Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat kost uw schoonmaakster dit jaar én volgend jaar?

Uw schoonmaakster en andere huishoudelijke hulp kunt u met diensten- of PWA-cheques blijven betalen. Maar de regering-Di Rupo heeft wel aan de prijs en de fiscale voordelen van de cheques gesleuteld.
©Photo News

Huishoudelijke hulp kunt u met dienstencheques betalen. PWA-cheques, die passen in de activiteiten van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, zijn er voor andere taken, zoals tuinonderhoud, administratieve hulp of oppas voor uw zieke kinderen.

Dienstencheques

Het aantal dienstencheques dat u kunt kopen, is sinds 1 januari 2012 beperkt. De grens ligt op 500 per gebruiker per jaar. Laten u en uw partner zich registreren als gebruiker, dan kunt u samen 1.000 dienstencheques kopen. Die grens geldt niet als u mindervalide bent, een gehandicapt kind ten laste heeft of een eenoudergezin vormt met één of meer kinderen ten laste. In die specifieke gevallen kunt u tot 2.000 dienstencheques kopen.

De prijs en het fiscale voordeel van de dienstencheques blijft in 2012 ongewijzigd. Voor één dienstencheque, goed één uur werk, betaalt u 7,5 euro. Dankzij de belastingvermindering van 30 procent bedraagt de werkelijke kostprijs 5,25 euro. Het fiscale voordeel krijgt u via de belastingaangifte die u in 2013 invult.

Ook al kunt u per gebruiker 500 dienstencheques kopen, toch hebt u niet voor alle cheques recht op het belastingvoordeel. U kunt in 2012 voor maximaal 2.650 euro aan diensten- én PWA-cheques fiscaal benutten. Wie alleen dienstencheques heeft, kan dus voor maximaal 353 cheques een belastingvermindering krijgen. Van die aankopen kunt u maximaal 795 euro fiscaal recupereren.

Let wel, die grens is er per echtgenoot of wettelijk samenwonende. Bereikt u die grens, dan kunt u cheques aanvragen op naam van uw partner. Daarvoor moet uw partner zich wel laten registreren als gebruiker. Op die manier kunt u samen voor 706 cheques een belastingvoordeel genieten en tot 1.590 euro recupereren. Wie de cheques uiteindelijk betaalt, speelt geen rol.

PWA-cheques

Aan het fiscale voordeel van de PWA-cheques is dit jaar wel al gesleuteld. De regering-Di Rupo wil het voordeel terugbrengen naar een belastingvermindering tegen een vast percentage van 30 procent. Tot vorig jaar schommelde het voordeel tussen 30 en 40 procent, afhankelijk van uw inkomen. Wat een PWA-cheque kost, hangt af van de activiteiten. De prijs is wettelijk vastgelegd tussen 5,95 en 7,45 euro. U geniet een belastingvermindering voor maximaal 2.650 euro diensten- en PWA-cheques samen.

Volgend jaar

De belangrijke veranderingen voor de dienstencheques komen er vanaf 1 januari 2013. In het regeerakkoord werd voorzien dat de prijs van een dienstencheque met 1 euro stijgt tot 8,50 euro. Daarnaast wordt een automatisch indexmechanisme ingevoerd. De fiscale voorwaarden blijven dan onveranderd. Rekening houdend met een belastingvermindering van 30 procent komt de werkelijke kostprijs van een dienstencheque volgend jaar op 5,95 euro of 70 cent meer dan dit jaar.

Bij de begrotingscontrole werd beslist om, eveneens vanaf 1 januari 2013, het maximumaantal dienstencheques terug te brengen tot 400 cheques per jaar per gebruiker. Daarmee kunt u ongeveer 8 uur poetshulp per week krijgen. Maar u kiest zelf het aantal uur per week. U kunt perfect gedurende een aantal maanden meer hulp inroepen. Boven dat grensbedrag kunt u nog 100 cheques per gebruiker bijkopen. Die cheques zullen wel één euro duurder zijn en dus 9,5 euro kosten. Die maatregel geldt niet als u onder de afwijkende regeling valt.

Terugbetaalbaar

Ook als u een laag of geen inkomen heeft kunt u het fiscale voordeel van de dienstencheques genieten, via het zogenoemde terugbetaalbaar belastingkrediet. Een belastingvermindering betekent dat het voordeel wordt afgetrokken van de belastingen die u moet betalen. Betaalt u onvoldoende belastingen om de belastingvermindering voor dienstencheques volledig te benutten, dan wordt het stuk dat u misloopt, omgezet in een belastingkrediet. Dat bedrag krijgt u terugbetaald. Belangrijkste voorwaarde voor het belastingkrediet is dat uw netto belastbaar inkomen maximaal 25.270 euro bedraagt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud