Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat kost kinderopvang?

De prijs van kinderopvang hangt niet alleen af van het soort kinderdagverblijf. Ook uw inkomen speelt een rol.
©BELGA

Heel wat kinderen gaan van jongs af naar de kinderopvang. Het aanbod is gevarieerd: bij een onthaalouder of in een kinderdagverblijf, voor de allerjongsten of voor schoolgaande kinderen, met een prijs die afhangt van het inkomen of niet.

Enerzijds zijn er de niet-gesubsidieerde opvanginitiatieven, die hun prijs vrij mogen bepalen. Anderzijds kunnen kinderen terecht bij gesubsidieerde kinderdagverblijven en onthaalouders. Zij moeten zich aan de officiële tarieven houden. In Vlaanderen betaalt u momenteel per opvangdag tussen 1,5 euro en 26,68 euro. Ter vergelijking: in Wallonië moet u tussen 2,26 en 31,92 euro per opvangdag neertellen.

Onder hetzelfde dak

Kinderopvang kan een flinke hap uit het gezinsbudget nemen. Gelukkig is de prijs in veel opvangvoorzieningen afhankelijk van het gezinsinkomen, het zogenaamde IKG-systeem. Het begrip 'gezin' verwijst zowel naar alleenstaanden met kind(eren) als naar personen die onder hetzelfde dak wonen. En daarbij maakt het niet uit of ze een bloed- of verwantschapsband hebben: het kan dus gaan om ouders, grootouders, voogden of een opvanggezin.

Als de ouders feitelijk of uit de echt gescheiden zijn, hangt de prijs voor de kinderopvang af van het opvangsysteem. Ofwel houdt het kinderdagverblijf alleen rekening met het inkomen van de ouder die het hoederecht heeft, ofwel baseert het zich op het inkomen van beide ouders en maakt het voor elk van hen een andere factuur op.

Loonfiche, a.u.b.!

Vlaanderen houdt rekening met alle belastbare inkomsten zoals die vermeld staan op het aanslagbiljet. Kunt u geen aanslagbiljet voorleggen, dan wordt uw bijdrage berekend op basis van de loonfiche van de maand waarin de opvang start.

  • Voor een gezinsinkomen tot en met 36.275,64 euro wordt de bijdrage berekend door het inkomen te vermenigvuldigen met 0,000385. De bijdrage wordt geplafonneerd op 13,78 euro.
  • Voor een inkomen van 36.275,65 tot en met 51.903,63 euro verkrijgt u de bijdrage door het inkomen te vermenigvuldigen met 0,000380. De maximale bijdrage hier bedraagt 18,20 euro.
  • En voor een gezinsinkomen vanaf 51.903,64 euro wordt de bijdrage van 18,20 euro per begonnen inkomensschijf van 3.700 euro verhoogd met 0,60 euro, met een plafond van 24,07 euro.

Op de website van Kind en Gezin vindt u heel wat informatie over de inkomsten die wel en niet in aanmerking komen. De site vermeldt ook welke documenten de kinderopvang kan opvragen om uw inkomen te bepalen. Per bijkomend kind ten laste krijgt u in Vlaanderen 3,02 euro korting. Vanzelfsprekend betaalt u ook minder als uw peuter slechts deeltijds naar de opvang gaat. En gezinnen die het financieel moeilijk hebben, krijgen eveneens korting.

Fiscale voordelen

Alle ouders kunnen, ongeacht waar ze hun kinderen laten opvangen, de kosten voor het kinderdagverblijf fiscaal aftrekken. Voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 11,20 euro per opvangdag en per kind.

Nog dit: Vlaanderen werkt momenteel aan een grondige hervorming van de kinderopvang. Met het decreet over de kinderopvang van baby's en peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De nieuwe regels worden dit najaar van kracht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud