Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat verandert in december voor uw geld?

Vanaf december moeten ook buitenlandse schenkingen in België worden geregistreerd. Het afkopen van studiejaren verloopt voortaan minder gunstig.

Het maakte daarbij niet uit hoelang na het beëindigen van uw studies u de studiejaren afkoopt. 

Schenken

De ‘kaasroute’ gaat dicht

Vanaf 15 december gaat de ‘kaasroute’ dicht. Met de ‘kaasroute’ wordt verwezen naar de tussenkomst van een doorgaans Nederlandse notaris bij een schenking door Belgen.

Advertentie

Een schenking van roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een buitenlandse schenkingsakte moet vandaag niet worden geregistreerd in België. Daardoor is hier geen schenkbelasting verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, moet die wel verplicht geregistreerd worden en is schenkbelasting verschuldigd. Maar voortaan moet ook een buitenlandse schenkingsakte in België worden geregistreerd en kan een notariële schenking niet meer zonder schenkbelasting.

In Vlaanderen en Brussel bedraagt het tarief voor een schenking van roerende goederen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners 3 procent, tussen alle anderen is dat 7 procent. In Wallonië bedraagt het tarief respectievelijk 3,3 en 5,5 procent.

Voor de schenking van Belgisch vastgoed verandert niets. Ook een buitenlandse notaris moet al verplicht de schenkingsakte in België laten registreren, waardoor Belgische schenkbelasting verschuldigd is.

Het sluiten van de kaasroute wil echter niet zeggen dat er geen mogelijkheid meer is om belastingvrij te schenken. Het is ook mogelijk om een hand- of bankgift te doen. Met een handgift overhandigt u een som geld, kunst of juwelen aan de begiftigde. Bij een bankgift schrijft de schenker geld of een effectenrekening over van de ene naar de andere rekening.

Bij dat soort van schenkingen is geen schenkbelasting verschuldigd en dat verandert niet. U moet zich er wel bewust van zijn dat erfbelasting betaald moet worden als de schenker binnen drie jaar overlijdt. Volgens het Vlaams regeerakkoord wordt vanaf 1 januari 2021 die termijn in Vlaanderen opgetrokken naar vier jaar.

Advertentie

Afhankelijk van de bedragen waar het om gaat, kan de erfbelasting hoger uitvallen dan de schenkbelasting. Als de schenker binnen de risicotermijn dreigt te overlijden is nog een vrijwillige registratie mogelijk. Er moet dan schenkbelasting worden betaald, maar de hogere erfbelasting wordt dan vermeden. DS

Pensioen

Gunsttarief afkopen studiejaren verdwijnt

Vanaf 1 december is het niet meer mogelijk studiejaren tegen gunsttarief af te kopen. Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren betaalden tot die datum een forfaitair bedrag (1.560 euro in 2020) om studiejaren af te kopen. Men kon ervoor kiezen alle studiejaren of slechts een deel ervan af te kopen. Het maakte daarbij niet uit hoelang na het beëindigen van uw studies u de studiejaren afkoopt. Werknemers die hun diploma behaald hebben vóór 1 december 2007 konden hun studiejaren vanaf hun 20ste verjaardag afkopen tegen het forfaitair bedrag.

Voortaan worden alle studiejaren die u binnen de 10 jaar afkoopt nog tegen het forfaitaire tarief aangerekend. De jaren die u meer dan tien jaar na het behalen van het diploma afkoopt, zullen actuarieel worden berekend. Dat betekent dat u meer zult betalen als de periode verder terug in de tijd ligt. Met andere woorden: hoe langer u wacht met afkopen, hoe duurder.

Door de afkoop gelden die jaren als ‘gewerkte jaren’, waardoor het wettelijk pensioen stijgt. Dat betekent wel niet dat iemand die studiejaren afkoopt vroeger met pensioen kan. Het heeft alleen gevolgen voor het pensioenbedrag.

Als werknemer of zelfstandige levert elk geregulariseerd studiejaar een jaarlijks extra brutopensioen op van 277,44 euro (alleenstaande) of 346,80 euro (gezinspensioen). Hoeveel u tijdens uw loopbaan verdiende, speelt geen rol.

Voor ambtenaren hangt het bedrag samen met hun loon. In principe levert een afgekocht studiejaar jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op. Voor de meeste ambtenaren is die referentiewedde het gemiddelde van de wedden van de jongste tien jaar. Hoe hoger uw referentiewedde, hoe sneller u de afgekochte studiejaren terugverdient.

De terugverdientijd is voor iedereen verschillend. Als u wilt weten of een regularisatie in uw geval een voordeel oplevert, kunt u op de overheidswebsite mypension.be een simulatie doen. Of u kunt een aanvraag indienen bij de Pensioendienst. Die is niet bindend. Als de simulatie van de Pensioendienst u niet bevalt, kunt u de regularisatie laten vallen.

346,80
Als werknemer of zelfstandige levert elk geregulariseerd studiejaar een jaarlijks extra brutopensioen op van 277,44 euro (alleenstaande) of 346,80 euro (gezinspensioen).

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.