Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom job van ambtenaar weer aantrekkelijk is

Door de crisis wordt het statuut van ambtenaar plots weer aantrekkelijk voor werkzoekenden, en vooral voor pas afgestudeerden.

(netto) - 'Een echte ambtenaar'… wordt vaak pejoratief uitgedrukt. Onder invloed van de crisis lijkt daar verandering in te komen. Alle studies en statistieken van de voorbije maanden tonen aan dat vooral jongeren een hernieuwde belangstelling hebben voor een baan als ambtenaar. De werkzekerheid en de erg uitgebreide waaier aan beroepen zijn grote troeven in deze moeilijke en onzekere tijden. Ambtenaar worden is dus niet meer ouderwets.

Toevluchtsoord in tijden van crisis

"Ondanks de crisis zijn er in 2009 liefst 3.500 vacatures bij de overheid", liet overheidsselectiebureau Selor in mei weten. De overheidssector moet zich immers voorbereiden op het massale vertrek van de babyboomgeneratie en op het realiseren van vele moderniserings- en automatiseringsprojecten. De sector is op zoek naar informatici, ingenieurs, administratieve krachten, juristen, sociaal assistenten, cipiers, enzovoort.

"Meer dan ooit werft de overheid aan. Dit jaar zoekt Defensie 1.275 mensen. De NMBS heeft 1.800 nieuwe medewerkers nodig", bevestigt Vacature. Het blad voegt er nog aan toe dat de regering over allerlei troeven beschikt om u te overtuigen, zoals een goed evenwicht tussen werk en privéleven, vele opleidingsmogelijkheden en vooral werkzekerheid, een niet te verwaarlozen aspect in crisistijden.

Sociale media

Pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs zien de overheid als ideale werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van Roularta en Synovate Censydiam. Banken, die vroeger erg begeerd waren, zijn volledig verdwenen uit de top tien. Selor, het Selectiebureau van de Overheid, heeft in de lente een enquête uitgevoerd over de aanwervingskanalen en -tendensen die pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs gebruiken. De opkomst van sociale media, zoals Facebook en LinkedIn of Twitter, kwam daaruit naar voren. Selor gaat zich daar dan ook meer op focussen. Op die manier kunnen de jongeren ook op een informelere wijze kennismaken met Selor. De enquête toonde ook aan dat vooral de jobinhoud belangrijk is voor jongeren en dat ze de eerste job als springplank gebruiken om vervolgens de ene job voor de andere in te ruilen en zo een loopbaan uit te bouwen.

Waarom werken bij de overheid?

  • De eerste reflex op die vraag is bijna automatisch: "Voor de werkzekerheid." Dat is een van de troeven die de overheid kan uitspelen. Maar dat moet wel genuanceerd worden. Nieuwe jobs zijn vaak contractueel en niet meer statutair. Dat is een belangrijke nuance. Contractuele functies bieden niet dezelfde werkzekerheid als statutaire functies. Een statutaire relatie kan slechts in bepaalde gevallen begrensd worden opgesomd in het administratieve statuut of in de wet beëindigd worden (pensioen, disciplinaire sanctie, onbekwaamheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen). Mensen met een contract worden, althans in het begin, vaak aangeworven met een contract voor bepaalde duur. Zij hebben meestal niet dezelfde vooruitzichten op loonsverhoging en ook niet evenveel sociale voorrechten (uitzonderlijke vakantiedagen, cumuleren ziektedagen, enzovoort).

  • Verschillende studies tonen aan dat veel mensen ook bij de overheid willen werken omdat ze daar de mogelijkheid hebben werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Maar ook dat moet genuanceerd worden. In de privésector bestaan nu ook meer mogelijkheden om de werktijd in te delen (tijdskrediet, ouderschapsverlof). Bovendien betekent een baan bij de overheid niet noodzakelijk dat men op zijn lauweren kan rusten, zoals vaak wordt beweerd.

  • De motivatie voor een 'goed' pensioen is bizar maar weerspiegelt wel de realiteit. De wettelijke overheidspensioenen zijn heel wat hoger dan die in de privésector, vooral omdat de bijdragenstelsels verschillend zijn. Maar het is onmogelijk daar precieze cijfers over te geven. Er bestaan immers maar weinig statistieken over de overheidspensioenen. Grosso modo bedraagt een gemiddeld pensioen (alleenstaande) 1.200 euro in de privésector, terwijl een ambtenaar een pensioen van bijna 1.900 euro ontvangt. Maar de wettelijke pensioenen van de privésector worden wel steeds vaker aangevuld door een extra wettelijk pensioen (groepsverzekering) en dat is een voordeel waar ambtenaren niet van genieten.

De eerste reflex op die vraag is bijna automatisch: "Voor de werkzekerheid." Dat is een van de troeven die de overheid kan uitspelen. Maar dat moet wel genuanceerd worden. Nieuwe jobs zijn vaak contractueel en niet meer statutair. Dat is een belangrijke nuance. Contractuele functies bieden niet dezelfde werkzekerheid als statutaire functies. Een statutaire relatie kan slechts in bepaalde gevallen begrensd worden opgesomd in het administratieve statuut of in de wet beëindigd worden (pensioen, disciplinaire sanctie, onbekwaamheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen). Mensen met een contract worden, althans in het begin, vaak aangeworven met een contract voor bepaalde duur. Zij hebben meestal niet dezelfde vooruitzichten op loonsverhoging en ook niet evenveel sociale voorrechten (uitzonderlijke vakantiedagen, cumuleren ziektedagen, enzovoort).

Verschillende studies tonen aan dat veel mensen ook bij de overheid willen werken omdat ze daar de mogelijkheid hebben werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Maar ook dat moet genuanceerd worden. In de privésector bestaan nu ook meer mogelijkheden om de werktijd in te delen (tijdskrediet, ouderschapsverlof). Bovendien betekent een baan bij de overheid niet noodzakelijk dat men op zijn lauweren kan rusten, zoals vaak wordt beweerd.

De motivatie voor een 'goed' pensioen is bizar maar weerspiegelt wel de realiteit. De wettelijke overheidspensioenen zijn heel wat hoger dan die in de privésector, vooral omdat de bijdragenstelsels verschillend zijn. Maar het is onmogelijk daar precieze cijfers over te geven. Er bestaan immers maar weinig statistieken over de overheidspensioenen. Grosso modo bedraagt een gemiddeld pensioen (alleenstaande) 1.200 euro in de privésector, terwijl een ambtenaar een pensioen van bijna 1.900 euro ontvangt. Maar de wettelijke pensioenen van de privésector worden wel steeds vaker aangevuld door een extra wettelijk pensioen (groepsverzekering) en dat is een voordeel waar ambtenaren niet van genieten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud