Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert op 1 december?

Geld lenen bij de bank wordt moeilijker. Dexia verhoogt de rente op zijn kasbons. Een bouwvergunning wordt voor minder werken noodzakelijk. En arme gezinnen krijgen een minimumlevering aardgas. Dat zijn in een notendop de veranderingen op 1 december 2010.
Advertentie

(netto) – Vanaf 1 december passen de banken strengere regels toe en wordt het moeilijker om geld te lenen. Dexia verhoogt de rente op verschillende kasbons.

Leningen en bankrekeningen in het rood onder de loep

Het wordt voortaan moeilijker om een lening te krijgen of nog met uw rekening in het rood te gaan. Een nieuwe Europese richtlijn over het consumentenkrediet verplicht de banken om de consument beter te beschermen tegen overmatige schuldenlast. Financiële instellingen riskeren één jaar cel en boetes tot 100.000 euro als blijkt dat ze een lening gaven, terwijl vooraf al duidelijk was dat er problemen zouden opduiken. Wie een lening afsluit, krijgt voortaan 14 dagen tijd om zich te bedenken.

Daarnaast mogen klanten van een Belgische bank nog maximaal één maand in het rood gaan op hun zichtrekening. Anders lopen ze het risico dat de bank hun rekening blokkeert. Wie langer dan één maand in het rood wil staan, moet een nieuwe kredietovereenkomst afsluiten.

Hogere rente op kasbons

Dexia verhoogt de rente op verschillende van zijn kasbons. De rente voor een kasbon met een looptijd van 2 jaar wordt verhoogd van 1,50 tot 1,60 procent. De rente op een kasbon van 4 jaar zal 2,35 procent bedragen, tegenover 2,25 procent vandaag. Kasbons van 5 en 6 jaar krijgen een rente van respectievelijk 2,60 en 2,80 procent, tegenover 2,50 en 2,70 procent voordien.

Ook op kasbons met een looptijd van 7, 8, 9 of 10 jaar wordt de rente verhoogd met 0,15 procent.

TIP: Op zoek naar de beste spaarrentes? Surf naar www.rentegids.be

Bouwvergunning niet altijd nodig

Vanaf 1 december kunt u in Vlaanderen sneller en met minder administratieve rompslomp aanpassingen aan uw woning uitvoeren. Voor een uitbreiding bij uw woning van maximaal 40 m² moet u geen stedenbouwkundige vergunning meer aanvragen, maar volstaat een melding bij uw gemeentebestuur. Dat doet u met een vast formulier. Twintig werkdagen na de indiening van het meldingsdossier mag u met de werken starten. Een melding volstaat ook voor het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij en interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.

Ook de lijst van de werken waarvoor u geen vergunning moet aanvragen, en die u niet moet moet melden is uitgebreid. Die lijst valt uiteen in twee grote groepen. Enerzijds is er een vrijstelling voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m², zoals een carport of tuinhuis. Anderzijds gaat het om niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen maximaal 80 m² bedraagt, zoals een terras, vijver of zwembad.

De hele versoepeling verandert niets aan de regels rond de medewerking van een architect. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit moet een architect voor u het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen of ondertekenen. Meer informatie op www.ruimtelijkeordening.be.

Minimumlevering aardgas voor arme gezinnen

In december, januari en februari krijgen Vlaamse gezinnen die hun aardgas niet meer kunnen betalen een minimumlevering. De OCMW's worden voortaan op de hoogte gebracht door de distributienetbeheerders, als een gezin zonder gas dreigt te vallen. Het OCMW onderzoekt of er een betalingsprobleem is. Afhankelijk van het type woning en de gezinssamenstelling krijgt het gezin een minimumhoeveelheid aardgas.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud