Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er voor u in 2021?

Bij de aanvang van een nieuw jaar worden altijd nieuwe regelingen van kracht. Enkele zaken voor uw geld die u niet over het hoofd mag zien.
Wie vanaf 1 januari zonnepanelen installeert, kan niet meer kiezen voor een terugdraaiende teller. ©BELGA

1. Effectentaks vanaf 1 miljoen euro

Vanaf 2021 komt er opnieuw een effectentaks. Die bedraagt 0,15 procent en geldt voor effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De taks is van toepassing op Belgen die een effectenrekening hebben in België of in het buitenland. Niet alleen rekeningen van natuurlijke personen worden belast, ook van rechtspersonen en oprichters van juridische constructies zoals stichtingen.

0,15%
De effectentaks bedraagt 0,15 procent en geldt voor effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro.

Kleine beleggers die beperkte bedragen hebben ondergebracht in een tak23-fonds dreigen indirect ook de effectentaks te moeten betalen. Tak23-fondsen, verzekeringscontracten gekoppeld aan een beleggingsfonds, komen doorgaans niet op de effectenrekening van de belegger terecht. Maar de verzekeraar brengt de beleggingen van het fonds wel onder op een effectenrekening en moet daarop effectentaks betalen.

De Belgische financiële instellingen houden de effectentaks in en storten die door. Wie in het buitenland een rekening met 1 miljoen euro of meer heeft, moet daarvan aangifte doen en zelf de taks betalen.

Rekeningen met meer dan 1 miljoen euro opsplitsen is niet toegestaan. Volgens een antimisbruikbepaling worden de bedragen op de rekeningen vastgesteld op
30 oktober 2020. Het is aan de belastingbetaler om bij een eventuele splitsing aan te tonen dat die niet bedoeld was om belastingen te ontwijken.

De Raad van State opperde wel enkele bedenkingen bij de nieuwe effectentaks. Hij vindt het te ver gaan dat het splitsen van rekeningen als misbruik wordt beschouwd. De wetgever moet ook de drempel van 1 miljoen euro beter beargumenteren. Aanpassingen zijn dus niet uitgesloten.

2. Bedrijfswagens zwaarder belast

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en die wagen ook voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Vanaf 2021 gaat het het belastbare voordeel flink de hoogte in door een jaarlijkse aanpassing in de berekeningsformule.

©Bloomberg

Een belangrijk onderdeel daarvan is de CO₂-coëfficiënt. Die wordt vastgesteld door de CO₂-uitstoot van de bedrijfswagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. Tussen begin oktober 2019 en eind september 2020 is de gemiddelde uitstoot aanzienlijk gedaald, wat resulteert in een hoger belastbaar voordeel.

Hoeveel het belastbare voordeel stijgt, hangt af van de CO₂-uitstoot en de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Op het belastbare voordeel betaalt u tot 50 procent belastingen. Als het belastbare voordeel met 300 euro per jaar toeneemt, betaalt u zowat 150 euro per jaar of 12,50 euro per maand meer.

Behalve de CO₂-uitstoot en de cataloguswaarde is de leeftijd bepalend voor het belastbare voordeel. Voor elk jaar na de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Dat percentage kan tot maximaal 70 dalen, als de wagen zes jaar oud is.

3. Geen terugdraaiende teller voor nieuwe zonnepanelen

Als u vanaf 1 januari zonnepanelen installeert, kunt u niet meer kiezen voor een terugdraaiende teller. U krijgt automatisch een reële netvergoeding op basis van de digitale elektriciteitsmeter aangerekend. Tot het einde van 2020 konden eigenaars van zonnepanelen nog kiezen of ze het prosumententarief, een forfaitair bedrag op basis van het geïnstalleerde vermogen, betaalden of meteen kozen voor de reële aanrekening.

Het belastbare voordeel van een bedrijfswagen gaat flink de hoogte in.

Bij de installatie van een digitale meter bleef voor panelen die nog voor het einde van 2020 geplaatst werden automatisch het systeem van het prosumententarief doorlopen, tot maximaal 15 jaar na de installatiedatum. Daarna betaalt u op basis van het reële netgebruik.

4. Einde aan onbelast bijverdienen

Tot eind 2020 kon u grasmaaien, bijles geven of naschoolse opvang verzorgen zonder dat u belastingen op de inkomsten (beperkt tot 6.340 euro per jaar) moest betalen. Vanaf het nieuwe jaar zijn die klusinkomsten niet langer belastingvrij. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling van het onbelast bijverdienen omdat die het gelijkheidsbeginsel schond.

5.500 euro
Hoeveel u in 2021 onbelast mag bijverdienen is nog niet bekend, maar het zal vermoedelijk rond de 5.500 euro liggen.

Fiscaal voordelig bijverdienen kan wel nog in de deeleconomie, via een platform dat door de overheid erkend is. Het gaat om beperkt bijverdienen bij bijvoorbeeld Deliveroo, Uber Eats of het Bijlesbureau. Helemaal vrijgesteld van belastingen bent u niet meer, want u betaalt een belasting van 20 procent. Van btw en socialezekerheidsbijdragen bent u wel vrijgesteld. Het bedrag dat u mag verdienen, is beperkt. Voor het inkomstenjaar 2021 is dat nog niet bekend, maar het ligt vermoedelijk rond 5.500 euro.

5. Nieuwe premie voor energierenovatie

Wie een woning met een slechte energiescore zuiniger maakt, kan vanaf 2021 in Vlaanderen op een premie tot 6.000 euro rekenen. De energietoestand van uw woning wordt weergegeven met een label op het energieprestatiecertificaat (EPC). De labels gaan van A (heel zuinig) tot F (heel energieverslindend).

Voor de nieuwe premie is een recent EPC vereist, van 1 januari 2019 of later. Om recht te hebben op de premie moet uw huis E of F scoren. Voor een appartement is dat D, E of F. U moet het label binnen vijf jaar opkrikken naar minimaal label C voor huizen en B voor appartementen. Het bewijs levert u met een nieuw EPC.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud