Wanneer wordt een envelopje voor kerst een schenking?

Cadeautjes bij de kerstboom. ©Photo News

Tijdens de feestdagen worden niet alleen cadeautjes uitgewisseld. Ouders, grootouders, meters en peters verwennen hun oogappels ook met een centje. Hoeveel kan je zo geven, zonder in het vizier van de fiscus te komen?

Dat een paar tientallen euro een cadeau is, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar in sommige families vallen de envelopjes al wat dikker uit. Gulle gevers vragen zich vaak af hoeveel ze op die manier cadeau kunnen doen zonder dat de fiscus het als een schenking beschouwt. Op een schenking kunnen namelijk belastingen verschuldigd zijn.

Met een hand- of bankgift wordt het geld gegeven of overgeschreven en moet in eerste instantie geen schenkbelasting betaald worden. Als de schenker echter binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet op het geschonken geld alsnog erfbelasting betaald worden. Wie het risico op erfbelasting wil vermijden, kan de schenking laten registreren en schenkbelasting betalen: 3 procent voor schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en de wettelijk samenwonende of huwelijkspartner en 7 procent voor alle anderen.

1%
De fiscus aanvaardt dat jaarlijks 1 procent van het vermogen als gelegenheidsgeschenk wordt weggegeven.

Welk bedrag aanvaardt de fiscus als cadeau voor een speciale gelegenheid? ‘Dat hangt af van het vermogen van de schenker. Alleen als een geschenk voor Kerstmis, Nieuwjaar of een andere gelegenheid beperkt blijft, wordt dat als een gelegenheidsgeschenk of een gebruikelijke gift aanvaard’, zegt Vincent Hovine, vermogensplanner bij Degroof Petercam. ‘In de praktijk wordt aanvaard dat jaarlijks 1 procent van het vermogen weggegeven kan worden als gelegenheidsgeschenk aan één of meerdere gelukkigen, zonder dat de fiscus dat beschouwt als schenking.’

De som van de onroerende (huizen, appartement, gronden, …) en roerende bezittingen (cash, aandelen, obligaties, …) van de schenker is dus doorslaggevend. Een opa met een vermogen van 500.000 euro kan aan alle kinderen en kleinkinderen samen 5.000 euro als cadeau geven. Dat zou hij niet kunnen als hij maar 100.000 euro bezit.

Definitief

Een ander voordeel is dat een gelegenheidsgeschenk definitief is. Er wordt geen rekening mee gehouden bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap, waardoor het perfect mogelijk is het ene kind meer te geven dan het andere zonder dat het minst bedeelde kind zich daar later over kan beklagen.

‘Dat argument heeft sinds 1 september wel aan belang ingeboet. Door het nieuwe erfrecht dat toen in werking trad, kan iedereen vrij beschikken over minstens de helft van zijn vermogen’, legt Hovine uit. Dat heeft alles te maken met het minimumdeel van een erfenis dat altijd aan de kinderen toekomt.

Een gelegenheidsschenking is definitief, bij de verdeling van de nalatenschap wordt er dus geen rekening mee gehouden.

In het verleden hing dat af van het aantal kinderen: één kind kreeg minstens de helft, twee kinderen samen minstens twee derden en drie kinderen samen drie vierden. Sinds het nieuwe erfrecht is het minimumdeel voor de kinderen altijd de helft, ongeacht hun aantal.

Geen vormvereisten

Geld voor Kerstmis of Nieuwjaar kan perfect in het klassieke envelopje, maar niets staat een bankoverschrijving in de weg, integendeel. ‘Een overschrijving laat zich makkelijker traceren. In de mededeling kan duidelijk gemaakt worden dat het een geschenk is, door bijvoorbeeld ‘vrolijke kerst’ of ‘beste wensen 2019’ te vermelden’, zegt Hovine. ‘Maar dat is geen noodzaak. De schenker kan ook een brief sturen aan de begiftigde met daarin de boodschap dat hij een geschenk geeft. In tegenstelling tot wat geldt voor een schenking moet de begiftigde het geschenk niet aanvaarden, daarom moet hij ook niet antwoorden op de brief.’

Voorwaarden

Wie voorwaarden wil koppelen aan de overdracht, is altijd aangewezen op een schenking. Denk maar aan de voorwaarde van het betalen van een rente of het koppelen van een beding van terugkeer, waardoor het geld terugkeert naar de schenker mocht de begunstigde voor hem of haar overlijden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect