Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat verandert op 1 augustus?

Begin augustus is er goed én slecht nieuws voor uw portemonnee: een hoger nettoloon voor 850.000 werknemers, maar ook een duurdere elektriciteits- en gasrekening.
©Lieven Van Assche

Hoger nettoloon voor 850.000 werknemers

Vanaf 1 augustus krijgen werknemers met een minimum- of laag loon netto meer in handen van eenzelfde brutoloon. Dat is te danken aan een verlaging van de fiscale en sociale lasten.

Door de werkbonus ontvangen werknemers met een nettoloon tussen 1.272 en 1.547 euro aan het einde van de maand meer. Het grootste voordeel is er voor de laagste lonen. De minimumlonen stijgen vanaf augustus met 19 euro per maand naar 1.291 euro. Het nettoloon van de werknemers die momenteel tot 1.547 euro per maand verdienen, stijgt met 3 euro per maand. ‘We verhogen de minimum- en de laagste inkomens om mensen aan te zetten werk boven een uitkering te kiezen. Werken en bijdragen aan de maatschappij stimuleren de eigenwaarde van een mens’, zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) bij de aankondiging van de maatregel begin juli.

Het voordeel is te danken aan een verhoging van de sociale werkbonus. Daardoor krijgen werknemers met een laag loon een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Wie recht heeft op een sociale werkbonus geniet voortaan ook een vermindering van bedrijfsvoorheffing, de fiscale werkbonus. De maatregel is bedoeld om de indexsprong voor de lage lonen te compenseren.

Distributienetvergoeding duwt rekening gas en elektriciteit omhoog

Vanaf deze maand wordt de vennootschapsbelasting doorgerekend die de distributienetbeheerders als intercommunale voortaan moeten betalen. De elektriciteits- en gasfactuur wordt daarmee voor een doorsnee Vlaams gezin 33 tot 59 euro duurder, afhankelijk van de woonplaats. De Vlaamse energieregulator VREG maakte de berekening voor een gezin met een tweevoudige meter met een jaarverbruik van 3.500 kWh (incl. 6% btw).

De elektriciteitsrekening loopt voor een gemiddeld gezin met 10 tot 21 euro op, de gasrekening met 21 tot 39 euro. Het distributienettarief voor elektriciteit stijgt met gemiddeld 4 procent. In de totale elektriciteitsrekening leidt dat tot een stijging van ongeveer 1,5 procent. Voor gas gaat het om een stijging van het distributienettarief met gemiddeld 10 procent, wat zich vertaalt in een stijging van de gasfactuur van ongeveer 2 procent.

De elektriciteitsfactuur zal op 1 september nogmaals stijgen, als de btw-verhoging van 6 naar 21 procent, zoals overeengekomen in het akkoord over de taxshift, wordt doorgevoerd.

Prosumententarief en vereisten voor steun wijzigen

©MEDIAFIN

Ook het prosumententarief dat ­eigenaars van zonnepanelen sinds 1 juli betalen, gaat al een beetje omhoog op 1 augustus, in de meeste regio’s met 3 euro, hier en daar met 4 euro. De tarieven gelden per geïnstalleerde kWpiek.

De steunberekening voor installaties die in gebruik werden genomen tussen 1 januari 2013 en 14 juni 2015 wijzigt deze maand. Elk halfjaar wordt een berekening gemaakt op basis van de gemiddelde prijs van de installaties op het moment dat de consument ze liet plaatsen, en van de evolutie van de elektriciteitsprijs en andere kosten, zoals het prosumententarief.

Installaties die in dienst zijn genomen in 2013 ‘verdienen’ vanaf 23 augustus een certificaat per 1.222 kWh productie. Voor installaties van de eerste helft van 2014 blijft 1.328 kWh nodig en voor de installaties uit de tweede helft van 2014 is voortaan 1.610 kWh nodig (voorheen was dat 1.643 kWh).

Installaties die dit jaar zijn geplaatst voor 14 juni (datum keuring) krijgen een certificaat per 2.232 kWh die ze produceren. Sinds 14 juni is de steun helemaal afgeschaft voor kleine installaties (tot 10 kW).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud