Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert op 1 april?

Vanaf april zijn de dossierkosten bij een woonlening geplafonneerd, moeten niet langer kwartaalvoorschotten voor btw betaald worden en kan u inschrijven op een nieuwe burenpremie voor renovatiewerken.
Advertentie
©Luuk van der Lee/Hollandse Hoogte

Naar maandelijkse gewoonte zijn er in april belangrijke veranderingen voor uw persoonlijke financiën. Een overzicht.

Dossierkosten bij een lening geplafonneerd

De dossierkosten die uw banken mag aanrekenen als u een woonlening afsluit of herfinanciert, worden geplafonneerd. Voor nieuwe leningen worden de maximumkosten:

  • Het aangaan van een hypothecair krediet of een overbruggingskrediet met hypotheek: 500 euro
  • Het aangaan van een overbruggingskrediet zonder hypotheek: 300 euro
  • Voor de combinatie van een overbruggingskrediet en een nieuwe lening: 800 euro

Voor de herfinanciering van het hypothecair krediet (zonder van bank te veranderen) wordt een onderscheid gemaakt naargelang er per jaar één of twee keer wordt geherfinancierd. Is die er maar één keer, dan mag de bank maximum 50 procent aanrekenen van de dossierkosten van een initiële lening. Als klanten van de bank voor een nieuw ('initieel') woonkrediet 500 euro dossierkosten betalen, dan moet u bij de herfinanciering maximaal 250 euro betalen.

In het uitzonderlijke geval dat er twee herfinancieringen zijn per jaar, dan mag de bank nogmaals initiële dossierkosten aanrekenen. Betaalt u voor een initieel krediet 500 euro, en volgen daarop twee herfinancieringen binnen één jaar, dan betaalt u in het totaal 1.250 euro aan dossierkosten.

Andere terugbetaling voor neussprays en maagzuurremmers

Om overconsumptie tegen te gaan en veilige medicatie toegankelijker te maken, verandert op 1 april de terugbetalingsregeling voor neussprays en maagzuurremmers.

Tot nu toe waren neussprays met corticosteroïden (zoals Avamys, Flixonase Aqua en Nasonex) alleen op voorschrift te verkrijgen, maar die zijn vanaf april vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Chronische patiënten die een voorschrift van hun arts hebben, krijgen wel nog terugbetaling.

Grote verpakkingen van maagzuurremmers worden niet meer terugbetaald, omdat behandelingen beperkt moeten blijven tot twee maanden. Alle andere verpakkingen van 60 tabletten of minder - ook in de hoogste dosering - worden wel nog terugbetaald. Voor specifieke patiënten en bepaalde maagzuurremmers gelden wel uitzonderingen.

Geen kwartaalvoorschotten voor btw meer

De btw-plicht voor zelfstandigen en sommige bedrijven wordt een heel stuk eenvoudiger: ze zullen niet langer kwartaalvoorschotten op de btw moeten betalen.

Die verplichting was er tot nog toe voor belastingplichtigen die kozen voor een btw-aangifte per kwartaal. Uiterlijk op de twintigste van de tweede en derde maand van elk kwartaal moest er telkens een voorschot van een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Die verplichting gold ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betaalden voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangaven en dus geen btw verschuldigd was.

Nieuwe regels voor wie toeristen laat overnachten

Het nieuwe Vlaamse logiesdecreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Voor alle logies gelden voortaan dezelfde zeven basisnormen inzake veiligheid en basiskwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of een bijverdienste gaat. Er wordt evenmin onderscheid gemaakt naargelang u uw logies rechtstreeks aanbiedt, via tussenpersonen of een internetplatform. De basisnormen worden aangevuld met specifieke uitbatingsnormen per type logies.

Alle logies moeten verplicht digitaal aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Zodra uw logies voldoet aan de basisvoorwaarden en uitbatingsnormen, kan u het vrijwillig en gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, eventueel aangevuld met een comfortclassificatie (sterren).

Faillissementsdossier voortaan digitaal

Het digitale faillissementsdossier RegSol - het Centraal Register voor Solvabiliteit - gaat van start. Voor elk faillissement uitgesproken vanaf 1 april zal het dossier digitaal bewaard worden. De rechtbanken, de curatoren en de schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid,...) kunnen voortaan de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier elektronisch opstellen, ondertekenen en uitwisselen.

Burenpremie voor wie samen renoveert

Vanaf april kan u via de netbeheerders Eandis en Infrax inschrijven voor de burenpremie voor een gezamenlijk renovatieproject. Als minstens tien woningen of appartementen in dezelfde straat of wijk dezelfde werken uitvoeren, dan is er een premie tot maximaal 400 euro per woning of wooneenheid. Als deelnemer krijgt u niet zelf de burenpremie in handen, die gaat naar een projectbegeleider, de zogenaamde BENOvatiecoach. De mogelijke energiebesparende investeringen zijn dak- of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Tijdskrediet uitgebreid zonder duidelijkheid  over uitkering

De nieuwe mogelijkheden rond tijdskrediet gaan zoals voorzien in op 1 april, maar vanaf wanneer deze extra maanden ook een uitkering zullen opleveren, is nog niet duidelijk. In het beste geval zal dit vanaf juni het geval zijn. De ministerraad moet die vandaag/vrijdag nog bespreken.. 

Vanaf 1 april stijgt het aantal maanden waarin u tijdskrediet met motief kan opnemen, bijvoorbeeld om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar, van 36 naar 51 maanden. Het palliatief verlof wordt uitgebreid van 2 naar 3 maanden en ouderschapsverlof kan ook opgenomen worden met een halve dag per week (1/10de).

Maar deze extra maanden zullen in eerste instantie nog geen premie van de RVA opleveren. Zet de ministerraad vrijdag het licht op groen en maakt de Raad van State geen bezwaar, dan zullen de betrokken uitvoeringsbesluiten vanaf juni in werking treden.

Deze vertraging heeft vooral gevolgen voor alleenstaande ouders die een thematisch verlof, zoals ouderschapsverlof, opneemt. Want hij zal tot dan moeten wachten op de hogere uitkering die hem beloofd was vanaf april.

Tijdskrediet zonder motief verdwijnt vanaf april, maar als compensatie worden die niet-gewerkte maanden niet meer afgetrokken van het aantal maanden die u tijdskrediet met motief kunt nemen. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud