Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert voor uw geld in september?

Vandaag trekt de schoolgaande jeugd terug naar de schoolbanken. Ook voor uw portemonnee heeft begin september enkele nieuwigheden in petto.

(netto) – Het begin van de nieuwe maand staat steeds weer garant voor enkele veranderingen die uw portemonnee beïnvloeden. Door het nieuwe decreet op het grond- en pandenbeleid zijn er enkele veranderingen op til voor wie zich op de vastgoedmarkt begeeft.

Bouwpercelen enkel voor kopers uit de streek

Vanaf 1 september worden in 69 Vlaamse gemeenten en steden enkel nog nieuwe bouwpercelen verkocht aan kopers die een nauwe band met de streek hebben. De maatregel moet betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen. Het gaat vooral om die plaatsen waar de grondprijzen te duur zijn geworden door de stevige inwijking van buiten de streek.

Minder registratierechten voor opknappen verkrotte woning

Deze maand treedt het renovatieabattement in werking. Op een schijf van 30.000 euro hoeft u geen registratierechten te betalen. Dat betekent dat het financiële voordeel 3.000 euro bedraagt (of 1.500 euro voor een klein beschrijf). Een renovatie komt in aanmerking voor het abattement als het gaat om een leegstaand pand dat gerenoveerd wordt, met de bedoeling er een hoofdverblijfplaats van te maken. Wie renoveert, doet er niet (natuurlijke of rechtspersoon) toe, zolang er maar iemand zijn hoofdverblijfplaats gaat vestigen. Dus ook woningen die verhuurd worden, komen ervoor in aanmerking. Daarmee wil de Vlaamse overheid leegstaande panden activeren. Het vastgoed in kwestie moet dan ook staan op een lijst van leegstaande en verwaarloosde panden.

Fiscale aftrek ‘mama-en-papalening’

Wie zelf een leegstaande of onbewoonbare woning renoveert om er te gaan wonen, moet minder registratierechten betalen. Familie, vrienden of kennissen die tot 25.000 euro lenen aan wie dergelijke renovatiewerken wil uitvoeren, kunnen daarvoor 8 jaar lang een belastingvermindering krijgen. De vermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar en is enkel van toepassing zolang het familielid of de vriend(in) het huis bewoont en zolang de lening loopt.  

Registratie alarmsysteem verplicht

Wie een alarmsysteem tegen inbraak heeft, is voortaan bij wet verplicht dat te registreren via police-on-web.be. De maatregel moet ervoor zorgen dat de politie efficiënter en doelgerichter kan optreden. Wie aangesloten is bij een alarmcentrale, hoeft niets te doen. Alarmcentrales doen de registratie voor hun klanten. Alle anderen hebben vanaf 1 september 6 maanden de tijd om hun registratie in orde te brengen.

Lesgeven na 65 mag opnieuw

Leerkrachten die 65 jaar zijn of ouder, mogen vanaf vandaag weer voor de klas staan. Volgens een wet uit de jaren 80 was onderwijs door 65-plussers niet mogelijk. De oude wet kwam tot stand toen er nog een overschot was aan jonge leraars.

Energieleverancier betaalt intrest

Energieleverancier Lampiris, een van de kleinere spelers op de markt, gaat vanaf 1 september een vertragingsintrest betalen op het saldo van de jaarrekening. Een energieklant betaalt via voorschotfacturen zijn elektriciteit en aardgas. Eén keer per jaar volgt dan de eindafrekening, op basis van het precieze verbruik. Lampiris zal voortaan intrest terugbetalen op het saldo van de eindfactuur als de uitbetaling van het saldo langer dan 18 dagen aansleept. Volgens Lampiris compenseerde geen enkele leverancier tot hiertoe die mogelijke vertraging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud