Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat je moet weten over vakantiewerk

Nu de schoolvakantie gestart is, verdienen veel studenten een centje bij. Maar wat mogen zij en hun ouders niet uit het oog verliezen opdat hun studentenarbeid geen financiële aderlating wordt?
Advertentie
Studenten die tijdens de zomermaanden aan het werk gaan, moeten met heel wat rekening houden.

(netto) – Tijdens de zomermaanden maken tal van bedrijven dankbaar gebruik van studenten om werknemers tijdens hun verlof tijdelijk te vervangen. Voor de werkende student is een specifieke regeling uitgewerkt, met een voordelig sociaal en fiscaal statuut.

Wie?

Alle jongeren kunnen vanaf hun 16de een studentenovereenkomst aangaan. Ook vijftienjarigen kunnen dat doen op voorwaarde dat ze de twee eerste jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben. 

Contract?

Zonder een schriftelijk contract is studentenarbeid uit den boze. Het contract is van bepaalde duur en moet ten laatste worden ondertekend als de student aan zijn vakantiewerk begint. Tenzij de ouders zich daartegen verzetten, kunnen studenten jonger dan 18 jaar zelf het contract tekenen en hun loon ontvangen.

Nog kinderbijslag?

Veel ouders vrezen de kinderbijslag kwijt te spelen als hun jonge spruit aan de slag gaat. Die vrees is niet altijd terecht. Alle jongeren hebben recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden. Na die leeftijd krijgen studenten nog kinderbijslag, op voorwaarde dat ze niet te veel als student werken. Tijdens de zomermaanden juli, augustus en september is er nog geen probleem. Buiten die periode mogen studenten niet meer dan 240 uur per kwartaal werken om hun kinderbijslag te blijven ontvangen.

Blijft het kind fiscaal ten laste?

Om fiscaal ten laste van hun ouders te blijven, mogen studenten slechts beperkte inkomsten hebben. De nettobestaansmiddelen mogen niet meer bedragen dan 2.700 euro voor kinderen van ouders die gehuwd of wettelijk samenwonend zijn en 3.910 euro voor kinderen van een fiscaal alleenstaande.

Hoeveel blijft er netto over?

Voor de meeste studenten is het nettoloon bijna gelijk aan het brutoloon. Studenten moeten geen socialezekerheidsbijdragen betalen voor zover een schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgesteld en ze niet langer dan 23 werkdagen werken in de vakantiemaanden én ook in de rest van het jaar niet langer dan 23 dagen werken. Studenten die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid moeten wel een solidariteitsbijdrage betalen. Deze bedraagt 2,5 procent ten laste van de student voor de maximaal 23 gepresteerde dagen in de zomermaanden. Voor de maximaal 23 dagen gepresteerd tijdens de rest van het jaar wordt dat 4,5 procent.

Studenten zijn ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld zijn, de student mag niet langer dan 23 dagen tijdens de zomermaanden werken, ook buiten de zomermaanden niet langer dan 23 dagen werken én er mag op de bezoldiging geen RSZ-bijdrage verschuldigd zijn.

Belastingen betalen?

Als iemand een inkomen heeft, dan wil vadertje staat daar zijn deel van. Dat is niet anders voor studenten. Er zijn echter geen belastingen verschuldigd als de inkomsten beperkt blijven en onder de belastingvrije som uitkomen. Het belastbaar netto-inkomen mag voor aanslagjaar 2009 (inkomsten van 2008) maximaal 6.150 euro.

Nu zaterdag in Netto

Een uitgebreide analyse van de complexe regeling van studentenarbeid lees je zaterdag in Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd. En verder:

  • Zomerreeks: Uw financiële levenscyclus - Wie een huis wil kopen, kan niet om de registratierechten heen
  • Vijf vragen aan... - Energiespecialist Eric Raets (KBC) verwacht een stevige correctie van de olieprijs
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud