Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert in september voor uw geld?

Begin september wijzigen alweer heel wat zaken die een impact kunnen hebben op uw centen. We zetten de belangrijkste op een rij.
Vanaf 1 september kunt u met ecocheques ook steps en hoverboards kopen. ©BELGA

Fiscaal voordeel voor rechtsbijstandsverzekering

Vanaf 1 september wordt het fiscaal voordelig een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Die verzekering helpt u uw rechten te kennen en neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich. Het gaat onder meer over bouwgeschillen, echtscheidingen, geschillen met de fiscus of uw werkgever. Het bedrag van de premie dat u fiscaal kunt inbrengen, wordt beperkt tot 310 euro per jaar. Het tarief van de belastingvermindering bedraagt 40 procent, wat het maximale belastingvoordeel op 124 euro brengt.

Intussen bleek echter dat een aantal verzekeraars de premies van de rechtsbijstandsverzekeringen de voorbije maanden heeft opgetrokken, waardoor het fiscaal voordeel uitgehold wordt. Volgens de verzekeraars zijn de premieverhogingen het gevolg van de lijst van waarborgen die verplicht deel moeten uitmaken van de fiscaal aftrekbare rechtsbijstandspolissen.

Step en hoverboard kopen met ecocheques

Voortaan kunt u met uw ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards kopen. Bij de invoering van de ecocheques tien jaar geleden was het opzet dubbel: de koopkracht van de werknemers verhogen en consumenten aanzetten meer producten en diensten te kopen die een positieve impact op het milieu hebben. Sindsdien werden al talrijke producten aan de lijst toegevoegd. Ecocheques worden doorgaans in mei of juni betaald en blijven 24 maanden geldig. Werkgevers kunnen dit jaar elke werknemer maximaal 250 euro aan ecocheques toekennen.

Boetes bij discriminatie van huurders in Brussel

De inspecteurs van Brussel Huisvesting mogen vanaf 1 september tests afnemen om te achterhalen of er gediscrimineerd wordt op de huurmarkt. Ze kunnen een administratieve boete tot 99.200 euro opleggen als ze vaststellen dat een eigenaar, verhuurder, beheerder, syndicus of vastgoedmakelaar huurders discrimineert. De Brusselse huisvestingscode verbiedt discriminatie bij de toegang tot de huisvesting.

Discriminatie wordt erg uitgebreid gedefinieerd. Het gaat onder meer om discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, afkomst, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, vermogen, levensbeschouwing of gezondheidstoestand. Omdat discriminatie vaak moeilijk te bewijzen is, mogen de huisvestingsinspecteurs discriminatietests organiseren: situatietests en ‘mystery client’-tests. Dat kan echter alleen als al ernstige aanwijzingen bestaan van directe of indirecte discriminatie.

Hogere kosten bij KBC

KBC verhoogt de maandelijkse bijdrage voor zijn Plusrekening van 2 naar 2,5 euro. De bijdrage voor de zichtrekening gaat van 1,25 naar 1,75 euro per maand. Bij die rekening blijven manuele verrichtingen gratis voor 65-plussers en mindervaliden.

Dat laatste is niet het geval voor de basisrekening van KBC. Daarvoor verdriedubbelen de kosten van de papieren overschrijving (van 0,50 tot 1,50 euro), verviervoudigen de kosten van een geldopname aan het loket (van 0,35 tot 1,50 euro) en stijgen ook de kosten voor een geldopname aan een andere geldautomaat dan die van KBC van 0,20 tot 0,50 euro.

Hoger loon voor half miljoen bedienden

Bijna een half miljoen bedienden zien hun loon in september met 1,1 procent toenemen. De werknemers krijgen ook de optie om een loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, zoals maaltijdcheques. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord gesloten worden. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging moet de werknemer voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september wordt het betaald educatief verlof hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof. Concreet zal elke werknemer in de privésector vanaf het schooljaar 2019-2020 125 uur opleidingsverlof kunnen opnemen. Voor deeltijdse werknemers wordt dat aantal pro rata vastgelegd volgens het tewerkstellingspercentage. Wie opleidingsverlof neemt, heeft recht op zijn normale loon. Dat wordt wel beperkt tot maximaal 2.928 euro bruto. Voorts komen er ook Vlaamse opleidingscheques. Daarmee kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen, met een maximum van 250 euro. De werknemer betaalt dan 125 euro, al kan die eigen bijdrage voor sommige opleidingen (bijvoorbeeld knelpuntopleidingen) wegvallen.

Geen aanvraag meer nodig voor schooltoelagen

De schooltoelagen worden vanaf dit schooljaar vervangen door de schooltoeslag en worden geïntegreerd in het groeipakket. U hoeft geen aanvraag meer in te dienen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via de uitbetaler van het groeipakket, het vroegere kinderbijslagfonds.

Vast remgeld bij de kinesist

Voortaan werkt de kinesist met vaste remgelden. Het systeem waarbij het remgeld een percentage is van het honorarium wordt vervangen door vaste en afgeronde bedragen. Het nieuwe systeem is niet alleen duidelijker, het biedt ook het voordeel dat die vaste bedragen niet stijgen bij een indexering van de honoraria van de kinesisten. Vooral voor chronisch zieken die vaak naar de kinesist gaan, is dat goed nieuws. Het bedrag van het remgeld hangt af van de categorie van de verzorging. In de praktijk zal de aanpassing maar een verschil van enkele eurocenten zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud