Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert voor uw geld op 1 augustus?

Het begin van een nieuwe maand. Dat betekent dat er weer van alles verandert voor uw budget. Een overzicht.

Tijdens het laatste begrotingsconclaaf werd beslist om de nationale accijnzen op alcohol te verhogen. De verhoging gaat in op de eerste maandag van augustus. Dat is dus op 5 augustus.

De verhoging is enkel geldig voor de accijnsgoederen die vanaf 5 augustus in het verbruik worden gesteld en waar dus accijnzen op worden betaald. Goederen worden in verbruik gesteld op het moment dat ze het ‘entrepot’ verlaten. 

Hervorming van het spaarboekje deels van kracht

Vanaf 5 augustus wordt ook de hervorming van de spaarrekeningen deels van kracht. Vanaf die datum moeten de banken een nieuwe procedure volgen wanneer ze reclame maken voor hun spaarboekjes. Ze moeten de spaarders ook een infofiche bezorgen.

Die fiche moet gedetailleerde informatie bevatten over de voorwaarden verbonden aan de spaarrekening, zoals bijvoorbeeld de vereiste van een minimum- en/of maximuminleg. De fiche moet ook vermelden op welke wijze de intresten worden berekend. Dat moet de spaarboekjes transparanter maken. De formules voor de berekening van de intresten variëren enorm van bank tot bank.

De hervorming van de spaarrekening voorziet nog in een aantal andere maatregelen, zoals de driemaandelijkse uitbetaling van de intresten van de getrouwheidspremie. Verder mag elke bank maximaal 6 verschillende spaarrekeningen aanbieden. Maar voor die twee maatregelen is het nog wachten op een koninklijk besluit.

Oprichtingskosten bedrijven en verenigingen elektronisch goedkoper

Vanaf 1 augustus wijzigen de tarieven voor de oprichting van een onderneming of een vereniging. Wie dat via elektronische weg doet, zal minder betalen dan nu. De klassieke procedure via de griffie van de rechtbanken van koophandel wordt dan weer duurder.
Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten, niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie 'E-griffie'. Voor bvba's en nv's bestond die mogelijkheid al langer. Door die elektronische procedure werd de opstartperiode verkort van ruim vijftig naar nauwelijks drie dagen.

Vorig jaar werd ongeveer een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en van de ruim 4.400 nieuwe vzw's via elektronische weg opgericht. Door het tarief voor die elektronische procedure te verlagen, hoopt de regering dat aantal nog op te trekken. Vanaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg.

Cao van kracht die positie werknemers regelt bij overdracht bedrijf

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 die de positie van de werknemers regelt bij de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag, gaat op 1 augustus van kracht. Het akkoord werd al gesloten in 2011, maar kon pas in werking treden als de nodige wettelijke bepalingen gewijzigd werden.

De cao biedt de overnemer de mogelijkheid de werknemers die zullen overgenomen worden, te selecteren. Die keuze zal wel moeten berusten op technische, economische of organisatorische redenen.

Nieuw budgetvriendelijk triple play aanbod

Na BASE, dat in februari uitpakte met zijn bundel SNOW, biedt ook Scarlet nu een budgetformule aan voor uw tv-, internet- en telefonieabonnement. Prijs: 39 euro per maand. Die prijs houdt echter geen rekening met eventuele activerings- en installatiekosten. Als u die kosten meerekent en verdeelt over 6 maanden, kost het triple play pack 55,5 euro voor 6 maanden. Dat is circa 10 euro meer dan bij VOO en 6 euro duurder dan bij Belgacom. Bovendien krijgt u bij de twee klassieke operatoren meer waar voor uw geld. Op een periode van 12 maanden kost het aanbod van VOO, op 30 eurocent na, evenveel als de budgetformules. En ook Belgacom is nauwelijks duurder.

Alle details over de verschillende aanbiedingen en onze berekeningen vindt u terug op: Goedkope telecombundels niet altijd het voordeligst

Strengere regels voor overheidssteun aan banken

Europese banken die overheidssteun vragen, zullen die vanaf 1 augustus pas krijgen nadat ze ook hun aandeelhouders en schuldeisers aangesproken hebben. Ze zullen ook een herstructureringsplan moeten voorleggen voor ze steun krijgen. Dat herstructureringslan is nu al een verplichting voor de banken, maar pas na ontvangst van de staatssteun.

Met de nieuwe regels wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de regels voor alle Europese banken dezelfde zijn. Ze staan echter los van de plannen om een Europese bankenunie op te richten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.