Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert op 1 september?

Alle aandacht gaat op maandag 1 september naar de start van het nieuwe schooljaar. Maar er zijn ook belangrijke verandering voor uw persoonlijke financiën.
©ANP

Ouders zullen het beamen: september is een ‘dure’ maand. Naast nieuwe spullen voor school moeten ook inschrijvingsgelden voor de sportclub worden betaald, start de jeugdbeweging met een nieuw werkjaar, … Maar in september zijn er ook een aantal nieuwigheden die van belang zijn voor uw persoonlijke financiën. Een overzicht.

Groepsvorderingen worden mogelijk

Vanaf 1 september krijgen consumenten met dezelfde klachten een nieuw wapen om een schadevergoeding af te dwingen: de groepsvordering. Ze moeten daartoe een beroep doen op een groepsvertegenwoordiger. Die kan, namens die groep, een collectieve vordering instellen bij de rechtbank in Brussel en zo proberen een tegemoetkoming uit de brand te redden.

Het is voor advocaten onmogelijk als groepsvertegenwoordiger op te treden. Alleen een consumentenorganisatie of een beperkt aantal verenigingen die geen commercieel doel nastreven kunnen als groepsvertegenwoordiger optreden. In de praktijk leiden alle wegen bijna uitsluitend naar Test-Aankoop.

Lang niet alle schade komt voor een groepsvordering in aanmerking. Zo biedt de groepsvordering geen soelaas voor beleggers die de waarde van hun aandelen in rook zien opgaan, ook niet als dat het gevolg is van mismanagement van het bedrijf waarvan ze aandeelhouder zijn. De groepsvordering kan ook niet worden ingesteld bij rampen, zoals grote kettingbotsingen of de gasramp van Gellingen. Het wapen kan alleen worden bovengehaald in een commerciële relatie tot een verkoper, een producent of een leverancier van een product of een dienst.

Familierechtbanken gaan van start

Een familiaal geschil zoals een echtscheiding, verblijfsregeling voor de kinderen, alimentatie of ruzie tussen erfgenamen? Vanaf 1 september moet u niet langer uw weg zien te vinden tussen verschillende rechtbanken. De nieuwe familierechtbank behandelt vrijwel alle familiale kwesties.

Nieuw is dat de familierechtbank werkt met een familiedossier. Elke familie krijgt één dossier met daarin de ‘gerechtelijke geschiedenis’. Daardoor heeft de rechter een globaal beeld van de familiale situatie en van de evolutie daarvan.

Bij de nieuwe familierechtbank gaat veel aandacht naar een minnelijke schikking. Er wordt getracht de partijen tot een onderling akkoord te brengen. Daartoe moeten in elke familierechtbank een of meerdere kamers voor minnelijke schikking worden opgericht.

Eén beschermingsstatuut voor dementerenden en wilsonbekwamen

Vanaf 1 september is er nog slechts één beschermingsstatuut voor wie niet meer in staat is zijn wil uit te drukken, zoals dementerenden of mensen met een verstandelijke handicap: het voorlopig bewind. De bescherming betreft zowel de goederen van de wilsonbekwame als de persoon.

Een voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld door de vrederechter. Belangrijk is dat de vrederechters het takenpakket van de voorlopige bewindvoerders voortaan nauwkeuriger moeten omschrijven. Het uitgangspunt is dat wat de beschermde persoon zelf kan doen, hij ook zelf moet doen.

Veiliger biljet van 10 euro

Op 23 september wordt in het hele eurogebied een nieuw biljet van 10 euro in omloop gebracht. Het nieuwe biljet lijkt op het eerste 10 euro-biljet dat in 2002 is uitgegeven. Maar dankzij nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken is het beter bestand tegen vervalsingen. Zo is een portret van Europa - een figuur uit de Griekse mythologie - verwerkt in het hologram en het watermerk. Het biljet is ook duurzamer dankzij een beschermende laag.

Stofzuigers van meer dan 1.600 watt verboden

Een Europese richtlijn verbiedt vanaf sep­tember stofzuigers met een vermogen van meer dan 1.600 watt. Binnen drie jaar wordt die limiet op 900 watt gebracht. Europa verplicht ook een nieuw energie­label voor stofzuigers. De score van het toestel wordt aangeduid op een schaal van A tot G.

Werkgever moet burn-out en stress voorkomen

Bedrijven moeten vanaf 1 september preventieve maatregelen nemen om alle psychosociale risico’s op het werk in te dijken. Die hebben niet langer enkel alleen te maken met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, maar ook met stress en burn-outs.

Er is een nieuwe interne procedure voor werknemers die menen het slachtoffer te zijn. Met een verzoek tot informele psychosociale interventie raadplegen werknemers de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. Een verzoek tot formele interventie moet bij de preventie­adviseur worden ingediend.

Werkgevers hebben tot 28 februari de tijd om hun arbeidsreglement aan te passen.

Lagere rente op spaarverzekeringen

Door de aanhoudende daling van de marktrentes zien een aantal banken en verzekeraars  zich genoodzaakt de gewaarborgde rente op hun Tak 21-producten te verlagen. Dat zijn levensverzekeringen met kapitaalgarantie die ook een gewaarborgd rendement bieden.

Vanaf 1 september daalt bij AG Insurance de gewaarborgde rente op het AG Safe+ en Free Invest Plan van 1,25 procent naar 1 procent. Die lagere rente kan in prin­cipe wel nog worden aangevuld met een mogelijke winstdeelname. Maar dat hangt natuurlijk af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

KBC had in juli al de gegarandeerde rente op zijn vergelijkbare Life Future 8-spaarverzekering verlaagd naar 1,25 procent. Vanaf 1 september verlaagt de bank-verzekeraar ook de tarieven voor zijn Tak 21-producten van het Life Plan-type (pensioenspaarfondsen  met een langere looptijd) van 2,25 procent naar 2 procent.

Bij ING België valt de gewaarborgde rente op de spaarverzekeringen op 10 september terug van 1,85 naar 1,60 procent. De kans is niet gering dat andere spelers volgen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud