Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als het jeugdkamp van mijn kinderen wordt geannuleerd?

Mogelijk waren uw kinderen ingeschreven voor een jeugdkamp tijdens de paasvakantie. Door de verscherpte coronamaatregelen is het niet uitgesloten dat de organisator beslist dat kamp te annuleren. Wat zijn in dat geval uw rechten?
©katrijn van giel/ID

Het Overlegcomité wijzigde in principe niets aan de regels voor jeugdkampen. Voor de jeugdkampen in de paasvakantie en de hobby's van kinderen komen er geen extra beperkingen. Voor kampen werden de groepen eerder al wel al ingeperkt tot maximaal 10 personen en mochten geen overnachtingen meer plaatsvinden. Wat betekent dat voor de verschillende vormen van activiteiten?

Een jeugdkamp zonder overnachting

Kampen zonder overnachting kunnen nog altijd plaatsvinden. Maar het kan zijn dat de aanbieder toch de activiteit annuleert. Een aantal organisaties biedt in dat geval alternatieven aan. Als dat alternatief niet aansluit bij uw verwachtingen, kunt u het voorschot terugvragen. Maar dat is wel afhankelijk van de algemene voorwaarden. De aanbieder zou zich kunnen beroepen op overmacht door de coronacrisis. U kan wel niet worden verplicht om het restbedrag te betalen.

U kan niet worden verplicht om het restbedrag te betalen.

Eventueel kan in plaats van de terugbetaling ook een voucher voor een latere boeking worden aangeboden.  Bij een betwisting is het aan de rechter om een oordeel te vellen.

Een jeugdkamp zonder overnachting georganiseerd door de lokale sportclub

Als u lidgeld of kampgeld betaalt aan een club staat daar een tegenprestatie tegenover. Als die er niet is, kunnen de leden in normale omstandigheden hun geld terugvragen of een compensatie vragen.

Maar de coronacrisis kan als een geval van overmacht gezien worden, waardoor de verplichtingen van beide partijen vervallen. Het lid moet met andere woorden zijn lidgeld niet betalen als hij dat nog niet gedaan heeft. De club moet geen tegenprestatie bieden als er al wel lidgeld of kampgeld zou betaald zijn.

Als veel ouders het lidgeld of het kampgeld willen laten terugbetalen, kan dat een aantal clubs nog meer in de problemen brengen. Omgekeerd is het ook niet evident voor sportclubs om zich zonder meer op overmacht te beroepen en het lidgeld of het kampgeld niet terug te betalen. Voor sommige mensen is dat geld een hap uit het gezinsbudget en moeten ze daar bovenop nog betalen voor een andere vorm van opvang.

Als veel ouders het lidgeld of het kampgeld willen laten terugbetalen, kan dat een aantal clubs nog meer in de problemen brengen.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) roept de sportclubs en hun leden (of hun ouders) op om samen te zoeken naar redelijke alternatieven waar beide partijen mee kunnen leven. Ze suggereert onder meer een verlenging van de periode van het lidmaatschap, een korting op het lidgeld van het volgende seizoen of een terugbetaling in waardebonnen voor lokale handelaren.

Een sportkamp met overnachting via een professionele organisator

Aangezien overnachtingen momenteel niet mogelijk zijn, kan dit soort van jeugdkampen niet plaatsvinden. De aanbieder valt normaal gezien onder de pakketreiswetgeving aangezien sprake is van een combinatie van tenminste twee reisdiensten.

Als een pakketreis wordt geannuleerd, moeten alle daarvoor door de reiziger betaalde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald.

De reisorganisator van pakketreizen is verplicht zich te verzekeren tegen insolventie. Als de reisorganisator dus niet kan terugbetalen wegens een faillissement, zal de verzekering de klant terugbetalen.

Als een pakketreis wordt geannuleerd, moeten alle daarvoor door de reiziger betaalde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald.

Omboeken is mogelijk als de organisator dat aanbiedt. Maar de reiziger heeft altijd de keuze om de terugbetaling te verkrijgen. Als u omboekt naar een nieuwe pakketreis, valt die sowieso opnieuw onder de pakketreiswetgeving en de door de organisator voorziene insolventiebescherming, net zoals de eerst geboekte reis. Als die geannuleerd wordt of niet kan doorgaan wegens het faillissement van de organisator, kunt u sowieso uw geld terugkrijgen.

De organisator kan ook een voucher aanbieden. Maar de bescherming die deze waardebon u biedt, hangt af van de voorwaarden. Een dergelijke waardebon valt niet onder de insolventieverzekering van de organisator en wordt dus niet uitbetaald bij een eventueel faillissement.

Dit is dus een belangrijk verschil met de coronavouchers die tussen 19 maart en 20 juni werden uitgegeven onder het ministerieel besluit van toenmalig federaal minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V). Reizigers werden toen verplicht de coronavoucher te aanvaarden, maar die viel dan wel onder de  insolventieverzekering van de organisator.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud