Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wanneer moet uw telecomoperator u vergoeden?

In geval van een technisch probleem of vertraging bij de nummeroverdracht kunt u een vergoeding vragen. Hoe gaat u te werk?
Advertentie

De telecomwet is net een jaar in voege. Sindsdien is er heel wat geëvolueerd in het telecomlandschap. Toch zijn veel consumenten nog te laks. Dat komt omdat ze hun rechten vaak onvoldoende kennen. Dat blijkt uit een enquête over het Belgisch telecomlandschap uitgevoerd door de UCL in opdracht van de Belgische telecomregulator, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Ruim de helft van de respondenten weet niet dat hun operator een vergoeding verschuldigd is in geval van een technisch probleem. Hebt u de technische dienst van uw operator gecontacteerd en blijft uw vraag zonder gevolg, richt u dan eerst tot de consumentendienst van uw operator. ‘En vraag eventueel een vergoeding voor de geleden schade’, zegt het BIPT. ‘Bent u niet tevreden met het antwoord, leg uw probleem dan voor aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie en bezorg hen een kopie van de klacht die u naar uw operator hebt gestuurd.’

In geval van problemen met de facturatie of het contract, kan de consument eveneens een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Vorig jaar registreerde de FOD Economie trouwens heel wat klachten over onterechte facturatie (153), bedrieglijke praktijken (57), misleidende reclame (51), opzeggingen van contracten (94), onrechtmatige of gewijzigde contractuele clausules (45), verkeerde facturatie (33), enzovoort. De FOD Economie verwijst klachten over facturatie of contracten systematisch door naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Enkel die instantie is bevoegd om ze te behandelen.

Vanaf deze maand moet uw vaste of mobiele telefoonoperator ook binnen 24 uur uw nummer overdragen als u van operator verandert. Doet hij dat niet, dan moet hij u een schadevergoeding van 3 tot 5 euro per werkdag vertraging betalen. Als de overdracht niet tijdig gebeurt, moet u binnen 6 maanden na de aanvraag tot nummeroverdracht uw nieuwe operator verwittigen. Die doet dan het nodige om de schadevergoeding te krijgen van de vorige operator.

Voorbeeld:

  • U hebt op 15 oktober telefonisch een gsm-abonnement afgesloten. Enkele dagen later krijgt u uw simkaart. Men vertelt u dat uw kaart op maandag 21 oktober zal geactiveerd worden. Maar het nummer wordt pas op woensdag 23 oktober overgedragen. Dan hebt u recht op een schadevergoeding van 9 euro (3 euro x 3 dagen vertraging).
  • Wilt u verschillende gsm-nummers overdragen die allemaal op dezelfde naam geregistreerd staan, dan stijgt de boete van 3 naar 5 euro. Als uw twee nummers met 4 dagen vertraging worden overgedragen, hebt u recht op een vergoeding van 40 euro (2 nummers x 4 dagen x 5 euro).

Verander van tariefplan

De consumenten weten dat hun operator hen moet informeren over het tariefplan dat voor hen het voordeligst is. Ook dat blijkt uit de enquête. Maar meestal weten ze niet dat hun operator die informatie minstens een keer per jaar op hun factuur moet vermelden.

Maar waarom wachten om te besparen? Bent u over het algemeen tevreden over de dienstverlening van uw operator en wilt u, net als 70 procent van de respondenten, niet veranderen? Ga dan vandaag nog op zoek naar het tariefplan dat het beste bij uw profiel past: Base, Mobistar, Proximus.

Informeer u bij de concurrentie

Heel wat mensen zijn dus relatief tevreden over de geboden dienstverlening. Maar ze zijn minder te spreken over de prijs. Wilt u op uw factuur besparen, vergelijk dan de verschillende aanbiedingen op www.bestetarief.be of www.aanbieders.be.

Maar op dat vlak is de Belg nog te laks. Hoewel 45 procent van de consumenten aangeeft zeer prijsbewust te zijn, neemt slechts 61 procent van de ondervraagde personen de moeite om de verschillende aanbiedingen op de markt te vergelijken. En toch antwoordt de helft van de respondenten ‘wellicht niet’ op de vraag ‘denkt u dat u het beste tariefplan hebt?’

Raakt u er niet wijs uit, neem dan deel aan de campagne ‘Telecom: Durf vergelijken’ die van 18 tot 29 november door de FOD Economie georganiseerd wordt. Tijdens die periode maken personeelsleden van de deelnemende gemeentes (lijst) en/of een team van de FOD Economie samen met u een computersimulatie van uw gebruikersprofiel. Zij gaan dan samen met u op zoek naar het aanbod dat het beste aan uw behoeften beantwoordt.

U ontvangt de geprinte simulatie, zodat u kunt nadenken over de verschillende mogelijkheden’, belooft de FOD Economie. En ‘durf vergelijken’! De voorbije 3 jaar is een derde van de consumenten van operator veranderd. Maar dit jaar zijn veel minder mensen van plan om op korte termijn te veranderen. En dat uit vrees dat hen een ingewikkelde procedure te wachten staat.

Nochtans mogen de telecomoperatoren sinds vorig jaar geen opzeggingsvergoedingen meer aanrekenen na een contractduur van 6 maanden. Sommigen hebben de termijn van 6 maanden zelfs helemaal afgeschaft. Niets houdt u dus nog tegen om te besparen op uw telecomfactuur.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud