Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert er op 1 april?

We lijsten de zeven belangrijkste veranderingen voor u op.
Advertentie
©REUTERS

Fiscaliteit

Geen kwartaalvoorschotten voor btw meer

De btw-plicht voor zelfstandigen en sommige bedrijven wordt een heel stuk eenvoudiger: ze zullen niet langer kwartaalvoorschotten op de btw moeten betalen.

Die verplichting was er tot nu toe voor belastingplichtigen die kozen voor een btw-aangifte per kwartaal. Uiterlijk op de twintigste van de tweede en de derde maand van elk kwartaal moest telkens een voorschot van een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald.

Die verplichting gold ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betaalden voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangaven en dus geen btw verschuldigd was.

Let wel, één betaling blijft verplicht. Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 22 december 2017 verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Energie besparen

Burenpremie voor wie samen renoveert

Vanaf april kan u via de netbeheerders Eandis en Infrax inschrijven op de burenpremie voor een gezamenlijk renovatieproject. Als minstens tien woningen of appartementen in dezelfde straat of wijk dezelfde werken uitvoeren is er een premie tot maximaal 400 euro per woning of wooneenheid.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal 5.000 euro voor het gebouw.

Als deelnemer krijgt u de burenpremie niet zelf in handen. Die gaat naar een projectbegeleider. Die BENOvatiecoach vormt het centrale aanspreekpunt voor de hele groep, geeft advies na doorlichting van uw woning, helpt de kosten inschatten, zoekt geschikte aannemers, vraagt offertes, volgt de uitvoering van uw project op en begeleidt u bij uw premieaanvraag en financiering. Infrax of Eandis maakt het premiebedrag over aan de BENOvatiecoach na uitvoering van zijn takenpakket.

De energiebesparende investeringen zijn dak- of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Logiesdecreet

Nieuwe regels voor wie toeristen laat overnachten

Door het nieuwe Vlaamse logiesdecreet gelden voortaan voor alle logies dezelfde zeven basisnormen inzake veiligheid en basiskwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of een bijverdienste gaat.

Er wordt evenmin onderscheid gemaakt naargelang u uw logies rechtstreeks aanbiedt, via tussenpersonen of een internetplatform. De basisnormen worden aangevuld met specifieke uitbatingsnormen per type logies.

Alle logies moeten verplicht digitaal worden aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. Zodra uw logies voldoet aan de basisvoorwaarden en uitbatingsnormen, kan u het vrijwillig en gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen.

Na een erkenning krijgt u een officieel schild, toegang tot subsidies en een toegankelijkheidslabel. Voor een erkend hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark kan u tevens een comfortclassificatie krijgen. U mag dan de toegekende sterren gebruiken in uw communicatie.

De nieuwe regels gelden niet voor logies waar men gratis mag overnachten of logies die u alleen aan familie, vrienden en kennissen verhuurt maar nergens promoot.

Bankroet

Faillissementsdossier voortaan digitaal

Het digitale faillissementsdossier RegSol - het Centraal Register voor Solvabiliteit - gaat van start. Van elk faillissement uitgesproken vanaf 1 april wordt het dossier digitaal bewaard. Tot nu toe werd een papieren faillissementsdossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Door de digitalisering moet de faillissementsprocedure sneller en efficiënter verlopen. De rechtbanken, de curatoren en de schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid,…) kunnen de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier elektronisch opstellen, ondertekenen en uitwisselen.

Gezondheid

Andere manier van terugbetaling voor neussprays en maagzuurremmers

Om overconsumptie tegen te gaan en veilige medicatie toegankelijker te maken, verandert op 1 april de terugbetalingsregeling voor neussprays en maagzuurremmers.

Tot nu toe waren neussprays met corticosteroïden (zoals Avamys, Flixonase Aqua en Nasonex) alleen op voorschrift te verkrijgen, maar die zijn vanaf april vrij verkrijgbaar in de apotheek. Het doel van de maatregel is meer mensen die veiligere neussprays te doen gebruiken in plaats van de vaatvernauwende sprays.

Chronisch zieke patiënten die een voorschrift van hun arts hebben, krijgen wel nog terugbetaling, al zal die lager zijn dan voordien. Nieuw is dat voor de berekening van de maximumfactuur voortaan rekening wordt gehouden met neussprays met corticosteroïden.

Zodra dat maximum bereikt is, betaalt de patiënt zelf niets meer voor de voorgeschreven medische zorg.

Grote verpakkingen van maagzuurremmers worden niet meer terugbetaald, omdat behandelingen beperkt moeten blijven tot twee maanden. Alle andere verpakkingen van 60 tabletten of minder - ook in de hoogste dosering - worden wel nog terugbetaald. Voor specifieke patiënten en bepaalde maagzuurremmers gelden wel uitzonderingen.

Bouw

Aannemer mag niet rapporteren over energieprestatie woning

Een aannemer of installateur mag sinds donderdag geen EPB-verslag - dat informeert over de energiezuinigheid van een woning of renovatieproject - meer opstellen. Dat moet de objectiviteit van de EPB-verslagen waarborgen.

Architecten, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs of interieurarchitecten mogen wel nog als verslaggever optreden.

Daarnaast veranderen de regels voor wie verantwoordelijk is voor het halen van de EPB-eisen bij een verkoop tijdens de uitvoering van de werken. In het verleden werden bijvoorbeeld niet of slecht geïsoleerde casco-industriegebouwen - zeg maar lofts - verkocht, waarbij de promotoren geen rekening moesten houden met de EPB-regelgeving. Bij de afwerking is het voor de koper niet meer mogelijk de energie-eisen te halen, waardoor hij een EPB-boete riskeert. Voortaan zal onder andere een tussentijds verslag verplicht worden.

Betalen

Nieuw biljet van 50 euro

Vanaf 4 april kan u een nieuw biljet van 50 euro krijgen. Het is het vierde bankbiljet van de Europaserie dat een facelift krijgt, na de biljetten van 5, 10 en 20 euro. 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud