tot de meest zekere activa (met een minder mooie return). Tot de risicovolle activa behoren effecten uitgegeven door bedrijven die op zoek zijn naar financiering (aandelen, obligaties, enzovoort), de afgeleide producten (opties, futures, enzovoort), grondstoffen en deviezen. De meest bekende zekere activa zijn staatsobligaties en staatsbons.

… waarvan 4 miljoen Amerikanen

Vooral in de Verenigde Staten werd men armer. Het aantal miljonairs daalde er met 22 procent. De Amerikaanse beleggingsportefeuilles zijn voor een groot deel samengesteld uit aandelen, hoewel het aandeel daarvan toch daalde van 50 procent in 2007 tot 38 procent in 2008. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog 3,9 miljoen Amerikaanse miljonairs zijn. Samen zijn zij goed voor 27.100 miljard dollar aan vermogen onder beheer.

Ook in Japan daalde de rijkdom aanzienlijk (-8 procent). Maar na Amerika bezit Japan wel het grootste aantal miljonairs. Zij hebben een vermogen onder beheer van 13.500 miljard dollar.

Europa: de rijkste regio

Niet Amerika, maar Europa, waar het aantal miljonairs nochtans met 22 procent daalde, is de rijkste regio ter wereld. Het vermogen onder beheer bedraagt er 32.700 miljard dollar, tegenover 29.300 miljard dollar voor de Verenigde Staten en Canada.

Latijns-Amerika (Mexico), Zuid- en Centraal-Amerika zijn de enige gebieden waar de rijkdom in 2008 toenam (+3 procent).

6,6 procent van de Zwitsers is miljonair

De grootste concentratie van miljonairs vinden we in Singapore en Zwitserland. Daar bezit respectievelijk 8,5 procent en 6,6 procent van de gezinnen meer dan een miljoen dollar. En voor wie zich afvraagt wat er geworden is van de rijke golfstaten: de landen die daar het meeste miljonairs tellen zijn Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.

De kloof tussen rijken en minder rijken wordt kleiner

De crisis heeft de grote fortuinen zwaar aangetast, maar ze heeft ook als gevolg dat de kloof tussen rijken en minder rijken kleiner geworden is. De rijkdom, in termen van vermogen onder beheer, van gezinnen met een vermogen van minder dan 100.000 dollar nam met 2 procent toe. Terwijl die van gezinnen die meer dan 5 miljoen dollar aan vermogen onder beheer bezitten met 21,5 procent daalde.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud