Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert er in maart voor uw geld?

De nieuwe regels voor het overlijdenskapitaal van een groeps- of levensverzekering zijn de belangrijkste wijziging in maart. Voorts zijn er ook in het verkeer enkele nieuwigheden.
Advertentie
©Photo News

Elke maand zijn er wijzigingen die van belang zijn voor uw portemonnee. In maart doet u er goed aan uw groeps- en levensverzekering onder de loep te nemen. Door de nieuwe regels over de begunstiging van het overlijdenskapitaal moet u nagaan of het kapitaal wel toekomt aan wie u wilt.

Nieuwe regels voor levens- en groepsverzekeringen

De nieuwe regels voor de verdeling van het overlijdenskapitaal van uw groeps- of levensverzekering gelden vanaf 5 maart. Ze zijn van belang voor contracten die al twee jaar lopen, dus afgesloten voor 5 maart 2012. Als de ‘wettelijke erfgenamen’ als begunstigden zijn aangeduid, wordt het kapitaal niet langer verdeeld ‘onder gelijke delen’ tussen uw wettelijke erfgenamen. Het kapitaal wordt voortaan uitgekeerd volgens de regels van de nalatenschap. Dat betekent dat rekening gehouden zal worden met een eventueel testament dat u hebt opgesteld. Het verzekerde kapitaal zal worden uitbetaald in functie van wat in dat testament vermeld staat.   

Hebt u een specifieke begunstigde aangeduid? Er verandert niets voor wie de begunstigde duidelijk in het contract heeft geïdentificeerd. Dat kan door de begunstigde met naam en toenaam te vermelden of door die precies te omschrijven, zoals ‘mijn kinderen’. Klik hier voor meer informatie.

Niet ritsen kost 55 euro

Vanaf 1 maart is ritsen in het verkeer wettelijk verplicht. Dat moet bijvoorbeeld als een rijstrook door wegenwerken versperd is. Bestuurders die op een rijstrook rijden die ophoudt of waarop het verder rijden wordt gehinderd, mogen pas vlak voor de versmalling invoegen. Dat invoegen gebeurt om de beurt: de bestuurders op de vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang geven aan één invoegende bestuurder. Kan er op zowel de linker- als de rechterrijstrook niet meer gereden worden? Dan moet u eerst voorrang verlenen aan één bestuurder op de rechterrijstrook en daarna aan één bestuurder op de linkerrijstrook.

Wie zich niet aan die regel houdt, riskeert een boete van 55 euro.

Nummerplaat voor bromfiets

Vanaf 31 maart moeten alle bromfietsen, golfcarts en auto’s waarvoor geen rijbewijs verplicht is, verplicht een nummerplaat hebben. Die verplichting is er niet voor elektrische fietsen en automatisch aangedreven rolstoelen.

Soepeler huurwaarborg voor sociale woningen

Huurders van sociale woningen moeten de huurwaarborg niet langer in één keer betalen. Bij de aanvang van het huurcontract moet nog slechts een waarborg van één maand sociale huur worden betaald. De rest van het bedrag kan in de loop van het volgende anderhalf jaar worden afgelost. De huurder betaalt daarvoor een administratieve vergoeding van 10 euro.

Identiteitskaarten 10 jaar geldig

De elektronische identiteitskaarten die vanaf 1 maart worden uitgereikt, krijgen een geldigheidsduur van 10 jaar. Tot nog toe bleven ze maar 5 jaar geldig. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar blijft de geldigheidsduur beperkt tot 6 jaar, voor Belgen van 75 jaar en ouder is dat 30 jaar.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud